”Learning by doing”

Kunskapsteater går från teori till praktik.

Kommunicera | ARTIKEL | APRIL 2011

Vill du lära dig mer om hur du hanterar ett lönesamtal, utan att behöva följa långa ppt-dragningar? Då är Kunskapsteater något för dig. Metoden ger dig som ledare chansen att förbereda dig, såväl fysiskt som mentalt, inför konflikthantering eller utvecklingssamtal på jobbet.

- Våra deltagare får verkligen träna på riktigt. Känna efter hur det känns. Det är rödblommiga kinder och djupa andetag hela vägen, säger Kenth Dejenstam på Learning4u som hållit kurser i Kunskapsteater i tio år.

Metoden går ut på att chefer och ledare placeras i en situation som ligger väldigt nära verkligheten. Tillsammans med en skådespelare, som agerar medarbetare, får cheferna träna sig i svåra situationer som kan uppstå vid en löneförhandling eller i ett utvecklingssamtal.

Skådespelarna som utför övningarna är utbildade på Teaterhögskolan. Många av dem har kompletterat sin kompetens med fördjupning i improvisationsteater.

- De gör ett jättejobb! De sätter sig alltid grundligt in i företagets kultur innan de träffar kunden. De identifierar problemområden som kan finnas på företaget och hittar känslan för vilka typer av frågor som kan komma upp under till exempel ett utvecklingssamtal. De lyckas väldigt träffsäkert gestalta medarbetarna för just den specifika arbetsgivaren som de jobbar med. Det handlar mycket om att förstå värderingar och värdegrunderna som finns på företaget, säger Kenth.

Diskussioner kring samtalet

Dialogen blir verklighetstrogen, tack vare det grundliga förberedande arbetet som skådespelarna gör tillsammans med nyckelpersoner på företaget. När de agerar medarbetare i mötet med chefen, är de redan väl insatta i den problematik som kan uppstå. Kursdeltagarna får sen diskutera kring olika delar i samtalet och lyfta upp vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

- Vi utbildar ungefär ett par tusen ledare per år och min erfarenhet är att kunden alltid är nöjd. Vi ger dem verktygen för att kunna hantera de här situationerna som är de jobbiga bitarna av en chefsposition. Vi arbetar med kroppen och de går härifrån med något annat än en pärm under armen, säger Kenth Dejenstam.

De vanligaste problemområdena som ledare och chefer vill jobba med är samtal med medarbetare som inte håller måttet. Det kan handla om att hjälpa en anställd att hantera en besvikelse eller att reda ut ett samarbete som inte fungerar som det ska.

- Det här är ju ett lärande för livet. När det sitter i kroppen, sitter det där. Det är lättare att relatera till känslan och många upplever att de vågar mer efter att ha testat Kunskapsteater.

"Väldigt lärorikt"

Kjell Sjöberg är VD på Boo Energi och har använt Kunskapsteater för sig själv och cheferna med personalansvar i sitt företag. Han har precis i dagarna avslutat en period av lönesättande samtal och ser stora fördelar med att ha jobbat med samtalsformen i förväg.

- ”Learning by doing” är väldigt lärorikt och formen passar mig väldigt väl. Man får tillfälle att öva och verkligen praktisera.

Kjell Sjöberg berättar att han, i medarbetarenkäter, såg att saker och ting behövde förbättras i organisationen. Han tog med sig ett antal chefer inom bolaget och jobbade med bland annat konflikthantering. Resultat kom omgående.

- Den senaste enkäten vi gjorde fick betydligt bättre resultat. Det är tydligt att vi lyckats vända den trenden med hjälp av den här metoden.

"Tuff kurs"

När det gäller de viktiga lönesamtalen säger Kjell att hela kommunikationen kring lönepolicyn förändrats.

- Jag hade innan lite svårt att förhålla mig till vår lönepolicy och visste inte riktigt hur jag skulle hantera den i samtalen med medarbetarna. Den kändes inte konkret. Nu har vi, faktiskt mycket på egen hand men utifrån våra erfarenheter efter Kunskapsteatern, utvecklat något som vi kallar en triangelmetod. Den bygger på att vi, för varje individ, fokuserar på kunskap, färdighet, attityd och vilja. Det blev plötsligt lättare att mäta och diskutera kring de begränsade områdena i ett samtal när vi resonerar och förhandlar lön.

Kjell har bara fått positiva reaktioner på jobbet, både från de medarbetare som gått kursen tillsammans med honom, och de som får ta del av fördelarna av en bättre konflikthantering inom bolaget.

- Men det är en tuff kurs. Man är ganska slut mentalt efter att ha sysslat med konfliktsamtal en hel dag, det kan jag lova.

Men fördelarna väger över och Kjell planerar redan för nästa steg. Nästa kurs som han och medarbetarna ska ta är på temat ”Tydlig som chef och ledare”.

- Och så har vi lärt oss att inte använda ordet ”men”. ”Det här gör du jättebra, men…”. Att använda ”och” istället gör en jätteskillnad! Det är små saker som gör väldigt mycket. Ett ”men” dödar ju allting direkt, konstaterar Kjell Sjöberg avslutningsvis.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill