Återanknyt till jobbet efter ledighet

”Koppla på” jobbet lika viktigt som att ”koppla av” det, enligt ny forskning.

Hälsa | Arbetsmiljö | ARTIKEL | APRIL 2019

Att planera arbetsdagen skapar ett engagemang som ger energi och en känsla av att vara ”uppslukad” av arbetet på ett positivt sätt.

Att planera arbetsdagen skapar ett engagemang som ger energi och en känsla av att vara ”uppslukad” av arbetet på ett positivt sätt.

Vikten av att kunna koppla bort jobbet när man är ledig har det pratats mycket om på senare år. Men har du tänkt på att det också är viktigt att kunna ”koppla på” sitt fokus igen när man är tillbaka på jobbet? Ny forskning visar att anställda som klarar av att mentalt återanknyta till sitt arbete på morgonen är mer engagerade och motiverade. Att komma in i arbetet igen efter timmar, dagar eller veckor av ledighet kan vara en stor utmaning, oavsett om du jobbar på kontor eller hemifrån. 

I de senaste årens debatt om stress, utbrändhet och uppdelningen mellan arbete och fritid har man ofta lyft fram vikten av att ”stänga av” jobbet när man går hem för dagen. Att mentalt stanna kvar på kontoret trots att man är ledig är ett tecken på att man ligger i riskzonen för att bli stressad eller utbränd.

En sak som vi emellertid sällan talar om är att även motsatsen gäller; när det är dags att börja jobba igen efter en tids ledighet så är det viktigt att kunna ”koppla på” jobbet mentalt, fokusera på sin arbetsuppgifter och i möjligaste mån stänga av privatlivets alla funderingar, glädjeämnen och bekymmer. 

En ny studie från Portaland State University visar att anställda som kan konsten att återanknyta till jobbet på morgonen är mer engagerade och motiverade i sitt arbete. I studien medverkade 151 deltagare från en rad olika yrkesgrupper och branscher.

Planera och simulera arbetsdagen

Enligt studien kan man återanknyta till jobbet genom att planera och mentalt simulera den arbetsdag man har framför sig. Detta leder till att de arbetsrelaterade målen triggas igång, vilket gör att man blir mer engagerad och motiverad. 

Att kunna återanknyta till jobbet är också ett sätt att indirekt motarbeta stress och utbrändhet. Den som är mentalt närvarande i sitt arbete löper mindre risk att hamna efter med arbetsuppgifter och därmed försätta sig själv i en stressig situation.

Återanknytningen kan ske exempelvis genom att man tänker igenom vad som kommer att hända under dagen, vilka uppgifter man ska jobba med och vilka delmål som bör uppnås under arbetsdagen. Man kan också tänka igenom vilka resurser eller vilken hjälp och support man kan tänkas behöva under dagen, samt planera och förbereda sig för eventuella möten.

När man på detta sätt planerar och visualiserar arbetsdagen så skapas ett engagemang som ger energi och skapar en känsla av att vara ”uppslukad” av arbetet på ett positivt sätt. Detta ger upphov till motivation och förbättrade resultat som gynnar både den anställda och organisationen. Medarbetare som kan konsten att återanknyta till jobbet är mer nöjda med sitt arbete, presterar bättre och är också mer benägna att hjälpa till med extra arbetsuppgifter när de ordinarie är avklarade, enligt studien.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Återanknytning – även för distansarbetare

Forskarna menar att arbetsgivare och ledare bör underlätta för medarbetare att återanknyta till jobbet, genom att främja rutiner som underlättar övergången från fritid till arbete. Det kan exempelvis handla om att uppmana dem att ta några minuters reflektion om vad de ska uppnå under arbetsdagen, eller att börja varje arbetsdag med några minuters konversation för att planera dagen. Man kan även förse dem med checklistor eller andra hjälpmedel för att planera och mentalt knyta an till arbetet. 

Att kunna återanknyta till arbetet är viktigt oavsett om man jobbar på kontor eller på distans. För personer som jobbar hemifrån kan övergången från fritid till jobb vara en extra stor utmaning, eftersom ”ritualen” att åka hemifrån och kliva in på kontoret saknas. Här har man själv ett stort ansvar, och det kan vara mentalt viktigt att exempelvis göra sig i ordning och klä sig anständigt trots att man jobbar hemifrån. Det kan även vara bra att ha en särskild plats i hemmet där man arbetar, så att det blir tydligt när man är ”på jobbet”.

Även arbetsgivaren har dock ett ansvar för att hjälpa distansarbetaren att återanknyta till jobbet och skilja mellan arbete och fritid. Som ledare för en distansarbetare kan man exempelvis se till att arbetsdagen börjar med ett telefonsamtal eller en kort mejlkonversation om vad som ska uträttas under dagen och vilka tidsramar som gäller. Man kan också uppmana medarbetaren att etablera egna rutiner och ritualer för övergången mellan fritid och arbete, och eventuellt förse medarbetaren med tekniska och andra hjälpmedel och metoder för att lyckas med detta.

I dagens arbetsliv är det kanske svårare än någonsin att koppla av och koppla på arbetet, och klara av övergångarna fram och tillbaka mellan jobb och fritid. Just därför är det viktigt att lära sig hantera övergången – i båda riktningarna.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Arbetsmiljö

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill