Målstyrning ska angå alla

Finslipa medarbetarnas möjlighet att öka sina prestationer.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | SEP 2011

Det finns ett tydligt samband mellan medarbetarens prestation och hans eller hennes utveckling i jobbet. När engagemanget är såväl personligt som professionellt uppnås de högsta resultaten. Med målstyrning och ”performance management” blir luckorna synliga.

Att sätta en plan för målstyrning inom företaget är ett omfattande arbete, som lönar sig i längden. Engagera medarbetarna i processen så har du mycket gratis längs vägen. Delaktighet fungerar som stark motivator för många människor. Att vara med och påverka sin egen arbetssituation kan göra hela skillnaden för en individ, och du som ledare märker snart resultat i prestation och effektivitet.

Det finns en rad saker att tänka på i arbetet att sätta upp nya prestationsmål för verksamheten.

Bryt ner de övergripande affärsmålen till en nivå som angår alla. Det ska finnas en röd linje från högsta topp till minsta detalj. Varje medarbetare ska känna sig precis så meningsfull som han eller hon faktiskt är.

Skapa konkreta individuella målplaner tillsammans med medarbetarna. Målen ska vara rimliga, inom räckhåll och mätbara.

Släpp inte taget. Se till att kontinuerligt följa upp målstyrningen. Det räcker inte att visa en ppt-presentation av företagets övergripande affärsmål två gånger om året – för att skapa engagemang måste man också visa engagemang. Stäm regelbundet av med medarbetarna – hur går det? Justera läget vid behov – verkligheten är i ständig förändring och målen måste ta samma väg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hur är det i din verksamhet?

Uppmuntra påverkan och egna beslut som kommer från dina medarbetare. Självstyrning är positivt, det visar att individer befinner sig i en tillåtande och utvecklande miljö – ett gott betyg. Det kommer att öka de individuella prestationerna avsevärt.

Allt är inte siffror och pengar. Försök hitta metoder för att mäta graden av tillfredsställelse och effektivitet på andra plan än det som endast rör budgetramarna. Bonusar i all ära, men det finns även andra mål att sträva mot där ekonomisk vinning faktiskt kan motverka resultatet.

För dialog, var öppen och se till att organisationen jobbar aktivt med transparens. När du är ärlig och rak kan du räkna med att få detsamma tillbaka – ett öppet klimat på jobbet gynnar alla. Hur ser situationen ut där du verkar?

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill