Hjärna, stress och prestation

Hjärnan är idag till stor del kartlagd och vi har en bra uppfattning om vad som påverkar och var aktivitet skapas i skiftande sammanhang.

Hälsa | ARTIKEL | AUG 2012

Hjärna, stress och prestation, tre komponenter som är tätt sammanlänkade. Och som kan ha flera betydelser. Läs igen - som det låter: ”Gärna stress och prestation”! Ja, gärna prestation, vi lever i ett prestationssamhälle och vi mår bra av att prestera. Men stress? Det är väl ingen som vill ha stressen?

Men tänk om vi kunde säga ja till både stress och prestation! Sluta prata suckande om stress och hur mycket vi har att göra i var och varannan mening (sätt dig på en tunnelbana i Stockholm, så förstår du vad jag menar). Förstå att stressen är en kraft som hjälper oss att prestera. Men, naturligtvis, också medvetandegöra riskerna med långvarig och konstant stress. En delikat balansgång, som jag vill belysa i mina artiklar. Och hur kunskap om hjärnan kan hjälpa oss i den balansgången.

Kunskapen om hjärnan har exploderat det senaste årtiondet och antalet forskningsprojekt ökar lavinartat. Många är knutna till kontemplativa metoder, som t.ex. mindfulness. Den amerikanska motsvarigheten till vår Socialstyrelse, National Institute of Health, beviljar i år anslag till 249 forskningsprojekt om mindfulness. För tre år sedan var motsvarande siffra 66. Därtill kommer forskning som utförs i andra länder, inklusive Sverige. Utifrån denna forskning finns idag en mycket stor kunskap om hur hjärnan fungerar under press, hur den påverkas av ständig aktivitet, vilken betydelse stillhet har, hur fokusering får hjärnan att växa och hur viktigt det är med social anknytning.

I den moderna forskningen kan forskare titta in i levande människors hjärna i realtid med hjälp av fMRI (functional magnetic resonance imaging). Till skillnad från förut då man endast kunde undersöka döda människors hjärnor. Hjärnan är idag till stor del kartlagd och vi har en bra uppfattning om vad som påverkar och var aktivitet skapas i skiftande sammanhang. Många forskare är numera helt säkra på att det mesta vi tänker och gör springer ur känslor och man kan se var olika känslor ”hör hemma” i hjärnan och hur de påverkar tanke och handling. Man kan också se var och i vilka sammanhang hjärnan växer, rent fysiskt, och under vilka omständigheter den fungerar som bäst för kognitivt ansträngande uppgifter som kreativt tänkande, analys och planering.

Man kan också se att konstant stress skadar hjärnan på strukturell nivå.
I mina artiklar kommer jag att fokusera på hjärnan kopplat till just stress och prestation. Vad är stress egentligen – för hjärnan – och hur påverkar den beslut- och prestationsförmåga? Vad menas med arbetsminnet och hur kan vi använda kunskapen om det? Vad händer i hjärnan vid press? Hur kan vi agera rationellt på alla de känslor som översvämmar oss, utan att vare sig låta dem styra vårt beteende helt eller trycka undan dem? Vad betyder det att hjärnan är social och hur kan vi på bästa sätt hantera alla de relationer vi har i våra liv? Och vad händer i hjärnan vid förändring?

Detta är viktiga områden som påverkar (arbets)livet och vår prestationsförmåga i stor utsträckning. För att inte tala om vårt välmående. Det finns stora vinster i att ge plats för både prestation och välmående i den vardag vi skapat där intrycken är många, informationen tycks oändlig, pressen ökande och där vi vill uppnå och utföra mycket. Det är vetenskapligt bevisat att människor presterar bättre när de mår bättre. Och hälsa har många aspekter. Hjärnhälsa är en.

Jag, som skriver, är verksam som coach, utbildare och föreläsare inom neuroledarskap och mental ergonomi. Jag hämtar min kunskap ur aktuell forskningsbaserad litteratur, rapporter från Neuroleadership Institute och pågående studier inom det neurovetenskapliga området. All kunskap är kopplad till praktisk erfarenhet av stress och prestation i mitt eget liv och i alla de möten jag haft och har i så kallad ”neurocoaching”. Läs mer om mig i min presentation och på min hemsida.

Anneli Godman.

Anneli Godman

Vår expert på hjärna, stress och prestation

  • Följ skribent

Anneli Godman utbildar i och skriver om Mental Ergonomi i onlinekurser, artiklar och böcker. 
Mental Ergonomi går ut på att skapa en hållbar vardag där vi samverka respektfullt och skapar förutsättningar för att prestera på en nivå vi mår bra av. I Annelis onlinekurser ges tillfälle att, i små steg, öva på att skapa en mer mentalt hållbar vardag. Kurserna bygger på kunskap grundad i erfarenhet och vetenskap.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Anneli Godman.

Anneli Godman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill