Management ≠ Ledarskap

För att bli en riktigt bra chef krävs ledarskap.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2018

Chefen får du - Ledaren väljer du.

Chefen får du - Ledaren väljer du.

Vad innebär egentligen management i relation till ledarskap? Är det någon skillnad på att managera kontra att leda? Gör chefen och ledaren samma saker? Gör de kanske samma saker, men på olika sätt? Behöver vi över huvud taget separera fenomenen åt? Går det?

Leadership and management must go hand in hand. They are not the same thing. But they are necessarily linked, and complementary. Any effort to separate the two is likely to cause more problems than it solves”.                                                                                                                  Alan Murray

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Finns det någon skillnad värd att prata om?

Begreppet management såväl som ledarskap används frekvent i både praktiken och i teorin. Ibland talar vi om det som om det är olika fenomen, men utan att egentligen klargöra skillnaden. Och ibland synes vi prata om management som det viktiga, medan ledarskap är någon flummig variant av det förstnämnda. Som en chef nyligen sa: ”Jag vill att det ska vara mer hårt och skulle gärna ta bort lullullet”. Han ville jobba med tydliga mål och prestationsbaserad ersättning. Och lullullet handlade om värderingar och visioner som han inte upplevde bidrog med något värde. 

Utgår vi från Alan Murrays citat så menar han att management är något annat än ledarskap. Han säger samtidigt att de är ömsesidigt beroende av varandra och att det i princip inte är någon idé att separera dem åt. Utifrån ett historiskt perspektiv har han en viktig poäng. Management som fenomen växte fram som en konsekvens av industrialismens intåg. Då handlade det om att få människor att göra samma saker som gjorde de igår, men lite fortare och lite billigare. I vår nutida ekonomi – där värdet alltmer genereras genom individers kompetens och förmågor – räcker det emellertid inte med att chefen fördelar och följer upp arbetet. Nu behöver chefen leda genom att definiera syftet, ge riktning och ramar. Individer idag söker en annan form av mening. Som Peter Drucker poängterat: ”one does not ’manage’ people […] The task is to lead people. And the goal is to make productive the specific strengths and knowledge of every individual.”

Likväl, hur ska vi kunna förstå vad som krävs av en framgångsrik ledare om vi fortsätter använda båda begreppen – management och ledarskap – utan att riktigt förstå skillnaden. Och om chefen idag också behöver vara en god ledare synes det väsentligt att vi förstår vad en chef respektive ledare gör. Dessutom, att en hel del individer verkar lämna sin organisation på grund av bristande ledarskap indikerar att vi behöver mindre chefskap och mer ledarskap.

Chefer och ledare gör olika saker

Warren Bennis har i flera böcker (bland annat On Becoming a Leader, 1989) beskrivit skillnaden mellan vad en chef respektive ledare gör. Och det är just i göromålen som man hittar det intressanta. 

 • Chefen administrerar och förvaltar - Ledaren förnyar och utvecklar
 • Chefen accepterar verkligheten - Ledaren utforskar den
 • Chefen fokuserar på system och strukturer - Ledaren fokuserar på människorna
 • Chefen förlitar sig på kontroll - Ledaren visar tillit
 • Chefen har ett kortsiktigt perspektiv - Ledaren har ett långsiktigt
 • Chefen frågor om hur och när - Ledaren frågar om vad och varför

Sammantaget handlar management om att delegera uppgifter och ansvar, följa upp, utvärdera, förvalta och fatta beslut – fokus på sakfrågan. Ledarskap handlar om att visa tillit, inkludera, involvera och engagera för att få människor att själva vilja följa. 

En ledare har per definition följare

Chefen får du - Ledaren väljer du. Det ligger mycket i denna formulering, kärnan är just att ledaren vill vi följa. Vi kan inte tvinga någon att följa, då är det inget ledarskap utan just chefskap. Motiven till att vilja följa är många och de handlar om ledarens beteende: Att leva som man lär, vara äkta och visa tillit. Men kanske handlar det framförallt om det emotionella: En god ledare skapar en bra känsla. 

Det finns många framgångsrika chefer som gör ett bra jobb. Men för att vara en ”topnotch”- chef behövs ledarskap. Det handlar om att inspirera genom att tydliggöra varför verksamheten finns till och för vem, skapa en trygg plats för prestigelöst lärande, kreativitet och vardagsinnovation, bidra till varandras tillväxt och utveckling, tillvarata individers olika förmågor, distribuera ansvar och skapa mening tillsammans. Tänk om vi alla därigenom skulle bli mer engagerade, initiativkraftiga och ansvarstagande. Då är frågan hur mycket chefskap vi skulle behöva. 

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill