Varför du älskar - och hatar - förändring

Inre ledarskap – vad är det och hur kan det användas i förändringsprocesser?

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2019

Vårt dilemma som människor är att vi hatar förändringar och älskar dem samtidigt.

Vårt dilemma som människor är att vi hatar förändringar och älskar dem samtidigt.

Det skrivs och pratas allt mer om inre ledarskap, självledarskap eller personligt ledarskap. Vad innebär egentligen dessa begrepp? Genom att lära dig det kan du se på förändringar i ledarskapet, och livet, med nya ögon – och hitta sätt att agera som utvecklar dig.

Min tolkning och mitt synsätt ger vid handen att ledarskap numera och framöver kommer att handla allt mer om hur vi leder oss själva -  för att sedan i sin tur leda andra. Jag brukar ta liknelsen med genomgången av säkerhet ombord på ett flygplan. Du måste ta på dig andningsmasken och andas djupa, lugna andetag innan du kan hjälpa dina medresenärer. Många gånger på arbetsplatsen gör vi faktiskt precis tvärtom. Ger alla andra andningsmasken, men vi själv upplever att vi ”tappar luften”. Så var det i alla för mig, hur är det för dig?  

Att hata och älska förändring på samma gång

Vårt dilemma som människor är att vi hatar förändringar och älskar dem samtidigt. Vad vi egentligen vill är att saker ska vara de samma, fast bättre. Vi har en slags neofobi kan man säga, neofobi innebär en rädsla och osäkerhet för det nya och okända. Det gör att vi oftast fortsätter i samma hjulspår och gör i precis som förut men förväntar oss helt nya resultat. Det är i sig lite lustigt och du kan höra det överallt. Till exempel så här:

”Jag vill byta arbete.”

”Hur många arbeten har du sökt sista tiden då?”

”Inga.”


”Jag vill utvecklas.”

”Hur många böcker har du läst senaste tiden då?”

”Inga.”

Exempeln handlar om så kallat ”status quo-bias”, man klarar helt enkelt inte att välja något nytt eftersom hjärnan är så van via det gamla. Det är till och med ibland så att vi fortsätter med direkt skadliga beteenden. Det kan vara så att vi är kvar på en arbetsplats som gör oss sjuka, men trots det så byter vi inte arbetsplats med motiveringen; ”att vem vet, det kanske blir ännu värre – jag vet vad jag har men inte får.” Sanningen är att vi är rädda och osäkra, neofobiska, och precis som för alla andra fobier är inte lösningen att utföra så kallade undvikandebeteenden eller säkerhetsbeteenden - de förvärrar bara fobin ytterligare. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Förstå förändringen

För att närma oss förändringen och utveckla ett starkt inre ledarskap behöver vi snarare utgå från KBT (kognitiv beteendeterapi ) och närma oss det nya okända på ett metodiskt och systematiskt vis, det kallas inom KBT för exponering. Denna vetenskapliga metod bygger på teorin om att vår hjärna har av olika skäl blivit rädd, irrationellt rädd. Rent praktiskt innebär det att hjärnan gått in i ett försvarsläge och har satts i höjd beredskap. Den förhöjda beredskap och vakenhet är en helt naturlig process och är i sig inte farlig, men över tid kan den bli skadlig och om du undviker att ta tag i den förvärras problemen ytterligare. Det kanske verkar till synes helt ologiskt, men låt mig förklara; om du är rädd för något, oavsett vad och sedan undviker detta (undvikandebeteende) eller gör saker ”för säkerhetsskull” (säkerhetsbeteenden) så bekräftar du ju faktiskt att det farligt för hjärnan (annars skulle du ju inte undvika det – eller hur). Är det då inte helt rimligt att hjärnan går upp i ytterligare försvarsläge? 

Använd inre ledarskap – och agera

Inre ledarskap handlar om att lära sig mer om sig själv. Det innebär helt nya kunskaper om biologi, psykologi och pedagogik. Om vi nu återgår till exemplet att byta arbete kan en väg att utveckla sitt inre ledarskap vara att agera annorlunda, exempelvis:

 • Jag ska skicka en jobbansökan varje vecka.
 • Jag ska äta lunch med en ny person varje vecka.
 • Jag ska kontakta en kontakt på LinkedIn varje vecka och berätta att jag söker ett nytt arbete.
 • Jag ska skriva ned vad jag tycker jag är bra på och fundera på var jag kan få göra dessa saker på en arbetsplats.
 • Jag ska gå med i ett nätverk för att öka mitt kontaktnät.

Tar vi det andra exemplet med personen som vill utvecklas kan det kanske se ut så här:

 • Jag ska läsa 10 minuter om ledarskap varje dag.
 • Jag ska titta på ett TED-talk varje vecka.
 • Jag ska skugga en kollega på jobbet varje vecka.
 • Jag ska börja prenumerera på en Harward Business review.
 • Jag ska läsa en artikel på Motivation.se varje vecka.

Som du ser är det inte ”rocket science” men det har jag heller aldrig påstått.

Det gäller att vara medveten om varför man tenderar att inte agera, tänka nytt och sen ta de första stegen. Lycka till!

Thomas Lundqvist

Vår expert inom ledarskap, beteende och medarbetarutmaningar

 • Följ skribent

Thomas Lundqvist är civilekonom och ledarskapsexpert. Thomas arbetar idag som författare, föreläsare och chefscoach. Hans passion för ledarskap och beteendeproblem är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Thomas skriva om ledarskap och beteendeproblem på arbetsplatsen. Detta för att du ska få en ökad förståelse och ”höjt metodtak” för att förebygga och hantera alla problem på din arbetsplats.

https://www.brainscan.se/

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Thomas Lundqvist

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Egokoden

Thomas Lundvist är aktuell med sin nya bok Egokoden där man kan läsa mer om inre ledarskap och mycket mer.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill