"Med en bra styrelse får ägarna tillgång till erfarenhet"

Öka försäljningen och utveckla företaget genom bra styrelsearbete.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2011

Med en bra styrelse får ägarna tillgång till erfarenhet

Med en bra styrelse får ägarna tillgång till erfarenhet

I många små och medelstora företag är styrelsearbetet ofta eftersatt och ses bara som en formalitet. Ledamöterna och ordförande är i många fall ägarna själva, släktingar eller goda vänner. Detta är något som ofta hämmar företagets utveckling och i förlängningen dess lönsamhet.

Det säger styrelseproffset Satish Sen, som är ägare av affärsutvecklingsbolaget Kaleidoscope. Han menar att en bra styrelse tillför bolaget den kompetens och de erfarenheter som saknas. Till skillnad från VD:n, som ofta är operativ, kan styrelsen fokusera på utvecklings- och framtidsfrågor.

Unknown photo imported from Drupal


Satish Sen har utbildat över 2 500 företagare i styrelsearbete, skrivit en bok om ämnet och sitter i ett antal styrelser. Han vet att en stark styrelseordförande och en styrelse med fokus och driv kan rädda ett företag i kris. Men även att en inkompetent styrelse kan skada ett välskött företag.  

Professor Leif Melin, professor vid Handelshögskolan i Jönköping och en av de främsta forskarna inom området, har konstaterat att bristen på extern kompetens i en aktiv styrelse resulterar i att en tredjedel av alla företag inte klarar av ett ägarskifte.

-Med en bra styrelse får ägarna tillgång till erfarenhet, kompetens och nätverk, säger Satish Sen. Sedan får ägarna också tillfällen att diskutera och besluta om viktiga framtidsfrågor och strategier.

Satish Sen hävdar vikten av att styrelsen är påläst, har tillräckligt med tid för uppdraget och förstår företagets affärsmodell och resultaträkning. De personliga egenskaperna är också viktiga.

En extern ledamot, som tar lägre ersättning än de så kallade ”tiotaggarna”, kan tillföra bolaget precis lika mycket som ett namnkunnigt styrelseproffs. Ditt eget nätverk, banker och revisorer kan ha förslag på lämpliga namn.

Satish Sens fem bästa tips på ett framgångsrikt styrelsearbete:

 1. Bestäm dig för vad du vill med ditt företag och vilka förändringar du vill åstadkomma. Då kan styrelsen ta fram strategier som krävs för att företaget ska nå sina mål.
   
 2. Kartlägg de kompetenser ditt företag saknar och rekrytera personer som kan fylla de luckorna.
   
 3. Börja med att ha ordning på formalia. Det omfattar ett tydligt ägardirektiv och affärsplan.
   
 4. Lägg till strategi- och framtidsfrågor på dagordningen.
   
 5. Gör årligen en utvärdering och besluta om förbättringar/förändringar.


Källa: ”Att vara VD”. www.vdbok.se  Författare Bosse Brixeman, VD på Executive People AB. Intervjuer Johanna von Wowern, Vesir AB. Utgiven på Bonnier Utbildning 2011. 

Foto: Jenny Kästel Tavassoli
 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill