"Kollegorna bättre än chefen på att kommunicera"

Ny undersökning om organisationers interna kommunikation.

Kommunicera | ARTIKEL | OKT 2011

Kollegor

Kollegor

Konsultföretaget Nordisk Kommunikation har presenterat en ny rapport om den interna kommunikationen i svenska organisationer. Undersökningen visar bland annat att de svarande är mer nöjda med sina kollegors kommunikation än med chefens.

Nordisk Kommunikation har analyserat den interna kommunikationen hos 36 svenska och danska organisationer i privat och offentlig sektor. Resultaten visar bland annat att närmaste chefen är den viktigaste kommunikationskanalen för medarbetarna. Trots det är merparten av de 26 665 svarande mer nöjda med sina kollegors sätt att kommunicera än med ledningens och chefens kommunikation.

- I de flesta fall har medarbetare andra förväntningar på kollegornas kommunikation - till exempel att man ska dela med sig av information till varandra - än vad de förväntar sig av chefer, exempelvis tydlighet i mål och framtidsplaner, som är av mer komplex karaktär, säger Monica Berglund, VD på Nordisk Kommunikation.

- Samtidigt så är vår erfarenhet att kollegor är mer tillgängliga än vad chefer är, och det avspeglar sig i värderingarna av varandra, tillägger hon.

"Kommunikation är avgörande"

En utvecklad intern kommunikation är en förutsättning för att ledning, chefer och medarbetare ska kunna förhålla sig till en föränderlig värld - möta konkurrens, stärka varumärket, behålla och attrahera medarbetare samt skapa en effektiv verksamhet - säger Monica Berglund. Det är just detta som Nordisk Kommunikation har velat lyfta fram i sin rapport, som är den fjärde i sitt slag.

- Ledningens och chefernas förmåga att kommunicera övergripande mål och strategier är en utmaning i en organisation, samtidigt som det är avgörande för att organisationen ska fungera optimalt, förklarar hon.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- För att medarbetare ska bli medskapare behöver riktningen vara tydlig, så att de kan engagera sig i vad som behöver göras för att lyckas nå visionen, målen eller strategin.

Tydlighet viktigt

Monica Berglund har flera tips till chefer som vill bli bättre på att kommunicera. Hon framhåller framför allt behovet av tydlighet.

- Formulera tydliga och relevanta budskap kring de viktiga frågorna i din verksamhet, som du kan återkomma till. Tydliggör förväntningar på dina medarbetare eller på gruppen, och ge återkoppling på prestation och beteende, säger hon, och fortsätter:

- Använd olika kanaler beroende på vilken effekt du vill ha med din kommunikation, exempelvis dialog när du vill att medarbetarna ska ta ägarskap, säger Monica Berglund.

Allt hänger dock inte på chefen - det är också viktigt att medarbetarna själva kommunicerar med varandra. Som chef kan man uppmuntra ett sådant klimat genom att tydliggöra vilka förväntningar man har på medarbetarnas kommunikation samt träna dem i att aktivt delta i dialoger.

Enklare för mindre verksamheter

Nordisk Kommunikation kan inte se några skillnader i hur väl den interna kommunikationen fungerar i offentlig respektive privat verksamhet.

- Det som avgör är hur väl genomtänkt den interna kommunikationen är i organisationer. Det beror ofta på ledningens insikter och förmåga att skapa en kommunikativ organisation, med stöd av kommunikationsverksamheten, säger Monica Berglund.

Resultaten visar inte heller på några markanta skillnader mellan stora och små organisationer. Trots det tror hon att det kan vara lättare att lyckas med den interna kommunikationen i mindre företag och verksamheter.

- Vår erfarenhet är att mindre organisationer har bättre förutsättningar att skapa en god intern kommunikation, säger Monica Berglund.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill