Med ett transformativt ledarskap mår medarbetarna bättre

Öka dina medarbetares motivation och arbetsglädje genom att föregå med gott exempel.

Hälsa | Ledarskap | Motivera | Arbetsmiljö | ARTIKEL | APRIL 2020

En chef som på riktigt lever efter devisen att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång skapar bättre resultat.

En chef som på riktigt lever efter devisen att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång skapar bättre resultat.

Visste du att ditt agerande, i egenskap av chef, har stor betydelse för hur dina medarbetare mår och presterar? Genom att förmedla och visualisera målbilder, och göra var och en personligt engagerad längs vägen mot målet, kommer du att bidra till en mer välmående organisation. Och, som vi alla väl vet vid det här laget – medarbetare som mår bättre presterar även bättre.

Morot eller piska? Ett tjockare lönekuvert, eller en genuin känsla av att ha bidragit med något värdefullt? Vad tror du driver just dina medarbetare? Har du frågat dem? Vill du veta? 

Vi har under en tid fått uppleva en sorts balansskifte mellan arbetsgivare och anställda, och idag finns allt att vinna på att faktiskt lära känna sina medarbetare, att ta vara på var och ens tankar och behov och att säkerställa en upplevelse av delaktighet. Med ett transformativt ledarskap visar du vägen genom att leva som du lär, och får på så sätt både mer välmående och mer engagerade medarbetare. 

"En chef som får medarbetarna att känna sig otrygga, som är otydlig eller som inte lyckas inge förtroende, kommer sannolikt få medarbetare som inte mår särskilt bra."

– Sara Bisander

Du som är chef är en viktig del av arbetsmiljön  

De senaste åren har flera studier gjorts, i syfte att skapa större förståelse för hur ledarskapsstilen påverkar de anställdas välmående. Man har med hjälp av dessa kunnat påvisa att chefer genom sitt agerande kan påverka medarbetarnas mående både till det bättre och det sämre.

En chef som exempelvis får medarbetarna att känna sig otrygga, som är otydlig eller som inte lyckas inge förtroende, kommer sannolikt få medarbetare som inte mår särskilt bra. Stress och sjukskrivningar är vanliga symptom på en ledarskapsstil som är vare sig framgångsrik eller hållbar. 

En chef som däremot, på riktigt, lever efter devisen att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång, ger utrymme att komma med egna idéer och får var och en att känna sig respekterad, lyssnad till och som en ovärderlig del av verksamheten. Det kommer att löna sig, i form av mer välmående medarbetare – på individuell nivå såväl som på gruppnivå –, och därmed även bättre resultat. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Grundtankarna i det transformativa ledarskapet 

Det transformativa ledarskapet kan beskrivas som ett rätt mänskligt och intuitivt sätt att driva en verksamhet. Det vilar på följande fyra grundpelare:

 1. Idealiserad påverkan – cheferna lever som de lär och utgör en sorts förebild för medarbetarna, vilket i sin tur leder till att de blir betrodda och respekterade. 
 2. Inspirerande motivation – cheferna leder medarbetarna med hjälp av tydliga visioner och målbilder, och ser till att alla ser sin roll och sitt bidrag till helheten. Detta skapar en känsla av mening hos var och en. 
 3. Intellektuell stimulans – medarbetarna uppmuntras att komma med nya idéer och infallsvinklar och att ifrågasätta gamla arbetssätt och föreställningar. Ifrågasättande och kreativitet utgör en naturlig och framåtdrivande del av verksamheten.
 4. Individuell omtanke – alla behöver naturligtvis arbeta mot samma mål, men alla drivs inte av samma saker. En transformativ ledare tar sig tid att lära känna sina medarbetare för att förstå vad som driver var och en. 

Därför mår vi bra av ett transformativt ledarskap

Generellt sett brukar de flesta människor – i längden – bli mer motiverade av transformativa belöningar så som uppskattning och en känsla av mening, än av rent materiella belöningar så som ekonomisk kompensation. Det finns även studier som visar att det transformativa ledarskapet är särskilt gynnsamt för att skapa en välmående organisation.

Det transformativa ledarskapet bygger inte på några komplicerade teorier, utan kokar ner till rent mänskliga egenskaper som att vara genuint intresserad av både medarbetarna och verksamheten man arbetar inom. För dig som på riktigt bryr dig om såväl företaget som dem som arbetar där, kommer sig detta säkert rätt naturligt. 

Äkta engagemang smittar av sig. Och alla människor mår bra av att känna att det de gör har en mening. Svårare än så behöver det inte vara.

Sara Bisander

Sara Bisander

Frilansskribent

 • Följ skribent

Sara Bisander är frilansskribent hos Motivation.se

Sara brinner för personlig utveckling, människor och kommunikation i alla former. Hon kan text. Och älskar att arbeta med den. Sara beskriver sig som "å ena sidan en petig språkpolis som eftersträvar tydlighet och struktur – å andra sidan en omtänksam hjälpare och nätverkare med ett stort hjärta som slår för att göra gott."

Kontakt: sara@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera
 • Arbetsmiljö

Sara Bisander

Sara Bisander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera
 • Arbetsmiljö

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill