Med hållbart ledarskap blir alla vinnare

Agenda 2030: Långsiktighet och fokus på mer än pengar skapar vinster för alla.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | MARS 2020

För att nå de globala målen i Agenda 2030 behöver vi alla anamma ett mer hållbart leverne.

För att nå de globala målen i Agenda 2030 behöver vi alla anamma ett mer hållbart leverne.

Idag talas det mycket om hållbarhet i allt vi gör och företar oss, och hållbart ledarskap har blivit ett buzzword i företagsvärlden. Men är det kanske mer än ett buzzword? Vad innebär det, och vem vinner på det – egentligen? Varför inte utmana och istället fråga; vem vinner inte på ett hållbart ledarskap?

Vi lever i en tid där de geografiska gränserna inte i samma utsträckning utgör hinder och begränsningar för oss. Vi reser, arbetar och lever internationellt. Som ett led i detta, får företagen allt större press på sig att ta sitt ansvar för såväl miljön som samhället och till och med mänskligheten i stort. 

Även inifrån organisationen, från de egna medarbetarna, blir kraven högre. Många vill känna stolthet över sitt företag, och mening med sitt arbete.

Lösningen på allt – hållbart ledarskap? Det är kanske inte hela sanningen, men med ett hållbart ledarskap ökar chanserna till både en bättre värld och mer lönsamma verksamheter.

Vad kännetecknar ett hållbart ledarskap?

Vi har väl alla någon sorts bild av vad hållbarhet går ut på, men det kanske inte är helt självklart vad hållbart ledarskap innebär. Enkelt förklarat kan man säga att chefer som anammar en hållbar ledarskapsstil har avsikten och förmågan att se bortom kortsiktiga monetära mål och vinster. De tar ansvar för den roll som den egna verksamheten spelar i ett större sammanhang – idag och på sikt.

Det kan alltså röra sig om allt ifrån att värna om sina medarbetares (och sitt eget!) välmående, till att inkorporera miljöfrämjande åtgärder i verksamheten eller att ta ett aktivt samhällsansvar. 

Långsiktigheten börjar med dig

Det är lätt att tänka att din roll som chef enbart handlar om att leda andra, men det är en sanning med modifikation. För att hjälpa andra att prestera och utvecklas, behöver du även leda dig själv på bästa sätt. ”Mår mamma bra, så mår barnen bra”, brukar man ju säga lite skämtsamt när man pratar om familjesituationer. Samma sak går att applicera på chefer och verksamheter.

Genom att lägga upp ditt eget arbete på ett hållbart sätt, kommer du kunna prestera och orka mer. Det kan handla om att lära dig prioritera och delegera på ett smart och effektivt sätt, att inhämta och arbeta med feedback från dina medarbetare, eller att vässa din förmåga att kommunicera och att hantera konflikter. Allt detta kommer göra ditt arbete mer effektivt, och du kommer att kunna leda dina medarbetare på ett ännu bättre sätt. 

En bättre värld och framtid för alla

År 2015 fastställde världens ledare 17 globala mål för minskad fattigdom, större jämlikhet och ett mer långsiktigt miljö- och klimatarbete. För att nå dessa mål, behöver vi alla anamma ett mer hållbart leverne.

Globala målen, alla sjuttton

I dagens hållbara ledarskap ingår inte enbart ett ansvar för den egna organisationen och medarbetarna, utan även dessa globalt uppsatta mål bör genomsyra verksamheten. Målen och vägen mot dem är naturligtvis olika applicerbara för olika verksamheter, men sannolikt finns åtminstone ett par stycken att fokusera på för alla. 

Chefer som har ett hållbarhetstänk förstår att den egna verksamheten har ett ansvar, såväl som möjligheter, att faktiskt bidra till en bättre värld. Detta omfattar exempelvis att säkerställa humana arbetsförhållanden i de fall man har industrier utomlands, att klimatkompensera och att man arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Med ett hållbart ledarskap kan du med andra ord hjälpa till att minska fattigdomen i världen, såväl som klyftorna i samhället. Det vore väl något att skriva in i CV:t?

"Chefer som har ett hållbarhetstänk förstår att den egna verksamheten har ett ansvar, såväl som möjligheter, att faktiskt bidra till en bättre värld."

– Sara Bisander
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mer lönsamhet åt företaget

Men pengar då? Lönsamhet och resultat? Alla verksamheter som inte är ideella har naturligtvis både ett intresse av, och en skyldighet, att se till att verksamheten går bra och att det finns ett sunt kassaflöde. Och det fina i kråksången, är att även dessa aspekter gynnas av ett hållbart ledarskap.

Idag väger företagens hållbarhetssatsningar allt tyngre i kreditvärdighetsbedömningar. Ett företag som kan visa upp att man arbetar hållbart, värderas med andra ord ofta högre.

Sist, men inte minst, fungerar ofta det hållbara ledarskapet som en stark kraft för att attrahera och behålla talanger. Lika lite som företagens roll är begränsad till att enbart skapa lönsamhet för den egna verksamheten, lika lite nöjer sig många av de unga arbetssökande idag med att ta ett arbete på ett företag som saknar ett högre syfte. Man vill känna en stolthet för det egna företaget, och känna att man är med och bidrar till en bättre värld.

Trender kommer och trender går, men det känns både hoppfullt och sannolikt att det hållbara ledarskapet är här för att stanna. Med ett förhållningssätt som gynnar alla parter, vore det väl dumt att välja en annan väg.

Sara Bisander

Sara Bisander

Frilansskribent

 • Följ skribent

Sara Bisander är frilansskribent hos Motivation.se

Sara brinner för personlig utveckling, människor och kommunikation i alla former. Hon kan text. Och älskar att arbeta med den. Sara beskriver sig som "å ena sidan en petig språkpolis som eftersträvar tydlighet och struktur – å andra sidan en omtänksam hjälpare och nätverkare med ett stort hjärta som slår för att göra gott."

Kontakt: sara@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Sara Bisander

Sara Bisander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill