Medveten närvaro – här och nu

Mindfulness ökar produktiviteten och ger gladare medarbetare. Bland annat…

Hälsa | ARTIKEL | JUNI 2011

Företag och företagsledare är experter inom sina områden och på att driva företag.
Mindfulness är experter på att öka medvetenhet och närvaro så att det görs på ett bra och framgångsrikt sätt. Synsättet syftar till att frigöra den positiva solida potentialen hos varje individ, som en bas för all utveckling. Både hos individer och i organisationer. Vad är Mindfulness?

Det är en upplevelsebaserad medvetenhetsmetod och ett förhållningssätt som har vetenskapligt bevisad effekt att stärka dig som individ både fysiskt och psykiskt.

- Det handlar om hur vi förhåller oss till oss själva och vår omgivning. Det handlar om att skapa en större medvetenhet om vad vi gör, det vi säger och hur vi gör det. Det är ett inre tillstånd som gör stor skillnad för hur vi förhåller oss till våra kunder, kollegor, chefer och medarbetare. Och det gör stor skillnad för hur vi utför vårt arbete och våra arbetsuppgifter. Till exempel ser man stora positiva resultatskillnader hos dem som utövar så lite som 5 minuter Mindfulness innan säljasamtal, förhandlingar, medarbetarsamtal eller terapeutiska samtal, säger Gunnar Michanek VD för MindfulnessGruppen.

Vetenskaplig forskning kring Mindfulness inverkan på kroppen och välbefinnandet
Sedan 1979 har forskningsrapporter i USA och Sverige haglat bevis på hur mindfulnessutövare får ökad kreativitet, koncentrationsförmåga och produktivitet. Klarar av press och stress bättre. Sover bättre och har mindre oro och irritation. Större samarbete och empati. Ökad klarsynthet, beslutsförmåga och uppmärksamhet. Det förebygger och behandlar utbrändhet.

Elizabeth Blackburn fick Nobelpriset 2009 då hon visade att Mindfulness till och med påverkar åldrandet fysiskt markant. Liknande studier visar ökad effekt av medicinsk behandling vid flera sjukdomstillstånd bland annat stress, smärta, utbrändhet, sömnproblem, ångest, fibromyalgi, psoriasis m.m.

Program för medarbetare, arbetsgrupper, ledare och ledningsgrupper
Kurserna bygger på att du tränar dig på att särskilja mekanismer som styr ditt liv, privat och på arbetet. Skillnaden är befriande. Det märks både i resultat och i känsla. Under kurserna får du konkreta verktyg att praktisera i din vardag, i dina relationer och på din arbetsplats. Man kan välja mellan åttaveckors program, intensivkurser och prova på workshops.

Efterfrågan på Mindfulness i företag ökar snabbt då allt fler upptäcker dess kraftfulla effekter.

Redan på 50-talet instiftade Dag Hammarskjöld tystarummet  i FN-skrapan. Walt Disney gjorde likadant. Idag uppmanar Google alla sina 23.000 medarbetare att utöva Mindfulness på arbetstid.

Som du ser har Mindfulness effekter inom en ofantlig mängd områden av våra liv. Vi ser det som grundläggande personalvård – precis som vi behöver äta, sova, duscha och motionera…

Många som går kurserna förändrar sin grundhållning till livet för alltid. Ge gärna ditt företag och anställda en chans till ett nytt mer framgångsrikt sätt att arbeta och leva. 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill