Insatser för lyckliga medarbetare ger resultat

Psykologisk träning fungerar bäst bland aktiviteter för att höja välmåendet bland anställda.

Hälsa | Ledarskap | HR | ARTIKEL | DEC 2020

Bäst fungerade olika typer av psykologisk träning, exempelvis mindfulness och kognitiv beteendeträning.

Bäst fungerade olika typer av psykologisk träning, exempelvis mindfulness och kognitiv beteendeträning.

Aktiviteter som syftar till att öka lyckonivån och välmåendet på arbetsplatsen har faktiskt önskad effekt i de flesta fall. Det visar en ny forskningsstudie, skriver tidningen Forbes. Vissa aktiviteter fungerar emellertid bättre än andra. Bland annat mindfulness och kognitiv beteendeträning kan ge tydliga och mätbara resultat.

Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för att se till att de anställda mår bra på arbetsplatsen (eller, i coronatider, att de mår bra även när de jobbar hemifrån). Känslor av lycka och välmående kan också ha en uppenbart positiv effekt på medarbetarnas motivation och produktivitet. Men hur mycket kan man påverka det genom aktiviteter och träning som syftar till att öka välmåendet? Leder den typen av insatser till några positiva resultat?

Ja, det gör de, i de allra flesta fall. Åtminstone om man ska tro den nya studie som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology, och som tidningen Forbes berättar om. Studien är en analys av 61 olika arbetsplatsaktiviteter som alla har genomförts i syfte att öka lyckan och välmåendet bland anställda. Analysen är en sammanställning av 39 självständiga studier som genomförts mellan 1997 och 2017, där forskarna har jämfört resultaten och sedan delat in olika aktiviteter i olika kategorier.

Det övergripande resultatet visar att 96 procent av alla lyckohöjande aktiviteter faktiskt höjde medarbetarnas välmående. Bara ungefär hälften av resultaten var dock statistiskt signifikanta, skriver Forbes.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Psykologisk träning fungerar bäst

En närmare titt på forskningen visar också att effekten var olika stor för olika sorters aktiviteter. Bäst fungerade olika typer av psykologisk träning, exempelvis mindfulness, kognitiv beteendeträning av olika slag, med mera. En studie visade till exempel att ett 8 veckors träningsprogram i mindfulness för lärare ökade deltagarnas välmående avsevärt, både på jobbet och i privatlivet. Liknande resultat uppnåddes med träningsprogram som syftade till att stärka förmågan att hitta en balans mellan arbete och familjeliv.

Överlag kan man alltså säga att aktiviteter som riktar in sig direkt på psykologisk utveckling fungerade bäst. Andra typer av insatser hade mer måttfullt positiva effekter. Det gäller bland annat fysiska aktiviteter, till exempel träningsprogram som handlar om att promenera, träna yoga eller liknande. Även ergonomisk träning uppvisade måttfullt positiva eller blandade effekter på medarbetarnas lyckonivå. Detsamma gäller aktiviteter som syftade till att förbättra den sociala miljön på arbetsplatsen, exempelvis kommunikations- och ledarskapsträning.

Slutsatsen är alltså att det ofta löner sig att som arbetsgivare vidta åtgärder för att förbättra välmående och höja lyckonivån på arbetsplatsen, men att vissa aktiviteter ger mer säkra resultat än andra. Satsa direkt på det mentala välmåendet, så är möjligheten till framgång väldigt stor.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill