Är ditt jobb meningsfullt?

Dina personliga drömmar och mål är viktiga. Men att vara till nytta för andra människor är viktigare.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | JULI 2017

Är ditt jobb meningsfullt?

Är ditt jobb meningsfullt?

De flesta människor drömmer om att bli framgångsrika i karriären och i livet. Men vad är egentligen framgång? Är det att nå exakt den position man alltid har drömt om? Är det att tjäna mest pengar, nå den högsta maktpositionen och bli beundrad av omgivningen? Eller är det någonting annat?
Många forskare menar att vi fokuserar för mycket på framgång i konventionell bemärkelse, och för lite på meningsfullhet. Oavsett om du når dina karriärmål eller inte så finns det en stor risk att du uppfylls av en tomhetskänsla – om ditt jobb inte ger dig en känsla av mening. Och känslan av mening uppstår ofta när vi vet att vi gör skillnad i andra människors liv.

Vi lever i individualismens tidsålder. Under de senaste decennierna har vi alla fått lära oss att vi är fria individer i en värld full av valmöjligheter, och vi ska därför ägna livet – och arbetslivet – åt att förverkliga oss själva. Lyckas man så heter det att man är framgångsrik. Det innebär i regel att man har hög inkomst och en yrkestitel som imponerar på omgivningen.

Frågan är emellertid om vi verkligen har en sund bild av vad framgång egentligen är och hur det uppnås. Kan det vara så att individualismen och drömmen om självförverkligande har drivits lite för långt?

För att trivas i arbetslivet behöver vi känna att jobbet är meningsfullt. Och vi vet, både från forskning och av erfarenhet, att känslan av mening ofta uppstår när vi kan bidra positivt till andra människors liv. Hur väl rimmar det med det ständiga pratet om självförverkligande?

Man kan förvisso förverkliga sig själv och samtidigt hjälpa andra. Kanske är det till och med så att en genuin vilja att göra skillnad i andra människors liv är en förutsättning för självförverkligande. Att bara fokusera på sina egna drömmar, utan att fråga sig hur man kan vara till nytta i samhället, är en återvändsgränd. 

För att trivas med sitt jobb och sitt liv måste man alltså känna att man har en roll att spela i samhället. Forskning från psykologiprofessorn Adam Grant visar dessutom att de flesta människor som når framgång (i traditionell bemärkelse) är ”Givers” snarare än ”Takers”.
Så även om du tycker att ”konventionell” framgång är ett viktigt mål, måste du fråga dig själv vad du kan göra för andra människor – vad du har att ge.

Gör jag nytta?
Men, för att återgå till frågan om meningsfullhet i arbetslivet; vad ska man göra om man upplever att ens jobb inte är tillräckligt meningsfullt? Om man inte tycker att det man gör är till särskilt stor nytta för andra människor?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

De flesta jobb och yrken förbättrar andra människors liv på ett eller annat sätt, men ibland är distansen mellan den som gör arbetet och den som har nytta av det helt enkelt för stor. Det har naturligtvis en negativ inverkan på vår motivation skriver den tidigare nämnda Adam Grant i en artikel i tidningen Huffington Post. Detta har också visat sig i forskningen; exempelvis har man sett att när radiologer på sjukhus får ett foto av patienten tillsammans med röntgenplåtarna så skriver de 29 procent längre rapporter och gör 46 procent mer korrekta diagnoser. Känslan av mening, att göra nytta för någon annan, påverkar alltså inte bara vår egen trivsel på arbetet, utan också kvaliteten på själva arbetsinsatsen.

Sedan finns det förstås arbeten som kan kännas mindre meningsfulla, även om man minskar distansen till slutkunden. Hur ska man förhålla sig till detta?

En lösning kan förstås vara att byta jobb. Men om man inte kan eller vill det så föreslår Adam Grant en metod som kallas för job crafting. Begreppet är svårt att översätta rakt av till svenska, men innebörden är att medarbetaren själv ska omforma och utveckla sitt jobb för att bibehålla motivation och kreativitet. Om ditt jobb inte är av det slaget att det har en stor inverkan på andra människors liv, så kan du själva omdefiniera din roll i syfte att göra den mer meningsfull.

Gör ditt jobb meningsfullt
Konkret handlar det om att (i samråd med sin chef) titta på de arbetsuppgifter och relationer man har på jobbet, och ta fram en plan för hur dessa kan omformas och utvecklas för att man ska få möjlighet att ha en positiv inverkan på andra människors liv. Som exempel på detta brukar man nämna städare på sjukhus som har tagit på sig uppgiften att vara till hjälp och stöd för patienter och anhöriga. De är fortfarande städare, men har lyckats addera en arbetsuppgift som är till stor nytta för andra samtidigt som den skänker städarna själva en känsla av mening.

Andra exempel är att man som exempelvis specialist, säljare eller liknande kan ta på sig en roll som mentor, coach eller lärare för andra medarbetare, och på så vis bidra till andra människors karriärutveckling. Flera kända företag – bland annat Google – har använt sig av job crafting som metod för att medarbetarna ska bibehålla sin motivation och öka känslan av att göra någonting meningsfullt. Själva grundtanken är att vi inte ska ha en statisk syn på vad en viss yrkesroll har för möjligheter och begränsningar – vi kan hela tiden ompröva synen på arbetet, och revidera arbetsuppgifterna och relationerna för att se om de kan bli mer meningsfulla.

Låt oss nu återknyta till diskussionen om framgång. Vi har alla drömmar och mål i livet, men i sanningens namn så når de flesta av oss inte hela vägen fram. Vi blir helt enkelt inte så framgångsrika som vi hade hoppats. Man kan välja att antingen vara besviken och bitter över detta, eller att istället vända blicken bort från sig själv och fråga sig om man kan hitta meningen i arbetet i någonting annat än status, makt och pengar. Kan jag göra skillnad i andra människors liv?

Om du vet att du har bidragit till andra människors välmående så är chansen stor att du känner dig nöjd med din insats den dag du slutar arbeta - trots att du aldrig fick det där drömjobbet eller den där tjusiga titeln. Du kanske gick bet på dina drömmar, men hittade någonting ännu större istället: en känsla av mening.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill