Skapa motivation med idéburet ledarskap

Bästa sättet att påverka som ledare är att vara ett föredöme och leva organisationens värderingar, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2014

Är du ett föredöme som ledare? Ditt sätt att leva och agera är avgörande för medarbetarnas motivation och för hur väl företagets värderingar efterlevs, säger ledarskapskonsulten Ulrika Sedell. Idéburet ledarskap handlar om att ha en genuin tro på verksamhetens idé - och att visa det i allt man gör.

Ulrika Sedell är ledarskapskonsult, tidigare vd för fackförbundet Ledarnas utvecklingsbolag och för Ledarinstitutet. Under tio år har hon genomfört ledarskapsutbildningar som utgått från idéburet ledarskap.

I dagsläget finns det inte så mycket forskning om begreppet, förklarar hon.

- Idéburet ledarskap är ett svenskt uttryck som från början främst handlade om ledarskapet i ideella organisationer. Man pratar om att ledaren lever och gestaltar sin och verksamhetens idé, vilket är en stor framgångsfaktor i exempelvis ideella organisationer, politiska partier och fackförbund, säger Ulrika Sedell.

Idéer motiverar

På senare år har man dock börjat prata om idéburet ledarskap som ett viktigt begrepp även i vinstdrivande verksamheter.

- Att leva sin idé är väldigt viktigt också i den nyttomaximerande sektorn. Det handlar om att man måste sätta in produkten eller tjänsten i ett sammanhang, en idé och berättelse om vad man vill åstadkomma. Motivationsforskningen visar att det är detta som motiverar och engagerar folk - idéer och visioner som gör att arbetet känns meningsfullt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Men vad innebär då idéburet ledarskap i praktiken? Det kan lättast förklaras med exempel från den ideella sektorn, förklarar hon.

- Ta exempelvis organisationen Ung Cancer, som är en typisk idéburen verksamhet. Deras arbete handlar om att förbättra unga cancersjukas villkor. Det är deras idé, och då kommunicerar de detta i sitt ledarskap och handlande. Det skulle inte fungera om de samtidigt satt i fikarummet och pratade nedlåtande om sjuka, eller pratade om dem som offer. Det handlar om att gestalta verksamhetens idé - och att det i ledarskapet finns en genuin tro på den idén, säger Ulrika Sedell.

Ledaren som föredöme

Ung Cancer är med andra ord ett exempel på en organisation som lyckas med det idéburna ledarskapet. Men det finns andra ideella organisationer som inte har lyckats lika bra.

- Vi har ju sett en del exempel på politiker som driver en sak med sin politik och sedan privat gör något helt annat. Behålla hyresrätten enligt retoriken och sedan i praktiken så köper de sin hyresrätt billigt. Men vi ser det även i företag. Det finns exempelvis banker där företagsledningen uttalar sig om vikten av jämstlälldhet och jämn könsfördelning i ledningen. När man sedan granskar deras egen verksamhet så är de inte i närheten av att leva upp till det. Då kommunicerar man något helt annat än det som organisationen förväntas stå för, säger Ulrika Sedell.

Det handlar alltså om att gestalta organisationens idé och leva dess värderingar fullt ut i alla sammanhang. Detta är inte bara relevant för ideella organisationer, utan också för vinstdrivande företag.

- Det skrivs ca 60 000 vetenskapliga artiklar om ledarskap varje månad i världen, och 60 procent av allt detta handlar om det man kallar för "transformativt ledarskap" - ett begrepp som är närbesläktat med idéburet ledarskap. Och den forskningen visar att den i särklass största påverkansfaktorn hos ledaren är att denne upplevs som ett föredöme. Det har stor inverkan på effektiviteten och på medarbetarnas engagemang.

Om ledaren lever sin idé och gör sig till föredöme så ökar alltså medarbetarnas motivation och benägenhet att agera utifrån verksamhetens värderingar och vision. I motsatt fall, om chefen inte lever i enlighet med idén, och det blir en diskrepans mellan idé och praktik så upplever medarbetarna att ledningen brister i trovärdighet. Det påverkar motivationen, och bristen på ledstjärna minskar effektiviteten.

- Att vara ett föredöme och leva som man lär är alltså viktigt, men det personliga engagemanget är också helt avgörande, tillägger Ulrika Sedell. Du måste älska dina medarbetare. Du kanske inte kan älska alla sidor hos varje enskild person, men försök att hitta någonting i varje människa som du verkligen tycker om. På så vis kan du lära dig att känna ett genuint engagemang för var och en av dina medarbetare. Du behöver ta reda på vad varje medarbetare behöver för att nå mål och hur du ska vara ett föredöme för varje individ.

Garant för värderingarna

Det idéburna ledarskapet kommer att bli ett allt mer aktuellt begrepp även bland privata företag, eftersom det ligger i linje med de nya krav som ställs i takt med att marknaden globaliseras och blir mer dynamisk.

- Konkurrensen ökar och allt går mycket snabbare idag, vilket medför att beslutsnivån måste vara på den nivå i organisationen där frågan uppstår. Ofta måste man fatta en massa beslut direkt, närmast kund. Det innebär att de anställda får nya roller, och man måste våga lita på medarbetare på alla nivåer. Det idéburna ledarskapet blir garanten för att företagets värderingar följs. Ledningen måste därför gestalta organisationens idé och värderingar, säger Ulrika Sedell.
Som ledarskapskonsult håller hon ibland i utbildningar där chefer får lära sig att utveckla ett idéburet ledarskap. Det sker i ett par olika steg, förklarar hon.

- Det börjar med att cheferna får sätta ord på vad företaget har för idé. Sedan pratar vi om vilken som är den viktigaste strategin för att nå visionen och vilken roll du som chef har i detta. Nästa steg är att prata om hura dina medarbetare uppfattar dig som ledare. Vad du har för bild av dig själv är ointressant - det som är viktigt är hur dina medarbetare uppfattar dig. Du måste vara genuint intresserad av deras upplevelse av dig, säger Ulrika Sedell, som konstaterar att ledarskapet är avgörande för hur företagets värderingar efterlevs i verksamheten:

- Vi har kunnat se i studier att medarbetare efterfrågar tydligare delegering och mer feedback. Vi har också kunnat se att ledare som i ett tidigt stadium med värme och engagmang korrigerar medarbetares beteende som strider mot värderingarna ger förutsättningar för en mer effektiv organization och medarbetare med högre välmående. Därför blir verktyg för detta en del av utbildningen i ideburet ledarskap.

- Det är ledaren som är kvalitetsfaktorn. Det är du som chef som behöver leva och agera.

Läs mer om idéburet ledarskap i intervjun med Martin Österdahl, exekutiv producent för Eurovision Song Contest 2013.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill