Modernt strategiarbete – 7 nycklar

Gästskribent Hans Bandhold: ”Känner du igen dig i något av detta?”

Ledning | Ledarskap | HR | Planering | ARTIKEL | DEC 2015

Modernt strategiarbete – 7 nycklar

Modernt strategiarbete – 7 nycklar

Mycket kraft läggs ofta på att formulera planer, strategier, mål eller verksamhetsplaner. Inte sällan resulterar arbetet i dokument som göms i bokhyllan eller på hårddisken tills det är dags för nästa planering. Då följs den gamla upp med konstaterandet att en del blivit gjort, annat inte. Den nya planeringen blir inte helt sällan en framskrivning av den gamla.
Förankringen i organisationen, tydligheten i vad som ska göras och uppföljningen av att mål nås och åtgärder genomförs är något som ofta skjuts åt sidan för alla de akuta saker som bara måste hanteras.

För att nå långsiktigt önskade resultat är det viktigt att en organisation har en tydlig och välgrundad riktning framåt. En riktning som både möter omvärldsutmaningar och tar vara på interna styrkor. I processer som genomförs med bred delaktighet läggs grunden för ett bra genomförande och ett gott resultat. Jag kallar det agilt strategiarbete.

Agil betyder smidig, snabb, lättrörlig. Agilt strategiarbete tar organisationens behov av grupper med samsyn på såväl yttre som inre utmaningar på allvar. Fokus ligger på ett kort och koncentrerat genomförande i olika steg för att säkra att samtliga i gruppen är med på samma förståelseresa. Det är kritiskt när de valda strategierna ska omsättas i handling.

Här kommer sju nycklar till en framgångsrik agil strategiprocess:

1. Koll på omvärlden

Genom att spana trender i omvärlden som kan påverka den egna branschen och därmed vår egen organisation är det möjligt att se mönster och dra slutsatser kring såväl möjligheter som hot. En sådan insikt skapar förutsättningar för att arbeta med ett ”utifrån och in”-perspektiv i strategiutvecklingen.

2. Koll på vad ni kan och vad ni inte kan

Det är lika viktigt att se förutsättningar som finns i den egna organisationen. Vilka styrkor finns och var ligger svagheterna? Styrkor, eller tillgångar att bygga vidare på om man så vill, kan ibland vara svåra att se. Kanske inser man att man har svagheter, men det är lätt att blunda för dem så länge man tycker att verksamheten går åt rätt håll.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

3. Måla en bild av den önskvärda framtiden

Utan en tydlig bild av en önskvärd framtid är det lätt att famla i mörker. Visionen ger den övergripande riktningen. Den ger oss mening och något att sträva efter på lång sikt. I en del organisationer finns redan en vision och då blir den en utgångspunkt i arbetet.

4. Strategier som visar vägen

Om visionen ger organisationen den långsiktiga målbilden så pekar strategierna ut de vägar vi kan gå för att förverkliga visionen. Strategierna visar vägval som ger fördelar gentemot konkurrenterna. I förvaltning och organisationer visar de på vägvalen som gör att man på bästa sätt kan leva upp till organisationens syfte och uppdrag.

5. Handlingsplan som vägleder

En genomtänkt handlingsplan är avgörande för att få rätt saker att hända. Rätt saker är sådana åtgärder som bidrar till att gå i visionens riktning och följer de vägar som strategierna anvisar. Men det gäller att handlingsplanen är tydlig, tidsatt och med uttalat ansvar.

6. Uppföljning i vardagen

Utan uppföljning kommer väldigt lite att hända. Det räcker inte med att ta fram och damma av äldre mål, strategier och handlingsplaner när det blir dags för att ta nästa steg. I stället bör uppföljningen vara en del av det dagliga ledningsarbetet.

7. Delaktighet som ger engagemang

Sist, men inte minst. Människor som är delaktiga i arbetet med att arbeta fram mål, strategier och planer samt medverkar i uppföljningen kan inte undgå att engagera sig och bidra, i synnerhet när framstegen uppmärksammas.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • HR
 • Planering

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • HR
 • Planering

Dela:

Om skribenten

Gästskribent Hans Bandhold har under mer än 30 år verkat som managementkonsult med inriktning på omvärldsanalys, strategi och verksamhetsplanering. De senaste 20 åren som Senior Partner i Kairos Future. 

 Hans är även en av författarna till boken Scenarioplanering – länken mellan framtid och strategi som är utgiven på fem språk.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill