Varför blir strategier aldrig implementerade?

Marika Skärvik, PerformancePotential: Strategier blir sällan en del av det vardagliga arbetet, visar forskning.

Ledning | ARTIKEL | JUNI 2019

Det är viktigt att försöka bli förstå och konkretisera hur andra personers perspektiv och preferenser ser ut för att få en strategi att verka.

Det är viktigt att försöka bli förstå och konkretisera hur andra personers perspektiv och preferenser ser ut för att få en strategi att verka.

Ledningar jobbar ofta hårt med att ta fram nya strategier för verksamheten och dess fortsatta utveckling. Problemet är att strategierna sällan implementeras i det vardagliga arbetet, trots att man har höga ambitioner och lägger ner mycket tid på strategiarbetet. Studier tyder på att bara ungefär 10 procent av alla strategier verkligen implementeras. Vad beror det på, och vad kan man göra åt det? 

Strategiimplementation

Illustratör: Åsa Holmqvist

Fokus på strategiarbete i verksamheter har alltid funnits. Styrelse och ledning lägger ner tid, fokus och engagemang kring dessa frågor. En del anlitar managementkonsulter för att hjälpa till med arbetet. 

Dock visar forskning att flertalet strategier aldrig blir verklighet. Det finns olika beräkningar, men utfallet ligger runt 7-10% i flera av undersökningarna. Man kan då fråga sig varför så mycket arbete och fokus läggs på detta, om det ändå inte ger den önskade effekten? Att ha en väl uttänkt strategi och inriktning är fundamentalt för en verksamhet, men varför lyckas inte implementationen?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Varför så svårt att implementera?

Kanske ligger en del av svaret i att omvärlden förändras så pass snabbt att strategiarbetet mer tenderar att bli en pappersprodukt och fokuseringen sedan blir på det operativa arbetet? 

Men eftersom själva implementationen verkar utebli kan det heller inte vara det som är den svaga länken. Är det förmågan att omsätta en vision till verklighet som är det verkliga skälet? Eller är det bristande kommunikation till resten av organisationen och de som ska exekvera?  Eller kan det vara så att en strategi blir så svårtolkad, att det är svårt för en organisation att känna motivation och på vilket sätt strategin tillför något till den egna vardagen?

En lagd strategi kan i sig vara svår att förstå och känna tillhörighet till. Många menar att strategin egentligen är ledningens rättesnöre och att det främst är krav på dem att ha detta perspektiv. Men ledningen lägger stor vikt och arbete på att få resten av organisationen att ”köpa in” på strategin och förväntar sig att var och en ska kunna härbärgera dess innehåll.

Att ta strategin till handling är ett självklart nästa steg och hur den ska implementeras då många involverar alla kring hur det ska gå till. 

Trots denna involvering och inkludering, så sker inte det som man förväntar sig. Människor är inte dumma, så vad är det egentligen som händer?

Varje individ har egna preferenser och perspektiv

Vi har alla vårt eget perspektiv och våra egna preferenser, vilket gör att vår egen bild kring hur saker och ting ska tolkas och därigenom implementeras ser olika ut. Det styr vår idé och bild om vilket resultat som kommer att ske. Det är därför nästan omöjligt att förutse om det som vi har i våra huvuden också är samma bild som andra ser och tolkar. Det är komplicerat att försöka översätta sin egen bild så att andra förstår den eller ser samma sak.

Alla människor är inte intresserade av det holistiska eller visionära perspektivet och kan logga ut redan där. Man finner helt enkelt inte det övergripande som intressant, medan andra finner både energi och motivation i arbete med det långsiktiga perspektivet.

Därför är det viktigt att försöka bli förstå och konkretisera hur andra personers perspektiv och preferenser ser ut för att kunna få en strategi att verkligen verka. Något som de flesta inte ens tänker på. Vi tror på fullt allvar att det vi kommunicerar också är det som andra tolkar så som vi vill att det ska tolkas. Det gör att vår syn på vad som är intressant för oss är väldigt olika.

"Vill man öka möjligheten för att den strategi man valt ska bli verklighet behöver man skaffa sig reell kunskap och fakta kring organisationens perspektiv och preferenser."

– Marika Skärvik

Hur råder man bot på detta?

Vi har sett, att genom att systematiskt kartlägga de perspektiv och preferenser som finns i en organisation, når man bättre resultat vad gälle implementation och skapa bättre förutsättningar för den strategi man har valt att bli verklighet. Genom att mappa var och ens perspektiv och preferenser mot den målbild man försöker skapa kring sin strategi, är det mycket lättare att få med sig människor på tåget. Man kan helt enkelt formulera budskapet, så att det blir förståeligt och intressant för alla.

Man hjälper människor med att tolka sitt eget perspektiv mot det som man försöker kommunicera i sin strategi. Att endast fokusera på att måla upp en bild, kommunicera den utifrån ett perspektiv och sedan bestämma ett antal steg som för en själv verkar logiska och rimliga, utan att ta reda på hur det tolkas av omgivningen, ger självklart en dålig träffsäkerhet. Det som verkar självklart för mig är inte självklart för någon annan. 

Vill man öka möjligheten för att den strategi man valt ska bli verklighet behöver man skaffa sig reell kunskap och fakta kring organisationens perspektiv och preferenser. Det har inget med drivkrafter eller personlighet att göra, utan en djupare förståelse för människors val och prioriteringar och med vilket angreppssätt de ser på verkligheten.

Att måla upp en bild som för dig själv är klar och tydlig räcker inte. Att tro att det kommer att fungera genom att involvera alla i hur strategin ska implementeras, hjälper heller inte hela vägen.

Utan egen insikt om sina perspektiv och preferenser och som ligger till grund för de egna valen och prioriteringarna, är det kanske större chans att fallera.

Hur tar man då reda på sina perspektiv och preferenser? 

Genom att använda sig av metodiskt och systematisk kartläggning utifrån 3 områden: perspektivet på problemlösning, perspektivet på genomförande och sist men inte minst, perspektivet utifrån det emotionella. 95% av ditt agerande och beteende avgörs av dessa 3 faktorer. Om du är nyfiken är det kanske hög tid att börja skaffa sig lite mer kunskap om detta.

Vi har systematiskt arbetat med detta i vår egen organisation och det har gett oss en helt annan inblick i hur vi tolkar det vår omgivning kommunicerar, inklusive strategier.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Om skribenten

Marika Skärvik

Marika Skärvik är VD och grundare av PerformancePotential AB. Marika har varit starkt engagerad i ledarskapsfrågor och affärsutveckling under hela sin karriär, bland annat i olika VD-roller. 

För många år sedan fick hon möjligheten att fördjupa sig i värderingsfrågor, vilket har varit en del i utvecklingen av de verksamheter hon ansvarat för, men inte på det traditionella sättet som många gör idag, utan genom att tänka i nya banor och vara fokuserad på riktiga resultat istället för läpparnas bekännelser.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill