Våga prata om lön

Claudia Ullreich Engmer, TNG: Lönediskussionen kan kännas laddad – viktigt att våga ta den i alla fall.

HR | ARTIKEL | DEC 2018

Som chef bör man veta att kandidaten vill prata lön.

Som chef bör man veta att kandidaten vill prata lön.

Lön är ett känsligt ämne i det svenska arbetslivet. Det är inte bara jobbsökande som tycker att frågan är svår ta upp – även många chefer tycker att det känns obekvämt att prata om lön. Samtidigt finns det bland jobbkandidater en stor efterfrågan på transparens kring lönefrågan; 68,5 procent vill att chefen berättar om lön och förmåner under anställningsintervjun visar TNG:s kandidatrapport. 49 procent vill till och med att det ska finnas information om lönenivån redan i platsannonsen. Frågan är därför viktig för den som vill attrahera jobbsökande och stärka sitt arbetsgivarvarumärke. 

Så, hur ska man förhålla sig till lönefrågan, och hur kan man som chef prata om den på ett naturligt sätt?

Professionella rekryterare tycker sällan att lönefrågan är laddad. Vi som jobbar med rekrytering dagligen är vana vid den diskussionen och ser den som en naturlig del av rekryteringsprocessen. Chefer kan också vara vana vid lönediskussioner, men tyvärr gäller det långt ifrån alla. 

Som chef bör man veta att kandidaten vill prata lön. Eftersom frågan är viktig för båda parter så finns det egentligen ingen anledning att känna sig obekväm.

Lönefrågan är också viktig för att båda parter ska kunna skapa sig en gemensam bild av tjänstens kvalifikationsnivå, och se vilka krav och förväntningar som finns från respektive part. I dagens arbetsliv kan ett och samma jobb ha helt olika titlar på olika företag – och vice versa, två personer med samma jobbtitel kan ha helt olika roll. 

Därför är lönediskussionen ett sätt att tydliggöra vad jobbet innebär ansvarsmässigt, och hur ni som företag värderar den aktuella tjänsten. Lönesamtalet ger en fingervisning om huruvida företaget och kandidaten matchar varandra i krav och förväntningar. Var dock inte alltför snabb med att dra slutsatser – förhandla först!

Kom ihåg att det skickar en mycket positiv signal till kandidaten om du som chef tar upp lönefrågan på ett naturligt sätt. Det visar att ni är väl medvetna om vad som är viktigt för era medarbetare, och att man på ert företag inte hymlar med att lönefrågan är essentiell. Vissa jobbsökande är själva rädda för att bli uppfattade som en sämre kandidat om de tar upp lönefrågan, och då kan det vara en stor lättnad för dem att du som chef lyfter frågan.

Det finns alltså ingen anledning att känna sig obekväm med att ta upp lönediskussionen; ytterst få om ens någon kandidat lär reagera negativt på att frågan lyfts. Tvärtom ger det en känsla av tydlighet och transparens. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Avslappnad – men förberedd för lönediskussionen

Du bör ta upp lönefrågan redan i ett tidigt stadium i rekryteringsprocessen, för att klargöra vilka förväntningar som finns när det gäller löneläget. Ju längre du väntar med att ta upp den frågan, desto större är risken att en bra kandidat plötsligt hoppar av sent i processen – för att det visar sig att ni har helt olika bild av vilken lönenivå som är rimlig för den aktuella tjänsten. Att våga prata om lön är med andra ord en direkt nödvändighet för att undvika ineffektiva och misslyckade rekryteringsprocesser.

Som chef förväntas du inte bara kunna ta upp lönediskussionen, utan du förväntas också kunna föra samtalet på ett naturligt, avslappnat och – framför allt – tydligt sätt. Men kom ihåg: Att man ska vara naturlig och avslappnad betyder inte att man ska improvisera. Snarare tvärtom. Det är väldigt viktigt att du kommer förberedd till lönesamtalet. Du måste veta hur ni värderar den här tjänsten lönemässigt, och du måste ha ett rimligt lönespann att ha som förhandlingsutrymme. Här är det väldigt viktigt att du vet vad du och företaget vill och vilket mandat du har. 

"Lönesamtalet är en mycket viktig del i ert arbete med att attrahera kompetent arbetskraft."

– Claudia Ullreich Engmer

Använd konkreta och sakliga argument i lönediskussionen, och förklara varför ni värderar tjänsten som ni gör. Om ni ser en större potential i en kandidat än vad ni hade förväntat er för den aktuella tjänsten så kan du/ni förstås överväga om det är värt att betala lite mer än vad ni från början hade tänkt – men ni kan också locka med utvecklings- och karriärmöjligheter. Om du verkligen tror på kandidaten och tror att han eller hon kommer att kunna avancera i företaget, så använd det som ett argument. En noggrant övervägd argumentation som lyfter fram karriärutveckling och framtida potential kan kompensera för ett löneerbjudande som är något lägre än kandidaten hade tänkt sig. 

Ett bra och smart företag som vågar ta lönediskussionen kan locka till sig fantastiska talanger trots att företagets ekonomiska resurser är begränsade.

Ny teknik ställer nya krav på att våga prata om lönen

Därför är lönesamtalet och lönetransparensen en mycket viktig del i ert arbete med att attrahera kompetent arbetskraft. På dagens arbetsmarknad är kandidaten kund, och som kund vill man ha tillräckligt med information för att kunna utvärdera ett erbjudande på marknaden. Som rekryterande chef måste man kunna och våga prata om dessa frågor – det har en stor betydelse för kandidatens upplevelse av rekryteringsprocessen. Kandidatupplevelsen påverkar ert arbetsgivarvarumärke, och just löneinformation och lönetransparens kommer att bli en allt viktigare aspekt av det.

Vi ser nu att ny teknik kommer att ställa nya krav när det gäller just lönetransparens, och den utvecklingen kan gå snabbt. Nya tekniska lösningar, exempelvis Google Jobs och Google Hire, kommer att tvinga arbetsgivare att göra rekryteringsprocessen mer transparent – också när det gäller löner och förmåner. Den som vill ha mycket kandidattrafik och hamna högt upp i sökmotorn måste kunna ge löneinformation, annars får man en lägre ranking när Google matchar ihop kandidater med platsannonser. Löneinformationen är en av de viktigaste parametrarna i dessa rankingar. Arbetsgivarna är kanske inte så förtjusta i den här utvecklingen, men Google fortsätter i den riktningen i alla fall – och Google Jobs kommer att lanseras i Sverige inom kort.

Dessa nya tekniska lösningar kan komma att skaka om arbetsmarknaden, just genom att kandidatupplevelsen blir viktigare och kandidaterna får mer information och därmed mer makt.

Så, om du är chef och är inne i en rekryteringsprocess – var inte rädd för att prata om lön. Lönen är grundmotivet för att människor jobbar, och den bör därför diskuteras öppet, ärligt och utan rädsla eller obehag.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Om skribenten

Claudia Ullreich Engmer arbetar som teamleader och affärsansvarig rekryterar på TNG sedan 5 år tillbaka. Hon har en bakgrund som personalvetare och lång erfarenhet av att arbeta med rekrytering och bemanning.

Claudia har arbetat brett med rekrytering med de flesta kompetenserna, även själv arbetat både som konsult inom HR samt som konsultchef.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill