Myten om den perfekta arbetsplatsen

Den perfekta arbetsplatsen - en lycklig kompisklubb som aldrig gör fel? Inte riktigt...

Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MARS 2015

Myten om den perfekta arbetsplatsen

Myten om den perfekta arbetsplatsen

Föreställ dig den perfekta arbetsplatsen. Vad ser du? Kanske tänker du dig en plats full av lyckliga människor som passar så bra ihop att de aldrig hamnar i konflikt - och som är så kompetenta att de aldrig begår några misstag. Lägg sedan till en lekfull detalj i arbetsmiljön - en klättervägg kanske? - så är arbetsplatsen så bra som den någonsin kan bli. Eller? Nja...

Vad är egentligen en perfekt arbetsplats? Många har nog en ungefärlig föreställning om hur ett sådant ställe skulle kunna vara; medarbetarna är lyckliga och perfekt synkade med varandra, konflikterna är få, misstag begås sällan, den fysiska arbetsmiljön är spännande och lekfull - och så vidare. Men hur väl stämmer den gängse bilden av "den perfekta arbetsplatsen" överens med vad forskningen säger om bra arbetsplatser?

Ron Friedman är författare till boken The Best Place to Work: The Art and Science of Creating an Extraordinary Workplace. I ett inlägg på tidningen Harvard Business Reviews hemsida skriver han att vår bild av hur en arbetsplats bör vara inte alltid har stöd i forskningen - i vissa fall är det snarare tvärtom. Sammanfattningsvis finns det åtminstone fem vanliga myter om den "perfekta" arbetsplatsen, skriver Friedman.

Alla är lyckliga?

En av de vanligaste missuppfattningarna om bra arbetsplatser är att de ensidigt präglas av lycka och positiva tankar. Visst är det bra om företaget strävar efter att få medarbetarna att trivas och må bra, men man ska inte inbilla sig att solskensleenden och positivt tänkande alltid leder till bättre resultat.

Lycka kan faktiskt vara kontraproduktivt, skriver Friedman - euforiska människor är mindre försiktiga och mer riskbenägna. Forskningen visar att vi har stor nytta av negativa tankar och känslor, bland annat för att dessa gör oss mer uppmärksamma på problem och risker.
Bra arbetsplatser utmärks av att medarbetarna har en sund balans mellan positiva och negativa känslor.

Ett alltför stort fokus på lycka och positivt tänkande riskerar att leda till att medarbetarna döljer sina egentliga känslor, vilket knappast är bra för produktiviteten på längre sikt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Inga konflikter?

Det finns två typer av konflikter på arbetsplatsen, skriver Friedman; dels personliga konflikter, dels konflikter som handlar om själva arbetet. De personliga bråken är knappast bra för arbetsplatsen. Konflikter som handlar om hur arbetet ska utföras kan däremot leda till klokare beslut och bättre resultat.

Det är i de heta diskussionerna som de bästa lösningarna kommer fram, och om man vill tillåta diskussioner så måste man också tillåta konflikter. Bra arbetsplatser är inte konfliktfria - tvärt om. Däremot finns det bättre och sämre sätt att hantera diskussioner och svåra samtal på arbetsplatsen.

Noll misstag?

Instinktivt tror vi kanske att det begås färre misstag på bra arbetsplatser, men mycket tyder på att det är precis tvärt om. Det är ju genom att våga försöka och våga misslyckas som man tillslut lyckas - och på bra arbetsplatser är kulturen sådan att medarbetarna vågar misslyckas.

Under mitten av 1990-talet genomfördes en studie där man undersökte antalet fall av felmedicinering per arbetsgrupp på ett sjukhus. Forskarna väntade sig att den arbetsgrupp som hade de bästa relationerna mellan chefer och medarbetare skulle ha minst antal felmedicineringar, men resultatet visade raka motsatsen. Förklaringen var naturligtvis att medarbetarna i den arbetsgruppen var minst rädda för att erkänna och rapportera sina misstag, just eftersom de hade goda relationer med cheferna.

För arbetsplatser som accepterar misstag blir effekten dubbelt positiv; dels blir medarbetarna mer benägna att pröva nya lösningar (eftersom det är tillåtet att göra fel), dels kommer de misstag som begås att rapporteras i mycket högre utsträckning.

"Cultural Fit"?

Begreppet "Cultural Fit" är trendigt just nu, och spontant kan man tycka att det känns självklart att företag ska anställa personer som snabbt blir "en i gänget" - och som passar i företagskulturen som handen i handsken.

Men så självklart är det inte, menar Ron Friedman. Människor som är väldigt lika varandra när det gäller exempelvis personlighet och värderingar tenderar också att tänka likadant, vilket försämrar dynamiken i gruppen. Man gör som man alltid har gjort, och eftersom ingen säger emot så drabbas man förr eller senare av övermod.

Forskningsexperiment har visat att arbetslag blir bättre på att lösa en uppgift om de får hjälp av en ny kollega som är olik de andra i gruppen, än om hjälpen kommer från någon som liknar de själva.

Olikheter är alltså bra, i synnerhet när det handlar om kreativt arbete.

Arbetsplats - eller lekpark?

Myterna om den perfekta arbetsplatsen är många, men en sak är väl i alla fall säker: En bra arbetsplats ska vara lite som en lekpark, eller hur? Alla har väl hört talas om att de anställda på Twitter har en klättervägg att roa sig med, alltmedan Googles medarbetare spelar bowling och volleyboll på kontoret.

Men nej, skriver Ron Friedman i Harvard Business Review, det är inte lekmöjligheterna som avgör om en arbetsplats är bra eller dålig. Det viktigaste för att medarbetarna ska prestera är att man uppfyller deras mest grundläggande behov; att de får känna sig kompetenta och självständiga men samtidigt upplever gemenskap med andra människor.

Frågan är om den perfekta arbetsplatsen över huvud taget existerar; det som är perfekt för mig är kanske inte perfekt för dig. Men alla arbetsplatser kan förstås bli bättre - se bara till att förbättringsarbetet vilar på fakta och inte på myter.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill