Psykisk ohälsa är fortfarande tabu

Psykisk ohälsa, del 1: Skamkänslor gör det svårt att prata om psykiska problem.

Hälsa | Ledarskap | HR | ARTIKEL | SEP 2015

Arbetsplatsen är ett ställe som är nära förknippat med prestation. Men när vi drabbas av psykisk ohälsa så låser sig allt och vi kan inte längre prestera. Vissa vågar berätta, men alltför många väljer att hålla sina problem hemliga. Forskningen har visat att chefer underskattar förekomsten av psykisk ohälsa på den egna arbetsplatsen. För att komma åt problemet måste vi stå emot skamkänslorna och börja prata om det.

I dagens hårda arbetsliv är du vad du presterar. En toppsäljare som slutar sälja är inte längre en toppsäljare. En chef som inte orkar leda är inte längre en chef. Det är genom våra prestationer som vi bevisar att vi hör hemma på arbetsplatsen och förtjänar lönen. Men vad händer om allt låser sig och vi inte längre kan prestera?

När vi drabbas av psykisk ohälsa står vi plötsligt helt handfallna inför alla krav. Utmattning, stress och depression gör att man känner sig handlingsförlamad och orkeslös. Vissa känner en stor sorg, som om någonting personligt har gått sönder. Andra drabbas av frustration, ilska eller kanske likgiltighet. Åter andra känner ingenting, som om de satt alla sinnen på standby samtidigt.

Att förklara för omgivningen varför man plötsligt är oförmögen att prestera är inte lätt. Inget synbart fysiskt eller praktiskt hinder föreligger ju – skärp dig nu och gör ditt jobb!
En del har modet att berätta. Men väldigt många väljer istället att försöka dölja sina problem – vilket bara gör saken ännu värre.

Tre av fyra håller tyst

Psykisk ohälsa är fortfarande ett tabubelagt ämne. En studie som organisationen Hjärnkoll genomförde 2012 visar att tre av fyra som är drabbade av psykisk ohälsa i någon utsträckning har hemlighållit sina problem för omgivningen. Nästan varannan upplever också att andra människor någon gång har undvikit eller tagit avstånd från dem när de har berättat om sina problem.

Denna tystnadskultur kan delvis förklara varför så många chefer är omedvetna om att det finns människor som mår dåligt på deras arbetsplats. En annan undersökning från Hjärnkoll visar nämligen att sju av tio chefer underskattar omfattningen av psykisk ohälsa i arbetslivet. Nästan hälften av cheferna saknar också tillräcklig kunskap i ämnet, och många arbetsplatser har inga rutiner för hur problemet ska hanteras – trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Var tredje löntagare mår psykiskt dåligt av prestationskraven på jobbet, enligt en annan studie. Att psykisk ohälsa inte skulle förekomma på just din arbetsplats är därför högst osannolikt. Det är tystnaden och rädslan som gör att problemet inte upptäcks.

Skammen är allmänmänsklig

Det kan finnas flera olika skäl till att man inte vill berätta om sin psykiska ohälsa. Vissa är rädda att förlora sin position och status på jobbet. Andra är kanske rädda att förlora sin autonomi; om jag berättar om mina problem, kommer omgivningen då ta sig rätten att bestämma hur jag ska lösa dem?

Men framför allt är psykisk ohälsa förknippat med skamkänslor. Att berätta att man mår dåligt psykiskt kan kännas som att ställa sig naken på torget. Om jag berättar så förstår folk att jag är ensam, att jag är svag och att jag inte räcker till. Vem vill utsätta sig för det?

Skammen är en allmänmänsklig känsla som paradoxalt nog bottnar i vår förmåga att känna samhörighet och empati. De enda som aldrig känner skam är psykopater. Trots det har skammen en oerhört negativ inverkan på vår tillvaro; den håller oss i ett järngrepp och hindrar oss från att leva ett sant, ärligt och autentiskt liv.

Men, som Brené Brown skriver i boken Mod att vara sårbar: ”Skam avskyr att kläs i ord”. Det är genom att benämna skammen som man tar kål på den. Vi måste därför våga prata – inte bara om den psykiska ohälsan i sig, utan också om känslan av att framstå som svag, blödig, osjälvständig och ensam när man väl berättar om den.

Skammens makt över våra liv står och faller med tystnaden. Om du säger tystnadens namn så finns den inte mera, och ungefär så är det också med skammen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill