Farväl till fasta arbetstider?

Richard Branson inför total frihet under ansvar. Är det så framtidens arbetsliv ser ut?

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | NOV 2014

Richard Branson, Virgin

Richard Branson, Virgin

Du har ingen schemalagd arbetstid. Du kan ta semester när du vill, hur länge du vill - bara du sköter dina projekt. Så kommer dina anställningsvillkor att se ut om du börjar jobba för den excentriske entreprenören Richard Bransons flyg- och underhållningsbolag Virgin. Total frihet under ansvar - är det så framtidens arbetsliv kommer att fungera? Ja, kanske - åtminstone för vissa, säger Ulf Boman på Kairos Future.

De anställda på flyg- och underhållningsbolaget Virgin, som ägs och drivs av den okonventionelle Richard Branson, behöver inte längre be om lov om de vill ta ledigt ett tag - några timmar, en vecka eller kanske en månad. Företaget avskaffar schemalagd arbetstid och låter de anställda ta semester när de vill, hur länge de vill. Förhoppningen är att den nya policyn, eller icke-policyn, ska förbättra de anställdas livskvalitet och företagets effektivitet.

Branson har hämtat idén från företaget Netflix, som har ett liknande upplägg. När två så stora och framgångsrika företag som Netflix och Virgin ansluter sig till samma revolutionerande arbetslivsfilosofi bör man förstås ställa sig frågan:

Är det så här framtidens arbetsliv kommer att se ut?

- Ja, så kan det nog vara. Framför allt inom kunskapsarbete tror jag att det här kommer att bli allt vanligare, säger Ulf Boman, som är framtidsstrateg vid analysföretaget Kairos Future och har ägnat mycket tid åt att studera framtidstrender inom arbetslivet.

- Men jag har svårt att tro att den fria arbetstiden på Virgin gäller även för piloterna ...

Frihet - eller osynliga bojor?

Nej, just det - ledighetsprincipen på Virgin gäller bara anställda som jobbar inom Virgin Management och Virgin Unite. Och rätten att ta ledigt när man vill kommer inte utan krav. Branson skriver i sin blogg att de anställda, för att känna sig fria att ta ledigt, naturligtvis måste vara hundra procent säkra på att de själva och deras team har full koll på alla projekt och att deras frånvaro inte på något sätt skadar affärerna, eller den egna karriären...

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hur ofta har man egentligen full koll på både sig själv, medarbetarna, karriären och alla projekt? Ungefär aldrig?

Kritiker menar att det här bara är ännu ett sätt att kedja fast den anställda vid skrivbordet. Flexibiliteten och de därmed ökade kraven på lojalitet riskerar att förvandlas till osynliga bojor. "Ta så mycket semester du vill - om du vågar", skriver tidningen The Guardian sarkastiskt på sin ledarsida angående Bransons initiativ. Redan idag är det många som inte hinner ta ut alla sina semesterdagar, och den nya "friheten" innebär i värsta fall att arbetsgivaren frånsäger sig ansvaret för att frigöra tid så att medarbetarna även hinner vara lediga.

Ulf Boman är dock övervägande positiv till fria arbetstider. Richard Bransons initiativ kanske är extremt långtgående - och gäller som sagt bara ett drygt hundratal managers bland totalt tiotusentals anställda på Virgin. Men trenden pekar ändå mot att vi i framtiden kommer att ha betydligt mer flexibla arbetstider än idag.

- Det är inte särskilt vanligt än, men jag tror att det kommer att bli allt vanligare inom många yrken. En sak som har funnits länge i Sverige är ju vanlig flextid, som innebär att du kan flexa några timmar på morgonen eller eftermiddagen. Det är jättevanligt, men att gå hela vägen och avskaffa schemalagd arbetstid är mindre vanligt, säger Ulf Boman.

Både för- och nackdelar

Fria arbetstider medför många fördelar, menar han.
- Det ger ett ökat självbestämmande och inflytande över den egna arbetssituationen. Det är större chans att du trivs med jobbet om du får disponera tiden själv. Medarbetarnas engagemang och lojalitet ökar. Jag ser nästan bara fördelar med det här, säger Kairos Futures framtidsstrateg.

Men naturligtvis finns det även en del risker, tillägger han. Den största risken är att folk jobbar för mycket.

- Ja, det är betydligt större risk att folk jobbar för mycket än att de jobbar för lite. Visst, det finns alltid någon som missbrukar förtroendet, men det finns det alltid oavsett hur man lägger upp arbetet. Men risken att många jobbar för mycket är överhängande, säger Ulf Boman.

Det finns också en liten risk att det uppstår slitningar i gruppen i vissa situationer, till exempel när någon vill vara hemma en viss dag och någon annan vill att alla ska vara på plats just den dagen. Men sådana problem kan man lösa genom dialog, tror Ulf Boman.

Chefer och ledare kan få det svettigt i det fria och flexibla arbetslivet. Den minskade möjligheten till kontroll gör att kraven på chefen blir hårdare än någonsin.

- Ledarskapet måste gå mot mer öppenhet och delaktighet, samtidigt som chefen måste fråga mer, ställa tydligare krav och ge ordentlig feedback till medarbetarna. Många chefer är ju antingen bra på krav eller på feedback, det är svårare att vara bra på båda sakerna. Men det är det som kommer att krävas i ett mer flexibelt arbetsliv.

Frihet för vissa - orättvist?

En fråga värd att fundera på är också hur Virgins piloter och flygvärdinnor reagerar på chefernas nya ledighetspolicy. Vad händer i ett företag när några medarbetare får den här typen av förmåner?

En del kommer nog att uppleva det som en orättvisa, säger Kairos Futures analytiker. Inom en organisation bör man tillämpa någon form av rättvisa. Om bara vissa medarbetare får rätt till flexibel arbetstid så måste det vara väldigt välmotiverat - annars kan stämningen bli väldigt dålig.

Hur blir det då med samhället i stort? Blir det större sociala klyftor om tjänstemän i övre medelklassen glider runt med en laptop under armen och gör som de vill - medan sjuksystrar, butiksbiträden och byggnadsarbetare är dömda till ett evigt springande i åtta-till-fem-doktrinens ekorrhjul?

Det finns naturligtvis en sådan risk, samtidigt vet vi att det råder olika arbetsvillkor inom olika yrken redan idag. Man ska också komma ihåg att det inom alla samhällsklasser finns yrken som aldrig kommer att kunna avskaffa schemalagd arbetstid. En läkare som vill distansjobba kan få det väldigt svårt, den nya tekniken till trots. Dessutom lär flexibiliteten sprida sig till hela arbetslivet i den mån det är möjligt.

- Om du till exempel jobbar på ett sjukhus, som läkare eller sjuksköterska, så kan du naturligtvis inte släntra in två timmar efter att operationen har börjat. Men man kan bestämma inom gruppen när var och en ska komma; "Jag kommer klockan 10, men du kan komma 10.30..." Det behöver inte vara en chef eller schemaläggare som bestämmer det. På så vis kan alla vinna på ökad flexibilitet, säger Ulf Boman.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill