Trenderna som formar framtidens rekrytering

Mångfaldsfrågan fortsatt viktig, menar TNG i ny trendrapport.

ARTIKEL | APRIL 2021

Genom att använda rätt data på rätt sätt kan man fatta bättre, mer objektiva och rättvisa beslut i rekryteringsprocessen.

Genom att använda rätt data på rätt sätt kan man fatta bättre, mer objektiva och rättvisa beslut i rekryteringsprocessen.

Hur ser framtidens jobb- och rekryteringstrender ut? Mångfaldsfrågor kommer att ha fortsatt stor betydelse, inte minst för att många företag och investerare har insett att mångfald är en bra affär. Samtidigt finns fördomar och diskriminering kvar som problem i samband med rekrytering, och det finns också olika former av diskriminering som kanske inte uppmärksammas så mycket men som likväl är ett problem – det kan till exempel handla om fördomar baserade på klasstillhörighet eller utseende. Det skriver rekryteringskonsultbolaget TNG i sin nya trendrapport för 2021.

TNG är ett rekryteringsbolag som har specialiserat sig på fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering, så det är ingen skräll att deras nya trendrapport lägger fokus på mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Rapporten ska ge en fingervisning om hur svenska företag kommer att tänka och agera kring jobb- och rekryteringsfrågor från 2021 och framåt.

En stark och ihållande trend är att alltfler företag tar mångfaldsfrågor på allvar. Nu är det inte längre bara en fråga om att ”göra rätt” och därmed stärka sitt arbetsgivarvarumärke, utan mångfaldsfrågorna har blivit ren business. Allt fler studier och vetenskapliga rapporter gör gällande att mångfald är en väldigt lönsam affär. Organisationer som satsar på mångfald kan uppnå en prestationsökning på 36 procent jämfört med genomsnittet, skriver TNG i ett pressmeddelande. Därför kommer mångfalden inte främst ses som en HR-fråga längre, enligt rapporten, utan som en affärsstrategisk fråga som ägs av företagsledningen och drivs på av investerares krav.

Det betyder dock inte att mångfaldsperspektivet redan har vunnit och att rekryteringsprocesserna håller på att befrias från all diskriminering – tvärtom, det finns fortfarande problem, och vissa av dessa problem är på väg att vinna ny mark.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Diskriminering fortfarande vanligt vid rekrytering

Coronapandemin har gjort att utvecklingen har avstannat inom vissa områden, exempelvis när det gäller jämställdhet och mångfald, skriver TNG. Det finns också vissa mer bortglömda aspekter av mångfald där det behöver göras mer för att motverka diskriminering. Ett sådant exempel är klassdiskriminering, alltså diskriminering på grund av socioekonomisk bakgrund. Forskning har visat att klasstillhörighet har stor påverkan på en kandidats möjlighet att få jobb, och rekryterare kan också väldigt lätt gissa en persons klasstillhörighet, som ofta avslöjas av alltifrån språkbruk till boendeadress.

Ett annat exempel på en mindre känd diskrimineringsgrund är det som TNG kallar för ”lookism”, eller ”beauty bias”. Det innebär helt enkelt att kandidatens utseende påverkar rekryterarens beslut, och att den som inte passar in i en viss utseendenorm anses mindre lämplig för jobbet.

Det finns som synes många olika faktorer som kan påverka en kandidats chans att få jobb, trots att de egentligen inte har med kompetens att göra. Men det finns också mycket nytänkande inom rekrytering, som både kan motverka diskriminering och mer generellt bereda väg för framtidens arbetsliv.

En sådan trend, som är på frammarsch i framför allt USA, är så kallad ”Open CSR Hiring”. Det är en annorlunda rekryteringsmetod som grundar sig i en tanke om socialt ansvarstagande. Metoden går ut på att man använder arbetsprov som enda underlag när man rekryterar. Det fungerar kanske inte i alla jobb – men i ganska många. Tanken är att människor ska kunna få en ny chans i livet om det till exempel saknar ett imponerande CV eller har haft problem tidigare i livet, eller av andra skäl inte har kunnat skaffa rätt kvalifikationer. Då kan man få chansen att börja på ny kula genom att helt enkelt visa att man kan göra det faktiska jobbet.


Inkluderande ledarskap – en framtidstrend

En annan viktig trend, som handlar mindre om mångfaldsfrågan och mer om arbetslivet generellt, är att det senaste dryga årets experiment i distansarbete så småningom kommer att utvecklas i riktning mot hybrid-arbete, eller så kallat ”distributed work”. Erfarenheten av hemmajobb har varit övervägande positiv, enligt de flesta chefer och löntagare, men framtidens arbetsliv kommer sannolikt att präglas av en flexibilitet mellan hemmajobb och kontorsjobb. Dessutom förutspås uppkomsten av så kallade ”Superjobs” och ”future fit”-rekrytering. Det handlar om att rekrytera människor till helt nya jobb, som kanske inte ens existerar ännu, men där utgångspunkten är att människan ska göra det människan är bäst på, och det andra ska hanteras av AI och ny teknik. Det ställer dock stora krav på rekryterare att kunna hitta kandidater som passar till den typen av tjänster.

Rekryteringen kommer också att bli mer datadriven i framtiden, enligt TNG:s trendspaning. Genom att använda rätt data på rätt sätt kan man fatta bättre, mer objektiva och rättvisa beslut i rekryteringsprocessen. Därmed är vi tillbaka i mångfaldsfrågan, som spås bli väldigt viktig i framtidens rekrytering. TNG menar också att det i framtiden kommer att ställas allt högre krav på underleverantörer, att även dessa förväntas bedriva ett aktivt mångfaldsarbete.

Slutligen kommer det inkluderande ledarskapet sannolikt att spela en väldigt viktig roll i framtidens arbetsliv. Mångfaldsarbetet börjar och slutar med ledarskapet – för om inte det är öppet och inkluderande så är alla andra ansträngningar förgäves.

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill