Ökad ohälsa på arbetsplatserna

Psykiska besvär ökar mest - och kvinnor drabbas mer än män, visar Arbetsmiljöverkets rapport.

Hälsa | Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | OKT 2014

Ökad ohälsa på arbetsplatserna

Ökad ohälsa på arbetsplatserna

Ohälsan ökar på de svenska arbetsplatserna, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Nästan var fjärde sysselsatt person i Sverige har någon form av besvär till följd av arbetet. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män, och det är framför allt psykiska och stressrelaterade besvär som blir vanligare.

Drygt 27 procent av kvinnorna och 20 procent av männen har någon form av besvär till följd av arbetet. Totalt har alltså nästan var fjärde (24 procent) sysselsatt person i det svenska arbetslivet någon typ av arbetsorsakade besvär. Det framkommer i en ny undersökning från Arbetsmiljöverket, där 16 000 personer i åldern 16-64 år har fått svara på frågor om sin arbetsrelaterade hälsa.

Det rör sig om både fysiska, psykiska och andra typer av besvär, exempelvis stress eller dåliga relationer till kollegorna.

De fysiska besvären är fortfarande vanligast; 12 procent av de tillfrågade uppger att de enbart har kroppsliga besvär, drygt 5 procent har både kroppsliga och psykiska (eller andra) besvär, och 6,8 procent har bara psykiska (eller andra) besvär.

Kvinnor mår sämre

Siffrorna innebär en betydande ökning jämfört med 2012 års undersökning. Tidigare har trenden varit nedåtgående, men nu har det alltså vänt. Det är framför allt kvinnorna som drabbas allt mer av arbetsrelaterade besvär. Andelen kvinnor som upplever stress eller psykisk ohälsa har ökat från 10 procent 2012 till 15 procent 2014. Det är fler kvinnor än män som lider av icke-kroppsliga besvär, och det är också fler kvinnor som lider av både fysiska och psykiska besvär.

Stress och psykiska påfrestningar är för övrigt den typ av besvär som ökar mest bland såväl kvinnor som män.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

– Resultatet ligger i linje med vad vi har sett i flera andra av våra undersökningar, alltså att allt fler mår dåligt av jobbet, i synnerhet av psykosociala orsaker och att kvinnor drabbas allra värst. Det är givetvis mycket oroande, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på statistik- och analysenheten vid Arbetsmiljöverket.

Lärarna drabbade

En grupp som utmärker sig i undersökningen är lärarna, som tycks ha extra stora besvär när det gäller stress och psykisk ohälsa.

Det är inte första gången som skolan utmärker sig som en dålig arbetsmiljö; tidigare under hösten berättade Motivation.se om Jobbhälsobarometern, där 39 procent av lärarna uppgav att de hade känt psykiskt obehag av att gå till jobbet.

 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill