Öka produktiviteten med OpenAgile

Låt teamet utvecklas tillsammans med metoden OpenAgile.

Uppleva | ARTIKEL | JAN 2011

OpenAgile är en vidareutveckling av IT-sfärens arbetsmetoder. Syftet är att hjälpa teamet att arbeta mer fokuserat och målmedvetet. Effektiviteten ökar och affärsnyttan blir synlig på ett nytt sätt.

Agila metoder, såsom Scrum, har funnits inom IT-utveckling länge. Arbetet sker iterativt och syftet är att produkten ska utvecklas i ett nära samarbete med beställaren för att uppnå största möjliga affärsnytta. I processen kommunicerar kravställare och systemleverantör tätt för att uppnå det gemensamma målet. På så sätt får man en rimlig arbetsbelastning i teamet och en produkt som uppfyller ställda krav. 

Det har visat sig vara ett mycket framgångsrikt arbetssätt som är på väg att ersätta den traditionella vattenfallsmetoden inom IT-utveckling. Effektiviteten är påtaglig och resultatet blir kreativa och målinriktade IT-utvecklare, nöjda kunder och en ökad produktivitet. 

Kan samma metod fungera även för områden utanför IT-utveckling? Ja, och svaret är OpenAgile.

Metoden OpenAgile är framtagen för att fungera precis som Scrum gör för IT-utveckling. Den har tre grundpelare - sanningsenlighet (Truthfulness), gemensam målbild (Consultative Decision-making) och effektivt inlärningssätt (The learning circle). 

Sanningsenlighet, eller ärlighet, krävs från individerna i teamet för att bygga förtroende mellan medlemmarna. Det är viktigt att alla arbetar mot samma mål och är öppna med både sina starka och svaga punkter, för att samarbetet i gruppen ska fungera. Sanningsenligheten måste riktas både mot individen själv, men också mot teamet.  Som i alla relationer är öppenhet och ärlighet en förutsättning för rak kommunikation. 

Att ha en gemensam målbild leder teamet fram till resultat. För individerna i arbetsgruppen är det viktigt att åsidosätta egna agendor och fokusera på projektet. Istället för att lägga energi på att argumentera kring redan tagna beslut måste alla i teamet göra en gemensam överenskommelse som alla sedan jobbar mot. Innan några beslut tas är det därför viktigt att allas åsikter får höras och ventileras. I det här skedet är det högt i tak. Inga idéer ägs av någon och prestigelöshet är ett måste.

Det effektiva inlärningssättet består av fyra steg som utvecklar individens kapacitet och som, genom upprepning, får oss att lära oss lättare. Processen bygger på Reflektion, Lärande, Planering och Agerande – i den ordningen. Hela processen följs av stabil handledning. Metoden gör att kunskapen efter hand fastnar i minnet på en djupare nivå. Det blir lättare för individen att avgöra när han eller hon brister och behöver ta hjälp i sin arbetssituation. Det blir roligt att lära och modet och viljan att utvecklas ökar påtagligt. 

Här kan du fördjupa din kunskap om metoden http://www.openagile.com/

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Uppleva

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill