Är det du eller teamet?

Justin Kan, grundaren av Justin.tv, lyfter vikten av att rannsaka sitt ledarskap. Innan krisen är ett faktum.

Projektleda | ARTIKEL | APRIL 2011

Mikrostyra

Mikrostyra

När det knakar i fogarna på företaget, lönsamheten sjunker och medarbetare börjar må dåligt är det lätt att skylla på omvärlden. I själva verket är det oftare ett otydligt ledarskap som är anledningen till att en organisation börjar falla isär. Justin Kan beskriver hur det kan se ut, i en aktuell artikel på businessinsider.com

Justin Kan, grundare och vd för Justin.tv., en av världens största livevideosajter, publicerade nyligen en essä om styrning av projekt och team på den stora amerikanska affärssajten businessinsider.com.

Justin Kan tar i essän upp ett antal relevanta och centrala frågor kring ledarskap och hur ett hårt arbetande team bibehåller motivation och leverans.

Han berättar om sina egna erfarenheter av utbrända medarbetare, missnöje och brist på självinsikt hos honom själv. Kan menar att man som ledare, måste kunna åsidosätta sitt sårade ego när projekt eller målsättningar går i stöpet. Man måste ha förmåga att se problemet och tänka om.

Det är inte nödvändigtvis fel på alla andra, istället är det många gånger viktigast att vända blicken mot sig själv och sitt eget ledarskap när teamet inte fungerar. Själv kunde han, när det blev tydligt att företagets anställda till slut hamnade i kris, se hur åratal av otydligt ledarskap och luddiga målsättningar förvirrat medarbetarna till bristningsgränsen.

Förödande mikrostyrning

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Justin Kan menar att vaga krav på medarbetarna gjort att ingen riktigt förstod varför deras arbetsuppgifter var viktiga. I kombination med bristfällig kontroll av de olika projektens utfall, blev situationen ohållbar och medarbetarna tappade riktningen. Det som då hände, menar Kan, var förödande. Tillsammans med andra ledare i företaget gick han in och började ”mikrostyra” och ta beslut som andra egentligen anställts för att ta.

Den formen av ledarskap innebär, som Kan ser det, två stora risker; man fråntar medarbetarna förtroendet de fått i en delegeringsprocess och dessutom sätter sig cheferna och ledarna på höga hästar och signalerar att de kan produkten eller processen bättre än andra inom företaget. Kan säger att han i efterhand tydligt sett hur hans ”mikrostyre” förstört mer än det byggt upp.

För att komma ur ”mikrostyrning” började Kan ha regelbundna forum där alla berörda fick lyfta sin mening. Han poängterar vikten av att alltid närvara vid dessa möten. Att regelbundet ge och ta emot feedback och ge input inom teamet, gjorde att Kan själv kunde släppa det ansvar som andra kunde ta bättre än han själv.

Vad motiverar dig som ledare?

Kan menar också att det är essentiellt att låta teamet förstå vad som motiverar dig som ledare. Nya medarbetare brinner kanske inte lika mycket som du själv för originalidén med bolaget. Att förstå och ta del av ledarens vision och motivation hjälper medarbetarna att förstå vilka mål de ska sträva mot. De kommer då också att kunna bidra med nya idéer och tankar som för företaget vidare i utvecklingen.

Kans ser tre viktiga punkter som visar tecken på att det finns problem med ledarskapet inom ett företag:

 • Medarbetare blir utbrända. De jobbar fler timmar, men får mindre uträttat.
   
 • Projekt som startas av medarbetarna kommer längre och längre från företagets mål. Syftet blir oklart och projekten ger inte alls den leverans du som ledare hade förväntat dig.
   
 • Det känns som att ingen får något gjort, trots att du anställer fler och fler kompetenta individer som är smartare än du själv och arbetar hårt.

Läs hela essän här.
 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill