Slipa din argumentation

Fyra tänkvärda punkter om retorisk förmåga.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2012

Slipa din argumentation

Slipa din argumentation

I ditt ledarskap stöter du förmodligen ofta på situationer där du behöver vara extra slipad på att övertyga. Det kan gälla en sakfråga du vill driva eller handla om att du faktiskt har en bestämd åsikt i en viss diskussion.

Man kan säga att konsten att kunna övertyga andra innehåller fyra delar:

  • Du måste veta vad du själv vill – detta kan tyckas självklart, men är ofta inte helt tydligt. När du får motfrågor visar det sig ofta att delar av din argumentation har stora brister. Tänk igenom vad du själv vill!
  • Förstå vad den andra personen vill – den eller de du argumenterar med har naturligtvis också en åsikt. Vilken är det och hur kan du få veta mer om vad den andra personen vill? Vänd och vrid på frågan, byt ståndpunkt och kom tillbaka till ditt eget resonemang. På så sätt kan du lyckas förskjuta ditt perspektiv lite och förstår lättare hur andra tänker.
  • Förstå eventuella invändningar – om du problematiserar diskussionen enligt ovanstående punkt är chansen stor att du också utökar din förståelse för andras sätt att tänka i frågan.
  • Enkelhet! – det är lätt att snärja in sig i alltför mycket detaljer. Ofta blir detaljerna oväsentliga så länge du kan beskriva ditt ärende så enkelt som möjligt. Skala av, skala bort så att ditt ärende blir lätt att beskriva.

Steg ett: Tänk igenom vad du vill.

Låt oss säga att du har blivit inbjuden att delta i ett viktigt möte eller laddar inför en viktig konversation med en familjemedlem. Spendera lite tid i förväg och tänk igenom det ämne du kommer att diskutera. Räkna ut hur du kan dra nytta av det. Sätt ett specifikt, mätbart mål för dig själv. Planera sedan hur du kan nå detta mål.

Detta kanske känns som ett onödigt steg. Du kanske tänker, "Jag behöver inte tänka på vad jag vill. Jag är alltid medveten om det."

I själva verket vet de flesta människor inte vad de vill. De har några allmänna intryck av hur man uppnår framgång i samtal, men ofta görs ingen närmare analys.

Om du bryter ner dina ”viljor” så kommer du också se hur de hänger ihop och kan påverka varandra positivt mot målet. Det du gör är att rita upp en strategi för att nå dina mål i den här spcifika situationen – en nyttig och givande process.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Steg två: Räkna ut vad den andra personen vill

De flesta motiveras av egenintresse. Att uppnå dina specifika mål är därför en fråga om att räkna ut hur du kan uppfylla andras önskningar och mål.

Om ditt mål är att få möjlighet att leda ett kommande projekt, planera då för det genom att göra en mental lista över hur din medverkan skulle kunna hjälpa varje person som du kommer att arbeta tillsammans med. Räkna ut hur du genom att leda projektet, kan bidra till produktivitet och motivation hos projektmedlemmar och ledning. Du tänker naturligtvis också på hur du kan styra projektet så att det uppnår tillväxt och lönsamhet för företaget, kopplat till affärsnytta och kunder.

Det är när du lyckas koppla ihop individens drivkrafter med projektmålet som du kommer uppleva ett enormt stöd från projektmedlemmarna. Detta i sin tur kommer att driva verksamheten framåt mot resultat och mål.

Steg tre: Ta tid att överväga invändningar och motargument

Skapa en lista över troliga eller förväntade motargument för din fråga.

Slipade debattörer gör alltid det innan det innan de går in i en diskussion. Att vara väl förberedd är a och o.

Naturligtvis räcker det inte att lista möjliga invändningar, du måste också ta fram konkreta argument som fungerar som motvikt när du resonerar. Du måste visa att du sympatiserar med ”motspelarens” frågor och problem och att du har en genomtänkt plan för att hantera dem.

Bryt ner alla invändningar för att synliggöra dem. Analysera delarna. Upptäck svagheter eller hitta sätt att eliminiera dem. Genomför gärna research, om du har tid.

Kom ihåg att ditt slutgiltiga mål är att hitta lösningar som är bra, inte bara för dig, utan för de människor du ska jobba med.

Steg fyra: Gör det enkelt.

När du genomgått ovanstående steg kan det vara på sin plats med en presentation av din idé. Och det är här enkelheten kommer in.

Koka ner dina tankar till några få spår – vad är fördelarna med din idé eller ditt sätt att angripa projektet? Kort, koncist och kärnfullt. Sväva inte ut i sekundära fördelar – håll dig till grundfrågan. Att väva in för många delar i en muntlig presentation kan få dig att tappa tråden och hämma dig själv som talare.

Så innan du gör din projektpresenation, fatta ett medvetet beslut att inte nämna de sekundära fördelarna. Fokusera bara på din viktigaste idé och de främsta fördelarna. Och presentera dem som klart och fängslande som möjligt.

De flesta av oss, är impulsiva när vi pratar. Vi stimuleras av någon händelse eller anmärkning och uttalar det första som dyker in i våra huvuden – talar först och tänker sen. Vi stannar sällan upp och funderar över följderna av vårt uttalande och vilka effekter det har på ”publiken”. Inte heller tänker vi tillräckligt ofta på hur våra ord påverkar oss själva.

Du kan inte tvinga dina medarbetare att lyssna på dina idéer. Du kan inte tvinga dig till en löneförhöjning. Du kan inte tvinga dina vänner eller fin familj att hålla med om allt du säger. Men du kan slipa din argumentationsteknik för att ge dig själv nya förutsättningar.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera
  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill