Samvetsgrannhet leder till framgång

Personlighetens Big Five, del 2: Samvetsgrannhet.

Ledarskap | HR | Motivera | ARTIKEL | FEB 2015

Samvetsgrannhet leder till framgång

Samvetsgrannhet leder till framgång

Av Big Five-teorins fem personlighetsfaktorer är samvetsgrannhet den som är tydligast förknippad med framgång i karriären och i livet. Samvetsgranna människor är pålitliga, välorganiserade och duktiga på att planera. Visst kan deras brist på spontanitet få dem att framstå som lite tråkiga - men deras självdisciplin är ändå både imponerande och väl värd att försöka efterlikna.

Samvetsgrannhet är ett personlighetsdrag som innebär att man är plikttrogen, noggrann och bra på att planera. Samvetsgranna människor har en hög grad av självdisciplin. De drivs av en stark önskan att uppnå sina mål och att utföra sina åtaganden på bästa möjliga sätt. Av omgivningen betraktas de ofta som pålitliga och flitiga, samtidigt som deras kontrollbehov och brist på spontanitet kan göra att de uppfattas som lite tråkiga och konventionella.

Samvetsgrannhet är ett av de fem personlighetsdragen i den så kallade Femfaktorteorin, där det ingår tillsammans med öppenhet , extraversion, vänlighet och neuroticism. Av dessa är samvetsgrannhet den faktor som är tydligast associerad med framgång i karriären och i livet.

Kopplat till framgång

Studier har visat att samvetsgranna människor har högre lön, är mer nöjda med sina jobb och har lättare att nå framgång i karriären jämfört med genomsnittet. De har över huvud taget lättare än andra att hitta och behålla ett jobb.

Personer med en hög grad av samvetsgrannhet är uppskattade medarbetare eftersom de är bra på att sätta mål och sedan jobba i riktning mot dessa enligt en noggrant uttänkt plan. De kämpar sig igenom motgångarna - och om de skulle misslyckas är de alltid redo att sätta ett nytt, mer realistiskt mål. Samvetsgranna människor ger inte upp i första taget, vilket naturligtvis är en egenskap som uppskattas på de flesta arbetsplatser.

De fem personlighetsdragen i Femfaktorteorin kan vara olika viktiga för karriären beroende på vilket yrke man väljer. Samvetsgrannhet tycks dock vara den enda av de fem faktorerna som är universellt förknippad med framgång. Att vara plikttrogen, välorganiserad och flitig är med andra ord ett mycket viktigt framgångsrecept nästan oavsett vad du jobbar med.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Samvetsgrannhet är därför den enskilt viktigaste prediktorn för framgång  av de fem personlighetsfaktorerna. Det leder dessutom till större välmående i privatlivet, eftersom samvetsgranna människor är bättre på att hålla ihop sina äktenskap och löper mindre risk att fastna i missbruk eller kriminalitet.

Myntets baksida

Även om samvetsgrannhet generellt får beskrivas som ett i högsta grad önskvärt personlighetsdrag så har det också sina mörka sidor. Exempelvis finns det studier som tyder på att samvetsgranna människor har svårare för att vara kreativa. Vissa studier har visat att de samvetsgranna sällan tillåter sig att dagdrömma, vilket kan vara en förklaring till att de ibland har svårt för kreativitet.

Men framför allt finns det en risk att en alltför hög grad av samvetsgrannhet leder till perfektionism. Överdrivet plikttrogna människor blir ofta "workoholics" och sätter i värsta fall likhetstecken mellan prestation och människovärde, både hos sig själva och andra. Forskning har också visat att samvetsgranna lider mer än dubbelt så mycket av att vara arbetslösa jämfört med andra.

Dessa faktum bekräftar den gängse uppfattningen (bland forskare och andra) att inget av de fem personlighetsdragen i Big Five-teorin är hundra procent bra eller dåligt.

Motivation gör dig samvetsgrann

Trots det råder det inga tvivel om att samvetsgrannhet är ett övervägande mycket positivt personlighetsdrag som har stor betydelse för en människas möjligheter att nå framgång. Det betyder emellertid inte att du ska känna dig uppgiven om du vet att du saknar förmågor som plikttrogenhet och självdisciplin.

Samvetsgrannhet kan vara ett genomgripande drag hos en människa - men hos de flesta av oss är det ändå en egenskap som vi äger i olika hög utsträckning beroende på arbetsförhållanden och motivation. En slarver och latmask kan bli superdisciplinerad om motivationen och arbetsmiljön är den rätta. Många framgångsrika människor har varit omotiverade dagdrivare tills de hittat någonting som de verkligen brinner för.

Bristande samvetsgrannhet är alltså ingen ursäkt för att ge upp dina mål i livet. Som Motivation.se tidigare har berättat är personlighetsdrag dessutom utvecklingsbara; du kan med andra ord lära dig att bli mer samvetsgrann.

Utveckla din självdisciplin

Det bästa sättet att utveckla sin självdisciplin är att starta i lite mindre skala. Kom ihåg att de första 15 minuterna av en arbetsuppgift ofta är de tuffaste - sedan jobbar du på av bara farten. Är det verkligen så obeskrivligt jobbigt att lida sig igenom de där 15 minuterna? Testa. Och påminn hela tiden dig själv om att det blir lättare om du bara kämpar dig igenom den jobbiga startsträckan.

Kom också ihåg att ständigt vara uppmärksam på - och ifrågasätta - ditt behov av omedelbar belöning. Kan det inte vara värt att jobba med det här trots att belöningen kanske ligger veckor, månader eller år framåt i tiden?

Andra sätt att komma igång med självkontrollen kan vara att föra loggbok över sina mål och de framsteg man gör, eller att tala om för andra vad man vill uppnå och på så vis få motivation (i form av press) utifrån.

Slutligen är det viktigt att du också belönar dig själv för de framsteg du gör. Detta gäller i synnerhet om arbetet i sig inte ger några kortsiktiga belöningar. Skillnaden mellan lathet och välförtjänt vila är att vila kommer efter en avslutad arbetsuppgift. Ge dig själv en (tidsbegränsad) stund av ren lättja och njutning och ta sedan tag i arbetet igen.

Samvetsgrannhet är ett av de säkraste korten att spela på om du verkligen vill lyckas i karriären och i livet. Satsa på att utveckla din självdisciplin idag, så kommer dina ansträningar att ge dig mycket tillbaka i framtiden.

Del 1 i artikelserien om Femfaktorteorin.

 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill