Ge plats åt introverta i arbetslivet

Introverta tar större intryck av omgivningen och blir överstimulerade - behöver ensamhet för att ladda om. Men är mer analytiska än de extroverta.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | DEC 2014

Ge plats åt introverta i arbetslivet

Ge plats åt introverta i arbetslivet

Att vara introvert i ett samhälle där man alltid måste höras och synas är inte alltid det lättaste. Mingelpartyn, teamwork och öppna kontorslandskap är bara några exempel på företeelser i arbetslivet som kan dränera den inåtvände på energi. Men om naturen har delat in oss i introverta, extroverta och ambiverta så är det inte av en slump - varje personlighetstyp har sina styrkor och svagheter. Kanske är det dags att vi börjar ta större hänsyn till varandras olikheter i arbetslivet?

En introvert människa är inte nödvändigtvis blyg. Skillnaden mellan introverta och extroverta är - paradoxalt nog, kan man tycka - att introverta är mer känsliga för stimulans utifrån. Ord, ansiktsuttryck, bakgrundsljud - allt går rakt in i huvudet för att analyseras. De extroverta är mindre känsliga och tycks ha en förmåga att automatiskt sålla bort intryck som de inte bedömer som relevanta.

Ofta sägs det att introverta får energi av att vara ensamma medan extroverta får energi av socialt umgänge. Forskningen tyder dock på att detta är en myt; såväl introverta som extroverta får ny energi genom social interaktion. Skillnaden är att de introverta lätt blir överstimulerade av intrycken och därför har behov av att dra sig undan ibland.

Behov av ensamhet

Som introvert har man ofta svårt för att småprata - samtidigt som man kan prata i timmar om sina egna intresseområden. Gruppkonversationer med snabba replikskiften innebär ofta att den inåtvände förblir tyst, eftersom introverta ofta vill ha tid på sig att tänka innan de talar.

Introverta har ett stort behov av stunder av ensamhet för att smälta alla intryck som den yttre världen erbjuder. Extroverta människor kan ibland missförstå detta och tro att den introverte är sur, ledsen eller uttråkad när han eller hon försöker smita iväg en stund för att läsa en bok eller gå en promenad. Men inåtvända människor älskar den självvalda ensamheten och är experter på att roa sig med sina egna tankar och idéer.

Personer som är extroverta lever genom den externa världen på ett helt annat sätt än de introverta. Socialt umgänge är energiskapande utan att kännas överstimulerande. Utåtriktade människor har ofta svårt att vara ensamma en längre stund utan att bli uttråkade eller rent av utmattade.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mångfald är lönsamt

Dagens arbetsliv är i mycket hög utsträckning anpassat efter extroverta människor. Mingel, teamwork och öppna kontorslandskap hör till sådana företeelser som kan få introverta att få "slut på batterierna" på allt för kort tid.

Man brukar uppskatta att ungefär en tredjedel av befolkningen är introvert. Om hela arbetslivet anpassas enbart efter utåtriktade människor riskerar man därför att helt i onödan "bränna ut" en tredjedel av arbetskraften.

Vissa människor är introverta, andra är extroverta - och förmodligen finns det en poäng med att olika människor har olika personlighetstyp. Introverta är ofta mer analytiska än extroverta och kan därför - om de får tid på sig - se aspekter som andra har missat. De tenderar också att vara mer kreativa och bättre på att arbeta självständigt. Extroverta å sin sida är bättre på social interaktion, snabb kommunikation och grupparbete.

Det finns ingen rimlig anledning till att arbetslivet i dess helhet ska vara anpassat efter just extroverta. Ingenting tyder på att de utåtriktade är i majoritet; det mesta talar snarare för att de flesta människor hamnar någonstans mittemellan introversion och extroversion och således kan beskrivas som ambiverta.

Som arbetsgivare bör man därför fundera på om arbetsplatsen är anpassad efter att människor är olika. Introverta människor är ibland känsliga för buller och kan känna ett behov av att sitta lite enskilt för att få jobba ostört. Man bör också fundera på hur mötena fungerar på företaget (är det alltid samma personer som talar? får de andra en syl i vädret?) samt ta i beaktande att de introverta föredrar att jobba enskilt eller i mycket små grupper.

Ingen arbetsplats kan tillgodose alla medarbetares behov helt och hållet. Men företag som inser värdet i att värna om såväl introverta som extroverta och ambiverta medarbetares trivsel och välmående har mycket att vinna på det.

Mångfald är lönsamt - det gäller inte bara etnicitet och kön, utan också personlighetstyp.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill