Ambiverta skapar balans och harmoni

Ambiverta personer är sociala och utåtriktade - men kan också ta ett steg tillbaka.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | JAN 2015

Ambiverta skapar balans och harmoni

Ambiverta skapar balans och harmoni

På senare år har det pratats mycket om att människor är antingen introverta eller extroverta - och att båda dessa personlighetstyper har sina styrkor och svagheter. Men det finns också en tredje kategori som ofta glöms bort: De ambiverta. Majoriteten av mänskligheten kan räknas till denna grupp, som kännetecknas av harmoni och balans mellan introversion och extroversion. Mycket talar för att de ambiverta är de bästa ledarna - de kan ta plats och stå i centrum, men vet också när det är läge att ta ett steg tillbaka och bara lyssna.

Människor är olika, och olikheter är bra. Motivation.se har tidigare berättat om introverta människor, som bland annat kan vara bra på analytiskt och självständigt arbete men ha svårare för arbete i grupp och intensiv social interaktion.

Den introverta personlighetstypen har uppmärksammats mycket på senare år, samtidigt som dess raka motsats - den extroverta personlighetstypen - väl egentligen alltid har stått i centrum för uppmärksamheten (det ligger i sakens natur).

Och visst stämmer det att många människor kan definieras som antingen väldigt inåtvända eller extremt utåtriktade. Men det finns också en tredje personlighetstyp som inte alls har fått den uppmärksamhet den förtjänar.

Skapar balans

Någonstans mitt emellan de två ytterligheterna - introverta och extroverta - finns en svårfångad grupp människor som kallas för ambiverta. Mycket talar för att majoriteten av mänskligheten tillhör denna kategori.

Ambiverta människor är varken färgsprakande sociala genier (som de extroverta) eller mystiskt briljanta ensamvargar (som de introverta). De ambiverta utstrålar istället en sund harmoni och balans - de kan ta plats när de behöver ta plats, men vet samtidigt när det är läge att ta ett steg tillbaka och släppa fram andra. De kan njuta av ensamhet, men löper aldrig den introvertes risk att hamna i ren isolering.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kanske kan man säga att de ambiverta är kittet som håller ihop ett samhälle som skulle braka samman fullständigt om de extroverta tilläts gå igång på alla cylindrar med sin enmanscirkus - eller om de introverta ostört fick krypa ner i sina hålor utan att någonsin sticka upp huvudet.
De ambiverta har en förmåga att se hela sin omgivning. De vet att man ibland måste knacka på dörren till de introvertas slutna rum. De vet att den extroverta är en orkan som ibland (men inte alltid) måste kuvas.

Ambiverta människor bär förvisso inte alltid på de här insikterna eller egenskaperna - men de har potential att bringa ordning och balans, just eftersom deras personlighet är en lagom blandning mellan introversion och extroversion.

Skickligare säljare

De flesta människor tar för givet att utåtriktade, extroverta människor är de absolut bästa och skickligaste inom sådana områden som försäljning och ledarskap. Forskningen visar dock att så inte är fallet, vilket bland andra författaren Dan Pink har tagit upp i boken "Det är mänskligt att sälja" och i en kolumn i tidningen Washington Post.

Pink berättar om en studie av forskaren Adam Grant på University of Pennsylvania. Grant lät säljarna på ett software-företag genomgå ett personlighetstest, där deras grad av introversion/extroversion mättes på en 7-gradig skala (1=introvert, 7=extrovert). Därefter registrerade han resultaten av deras försäljningsarbete under de följande tre månaderna.

Resultaten visade, föga förvånande, att de introverta klarade sig sämst - de tjänade in 120 dollar per timme. Mer anmärkningsvärt är att de extroverta bara var marginellt skickligare som försäljare - de landade på 125 dollar per timme.

De ambiverta, däremot - de som graderades som 3, 4 eller 5 på den 7-gradiga skalan - sopade banan med sina kollegor och tjänade in 155 dollar i timmen, alltså 24 procent mer än de extroverta.

Resultaten kanske förvånar, men om man tänker efter så är det inte särskilt konstigt att ambiverta människor är de bästa säljarna. De är tillräckligt utåtriktade för att kunna hävda sig, utan att för den skull vara alltför ihärdiga och "pushiga". De kan prata, men de kan också lyssna - vilket är en nog så viktig egenskap hos en försäljare.

Bättre ledare?

Som Daniel Pink påpekar så finns det stora likheter mellan försäljning och ledarskap, såtillvida att det handlar om att påverka och få med sig andra människor. Man skulle därför kunna dra slutsatsen att ambiverta människor inte bara är de bästa säljarna, utan också de bästa ledarna.

Mycket talar för att så är fallet; en ledare måste ha goda sociala egenskaper och förmågan att ta plats - men också att lyssna, ta ett steg tillbaka och lyfta fram andra människor. Som ledare bör man dessutom vara beredd att arbeta både i grupp och enskilt inne på kammaren. Även detta kräver en någorlunda jämn balans mellan introversion och extroversion.

Det bör påpekas att det finns bra ledare av alla sorter - introverta, extroverta och ambiverta. Varje personlighetstyp har sina för- och nackdelar, och man ska också komma ihåg att graden av introversion/extroversion bara är ett av många sätt att beskriva en människas personlighet. För att inte tala om att vi alla i grunden är unika - ingen av oss passar egentligen in i någon personlighetsmall.

I ett samhälle som så ofta pekar ut extroverta som stora ledare och introverta som "djupa" läshuvuden och tänkare kan det dock vara värt att slå ett slag även för de ambiverta. De som kan tänka utan att drunkna i sina tankar, läsa utan att bli "förlästa", prata utan att glömma bort samtalspartnern och leda utan att nödvändigtvis stå i centrum.

De ambiverta skapar balans och harmoni. Kanske borde de få lite uppskattning för det?

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill