Rätt värderingar för en bättre värld

Fryshusets VD Johan Oljeqvist om vikten av starka värderingar, mångfald och mening.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2018

Fryshusets VD Johan Oljeqvist: "Det handlar om ett reflekterande ledarskap där man utgår från sina egna grundvärderingar. "

Fryshusets VD Johan Oljeqvist: "Det handlar om ett reflekterande ledarskap där man utgår från sina egna grundvärderingar. "

Att känna sina grundvärderingar och veta att man är i linje med dem är nyckeln till ett gott ledarskap, menar Fryshusets VD Johan Oljeqvist. Personligen drivs han av en stark tro på rättvisa och en övertygelse om att människor är goda. Målet för Fryshusets verksamhet är att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen – någonting som de i mångt och mycket lyckas med. Alla unga är välkomna, men de anstränger sig särskilt för att nå personer i utanförskap. ”Vi måste skapa en relation till de här ungdomarna, därför anställer vi personer som har varit i samma situation själva”, säger Johan Oljeqvist, som nyligen utsågs till Årets Mångfaldschef 2018. 

Johan Oljeqvist är VD för Fryshuset sedan 2010, och har tidigare bland annat varit VD för Myrorna. Fryshuset är en stiftelse som verkar för att ge unga människor en plattform för att utvecklas och förändra världen. Verksamheten finns i dag på tre ställen i Stockholmsområdet samt i Göteborg, Malmö, Småland/Öland, Borlänge, Norge och Danmark, och innefattar bland annat skola, kultur, nöje och olika projekt för att adressera utanförskap och sociala utmaningar.

Som den moderna ledare Johan Oljeqvist är lägger han stor vikt vid värderingar och självreflektion. Jag får möjlighet att intervjua honom i samband med att han gått en kurs i kontemplativt ledarskap hos Motivation.se:s expertskribent Marika Ronty. Idén om kontemplativt ledarskap passar väl ihop med hans egen ledarstil, förklarar han.

– Det handlar om ett reflekterande ledarskap där man utgår från sina egna grundvärderingar. För att kunna göra det måste man känna om man är i linje med dessa, och det i sin tur förutsätter att man är lugn och inte känner sig stressad. Så det hänger ihop, att vara lugn och att veta att man följer sina värderingar, säger Johan Oljeqvist.

Han är osäker på om han kan sammanfatta sina egna värderingar i några bestämda ledord, men han vet när han är i linje med sig själv. Föga förvånande har han ett starkt patos, vilket nog är en förutsättning om man ska kunna leda en verksamhet som Fryshuset.

– Det kanske kan låta högtravande, men jag drivs av rättvisa och tron på att människor ska ha samma förutsättningar. Men för att det ska bli möjligt så behöver vi behandla människor olika, eftersom vi alla är olika till vår natur. Vi är människor, inte ett system. Jag är också övertygad om att människor är goda, och därför möter jag människor med den utgångspunkten, förklarar han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Fryshusets värdering - Alla kan resa sig

Fryshusets vision är att ge unga människor möjlighet att genom sina passioner förändra världen. Det konkreta arbetet går ut på att ge de unga verktyg och sammanhang för att förverkliga denna vision. 

– Vi tror att alla är bäst på något, och om man dessutom använder detta till någonting som är i linje med ens passion och värderingar, då kan det hända mycket. Frågan vi ställer är: ”Vad vill du?”, inte ”vad gjorde du fel?”. Vi driver massor av verksamheter, alltifrån skolor till musik och basket, allt för att ge unga en plattform, säger Johan Oljeqvist.

En vanlig missuppfattning om Fryshusets verksamhet är att den bara vänder sig till ungdomar som är socialt utsatta. Fryshuset välkomnar alla unga, och de som lever i absolut utanförskap utgör bara några procent av de ungdomar som är aktiva i verksamheten. Däremot är det sant att organisationen anstränger sig särskilt för att nå unga i utanförskap och utsatthet.

– Vi tror att alla kan resa sig. Men för att kunna nå ut till unga människor måste vi kunna skapa en relation till dem, vilket är väldigt svårt när de lever i utanförskap. Vi måste ha personer som är väldigt trovärdiga i de här ungdomarnas ögon, säger Johan Oljeqvist, och fortsätter: 

– Därför anställer vi folk som själva har levt i en situation av social utsatthet eller utanförskap. Vi anställer avhoppade nazister för att kunna nå ut till unga i den miljön, och vi anställer kvinnor som varit utsatta för hedersvåld för att nå unga som löper den risken. Samma logik gäller när vi vill fånga upp ungdomar som är med i gäng, då måste vi ha någon som själv har varit med i ett gäng, säger Fryshusets VD.

Detta gedigna mångfaldsarbete har gett goda resultat, vilket bland annat uppmärksammades när Johan Oljeqvist nyligen utsågs till Årets Mångfaldschef 2018. Fryshuset hjälper inte bara de unga att ta sig ur utanförskapet, utan är också en plattform för att skapa någonting nytt och bättre och leva ut sin kreativitet. 

– Bieffekten av det här arbetet har blivit en enorm innovation. Vi har bland annat entreprenörsverksamhet och andra kreativa innovativa satsningar, och vi kan se att mångfald ger hög tillväxt och fantastiska resultat. Det är vad som händer när man har massor av olika perspektiv och erfarenheter, men arbetar utifrån en gemensam värdegrund.

"Jag är övertygad om att människor är goda, och därför möter jag människor med den utgångspunkten."

– Johan Oljeqvist

Ny syn på mångfald

Johan Oljeqvist tror att många av dagens företag, organisationer och ledare behöver uppdatera sin syn på mångfald. Han vill därför ge fyra tips till organisationer som vill lyckas med sitt mångfaldsarbete:

– Mitt första tips är att man inte ska skapa mångfald för att vara snäll och ansvarstagande, utan hitta skälet i din affär. Det finns mycket talang att hitta där ingen letar. Det andra tipset är att se över rekryteringsprocessens rutiner; brist på mångfald beror egentligen sällan på medvetna exkluderingar, utan på tekniska hinder och på hur processen ser ut. Och för det tredje, ta aldrig in ett ”mångfalds-alibi”, för personen känner att han eller hon är ett alibi. Ofta är det också bättre att ta in flera personer samtidigt med olika bakgrund. 

– Sist men inte minst, inse att det är naturligt att ha fördomar. Acceptera att människor är så, det är ingenting ”skämmigt”. Prata om fördomarna, undvik att skuldbelägga och inse att det kan bli konflikter när människor med olika bakgrund möts. Inse att du själv har fördomar, och fira dem när de kommer upp, för det betyder att du är medveten om att de finns, säger Johan Oljeqvist.

Mångfald, starka värderingar och ett meningsfullt, passionsdrivet arbete – det är vägen framåt, menar Fryshusets VD. Som ledare för en organisation som jobbar med ungdomar kan han se på nära håll att samhället förändras och att det ställer nya krav på ledarskapet.

– Jag tror att trenden nu är att vi behöver leda genom ett holistiskt ledarskap. Dagens unga är starkt medvetna om värderingsfrågor, och som organisation måste man därför kunna svara på hur man bidrar till en bättre värld. De större sammanhangen blir viktigare. Dagens ledare och organisationer måste tänka lite mindre ”fabrik” och lite mer ”meningsfullhet”, avslutar Johan Oljeqvist.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill