Personlighet är det du gör

Vem du är avgörs inte bara av dina personlighetsdrag, utan också av dina projekt.

Projektleda | Motivera | Karriär | ARTIKEL | OKT 2018

Vem du är avgörs inte bara av dina personlighetsdrag, utan också av dina projekt.

Vem du är avgörs inte bara av dina personlighetsdrag, utan också av dina projekt.

Vad gör dig till den du ”är”? Om du reflekterar kring din personlighet så tänker du säkert på dina egenskaper och personlighetsdrag – exempelvis att du är vänlig, öppen, introvert, och så vidare. Men personlighet handlar även om vad du gör. Dina personliga projekt spelar en avgörande roll för skapandet av den människa du är eller vill bli. Genom projekten kan du välja väg i livet – och upptäcka att din personlighet är mer föränderlig än du själv tror.

Vi har alla en personlighet – men vad består den av? Om du har läst artiklar om personlighetspsykologi så kommer du kanske att tänka på den så kallade Femfaktorsteorin – Big Five. Enligt denna teori kan en människas personlighet mätas i fem grundläggande egenskaper: Extraversion, samvetsgrannhet, öppenhet, vänlighet och emotionell stabilitet.

Begreppet personlighet förknippas ofta med djupt liggande egenskaper och personlighetsdrag av det slaget. Personlighet handlar om vem du är.

Psykologen och författaren Brian R. Little – som har skrivit boken Who Are You Really? The Surprising Puzzle of Personality – menar dock att man med fördel kan vidga sitt synsätt. Din personlighet utgörs inte bara av den du är, skriver Little, utan också av det du gör.

Konkret handlar det om dina personliga projekt. Du kan ha en rad olika projekt, stora eller små, inom flera olika områden i livet. Dessa projekt är också en del av din personlighet, och bör därför analyseras lika noggrant som dina övriga personliga egenskaper.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Den du är och det du gör

Du kan ha personliga projekt som rör exempelvis din karriär, relationer, hälsa, vila och fritid, skötsel av praktiska åtaganden, eller personlig utveckling. Hur du hanterar och prioriterar dessa projekt har en stor inverkan på din personlighet och ditt välmående. Som ett led i ditt utvecklingsarbete kan du därför göra en lista över dina projekt inom respektive område, för att utvärdera det du gör, vart det leder dig och hur det utvecklar dig.

Exempel på personliga projekt kan vara att kompetensutvecklas i yrkeslivet, börja äta nyttigare, utmana din blyghet, besöka farmor på ålderdomshemmet varje vecka, eller börja ta ditt intresse för flugfiske på allvar. Alla dessa saker, stora och små, som du gör för att du vill göra rätt, må bra och utvecklas som människa.

Det du gör påverkar vem du är. Det är därför dina personliga projekt är så viktiga. Projekten kan leda dig in på ett visst spår – du kan välja riktning för din personlighet. När man läser om personlighetspsykologi så får man ibland ganska nedslående besked; personlighetsdrag beskrivs som relativt oföränderliga över tid, på sin höjd kan de justeras, men knappast raderas och bytas ut. Men dina projekt är också del av din personlighet, menar Brian R. Little, och genom de projekt du väljer kan du omforma den du är. Det du gör med din tid påverkar både din egen självbild och andra människors bild av dig.

Personlighetsdrag möter projekt

I de personliga projekten finns med andra ord en stor potential för förändring och utveckling. Det betyder dock inte att du ska ignorera dina personlighetsdrag och bara fokusera på dina projekt, skriver Little. Båda delarna är viktiga, och när du väljer dina projekt måste du också förhålla dig till dina personlighetsdrag. En person som är väldigt neurotisk/emotionellt instabil kan till exempel må bra av att ha något projekt som bara syftar till att få känna glädje och harmoni. Eller en introvert person som vill kommunicera mer med omvärlden kan starta en blogg, och på så vis nå ut till tusentals människor trots sitt personlighetsdrag.

Men man kan också ta sig an personliga projekt som åtminstone delvis strider mot ens ”naturliga” personlighetsdrag. Den som känner sig motiverad kan genom träning och viljestyrka lära sig att trotsa sin natur och övervinna hinder, helt enkelt för att projektet känns så viktigt. Människor kan lära sig att i vissa givna situationer agera ”out of character”, som Little skriver. Det finns till exempel massor av skådespelare och artister som är blyga och tillbakadragna privat, men förvandlas till någonting helt annat när de kliver upp på scenen. Många människor kan i exempelvis yrkesrollen utveckla egenskaper som de egentligen inte har, helt enkelt för att de vill göra ett bra jobb. Från början tvingas de fejka, men så småningom blir det nya personlighetsdraget i allt högre utsträckning en del av deras faktiska personlighet.

Så kom ihåg, du är inte bara dina personlighetsdrag, du är också det du gör i dina personliga projekt. Och dessa kan du i många fall välja helt och hållet själv.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill