Reflektioner efter ett möte

Enkla medel för att få ut mer när mötet avslutas.

Motivera | ARTIKEL | MARS 2012

Reflektion möte

Reflektion möte

Beslut, diskussioner och framsteg är förhoppningsvis resultatet efter ett bra möte. Hur avrundar du för att öka allas engagemang?

Ofta ligger fokus på hur ett möte inleds – agenda, upplägg och tema. Mer sällsynt är att fundera kring vad mötesdeltagarna tar med sig därifrån, något som egentligen är precis lika centralt. Känslan man får med sig när man lämnar mötet är viktig. Får deltagarna energi, roliga uppgifter att fortsätta jobba med eller nya tankar och idéer?

Veckans motivationstips är att avsluta möten på ett stimulerande och effektivt sätt.

Innan du avslutar, be var och en skriva ner minst två saker de tar med sig från mötet och lika många saker som blir viktigt framåt, med utgångspunkt i mötets innehåll. Ge någon minut till denna reflektion innan du går laget runt och alla delar med sig.

Förstärk ytterligare genom att skriva upp nyckelord från medarbetarna på ett blädderblock. Spara punkterna och ta med till nästa tillfälle.

Du kommer snart att märka ett större engagemang kring de viktigaste punkterna på agendan. På samma gång skapar du också en plattform för delaktighet och medverkan från alla.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill