Kan dåliga mötesrutiner leda till stress?

Därför är dokumentation och ansvarsfördelning avgörande för ett lyckat möte.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2016

Kan dåliga mötesrutiner leda till stress?

Kan dåliga mötesrutiner leda till stress?

Arbetsmöten kan kännas både kreativa, inspirerande och energigivande. Men den positiva känslan är ingen garanti för att mötet verkligen leder till konkret handling. För att det som sägs på mötet verkligen ska omsättas i praktiken krävs två saker: dokumentation och ansvarsfördelning. Det är bara genom en tydlig kommunikation som ni kan undvika stress och frustration, och samtidigt försäkra er om att mötets momentum verkligen tas tillvara.

Runt mötesbordet sitter en samling mycket smarta individer. Frågor flyger i luften och diskussionen går hög - alla har åsikter och idéer och drar slutsatser tillsammans. Det finns en agenda, men den har gruppen tillfälligt lämnat för ett tag sen. Just nu handlar det engagerade samtalet om ett stickspår – en oplanerad men ändå viktig diskussionslinje som ingen i teamet kunnat förutse.

Plötsligt är tiden för mötet ute. När teamet bryter upp är det ett energifyllt gäng som lämnar konferensrummet tillsammans med sina visioner och idéer. Alla återvänder till sina arbetsplatser och to-do-listor för dagen.

Timmarna går. Tankarna från förmiddagens inspirerande möte börjar blekna och vika åt sidan för att lämna plats åt mer konkreta arbetsuppgifter. Men något ligger ändå och gnager i bakhuvudet. Vad var det vi sa på mötet? Hur ska vi få allt det där att hända? Och vem ska egentligen göra vad?

Frågorna har inga svar – eftersom ingen dokumenterade det som sades…

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Dåliga mötesrutiner är ett stressmoment

Joshua Porter på det framgångsrika företaget HubSpot's har myntat det beskrivande uttrycket: ”Always Be Capturing” – ABC. Begreppet uppstod i ett samarbete som HubSpot hade tillsammans med Google och rörde inledningsvis ett designprojekt, men metoden visade sig vara applicerbar på andra former av dokumentation. Fånga det viktigaste – i skisser eller anteckningar. Det som inte fångas är inte viktigt eller intressant och kommer förmodligen inte föra processen framåt. Det som tecknas ner är det som sedan också kommer att fortsätta vidareutvecklas och faktiskt utföras.

Allt enligt principen: det som inte dokumenteras kommer heller inte att bli gjort. Och det som inte kommuniceras och delegeras på ett tydligt sätt kommer att glömmas bort eller ligga som en stressdimma över medarbetare som varken får slutföra eller släppa en idé.

Avgörande uppgifter för ett lyckat möte

Det är en mötesledares uppgift att ta tillvara på idéer och moderera samtalet. Men det är också ledarens ansvar att fördela arbetet på ett tydligt sätt. Att mötet har varit inspirerande och energigivande är förstås bra – men det räcker inte. Var och en av mötesdeltagarna måste också känna att det finns konkreta arbetsuppgifter att ta tag i när mötet väl är slut.

Om man lämnar ett möte utan en tydlig aktivitetslista och arbetsfördelning, finns det en risk att saker och ting inte blir gjorda vilket kan få en negativ effekt på företaget som helhet. Det bedrägliga är att man kanske inte ser kopplingen mellan dåliga mötesrutiner och eventuell stress  – mötena ”känns” ju bra eftersom de varit intressanta och energigivande. Enligt Arbetsmiljöverket så är just otydlighet i ansvarsfördelning och dålig uppföljning av delegerat ansvar en av de största orsakerna till stress på jobbet – som i förlängningen riskerar att leda till utbrändhet.

Så det självklara att få mer saker gjorda med hjälp av tydliga mötesrutiner och aktivitetslistor kan även skapa en bättre arbetsmiljö med mindre stress på jobbet.

Låt inte den där energin och kreativiteten rinna ut i sanden. Fånga de smarta idéerna i flykten, fördela, dokumentera och följ upp aktiviteterna – och minska stressen på köpet!

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill