"Finansbranschen måste också ta samhällsansvar"

Chefer i finansiella företag lågprioriterar samhällsansvar, enligt ny undersökning.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | OKT 2012

Samhällsansvar

Samhällsansvar

64 procent av cheferna i finansbranschen tycker inte att de behöver ta sitt samhällsansvar, enligt en global undersökning från Economist Intelligence Unit. Magnus Enell, professor på KTH och hållbarhetsexpert, är inte särskilt förvånad - men säger att de finansiella företagen har mycket att vinna på CSR. "Man kan minska sina kostnader genom att ta samhällsansvar", säger Enell.

Undersökningen från Economist Intelligence Unit (EIU) visar att 84 procent av cheferna inom finansbranschen rankar kortsiktiga resultat som högsta prioritet, skriver SAS Institute, som sponsrat rapporten, i ett pressmeddelande.

CSR har desto lägre prioritet bland finanscheferna; 64 procent av cheferna som deltog i undersökningen anser att samhälleligt ansvar är lågprioriterat.

Den globala undersökningen bygger på intervjuer med 387 chefer på C-nivå (CEO, CFO, CIO, etc), genomförda mellan april och maj 2012. Två tredjedelar av de deltagande företagen har årliga intäkter på mer än 500 miljoner USD.

Merparten (78 procent) av företagen som deltog i undersökningen är verksamma inom finanssektorn, medan övriga tillhör energinäringen samt offentlig förvaltning. Rapporten bär titeln  "Society, Shareholders and Self-Interest: Accountability of Business Leaders in the Financial Services" och finns att ladda ner på SAS Institutes hemsida, sas.com.

"Business as usual"

Endast 54 procent av cheferna på C-nivå känner ett ansvar för samhället i stort, skriver SAS Institute i pressmeddelandet. Om man ser enbart till de chefer som tillhör finansbranschen är siffran ännu lägre; endast en av fyra känner ett samhällsansvar.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Magnus Enell är professor på KTH och hållbarhetsexpert. Han tycker att siffrorna är bedrövliga - men är ändå inte särskilt förvånad.

- Det här är en bild av finansbranschen som framkommer alltför ofta. Tyvärr är det fortfarande "business as usual" som gäller i den sektorn. Ekonomin är överordnad och sätter sig ovanpå allt annat. Man kunde önska att samhällsansvaret åtminstone vore av jämbördig vikt, säger Magnus Enell.

- Om det är högkonjunktur och CSR visar sig vara lönsamt, då kanske de intresserar sig för samhällsansvar. Det är ofta det som slår igenom; pengarna är viktigare än att tänka på medmänniskorna, tillägger Enell, som tror att andelen chefer som är ointresserade av samhällsansvar är extra stor i tider av ekonomisk kris.

Ansvar minskar kostnaderna

Företagen har dock mycket att vinna på att ta sitt samhällsansvar, menar professorn.

- De som inte jobbar med CSR gör faktiskt de största ekonomiska förlusterna. Men det är inte lätt att nå ut med den här kunskapen till etablerade system och åsikter. Det tar tid, säger Magnus Enell, och fortsätter:

- Det som idag är tydligt är att man minskar sina kostnader genom att ta samhällsansvar. Man får inte nödvändigtvis fler kunder, men de pengar man har fått in nyttjar man på ett bättre sätt. Man hushåller bättre med resurserna, förklarar han.

Som exempel nämner Enell att företag som tar ett stort ansvar för sin personal på sikt kan minska sina utgifter eftersom sjukfrånvaron blir mindre. Detta leder också till att företaget blir mer attraktivt som arbetsgivare.

"Har samma skyldighet"

Han är dock kluven inför tanken att man ska använda ekonomiska argument för att övertyga de finansiella företagen om att ta sitt samhällsansvar. Det finns naturligtvis också moraliska argument - varför ska just finansbranschen slippa undan det ansvar som vi alla har?

- De har precis samma skyldighet som små och medelstora företag. Kanske har de till och med en ännu viktigare roll, de har ju penningmakten, säger Magnus Enell.

Även om rapporten från EIU målar upp en mörk bild av finansbranschens syn på samhälleligt ansvar kan man också fånga upp mer positiva signaler här och var, tillägger han.

- Det finns flera världskända personer på finansmarknaden som på allvar har börjat intressera sig för CSR. George Soros är ett exempel; tidigare kunde han gå över lik för att tjäna pengar, sedan vände han plötsligt totalt och började engagera sig för företagens samhällsansvar. Det kommer förändringar, men det tar tid.

Magnus Enell tror att finansbranschen kommer att bli mycket bättre på CSR. Men kanske behövs det morötter och piskor för att skynda på processen.

- Det sker en förbättring men det går väldigt långsamt. Man måste från politikerhåll komma med mer morötter och belöningar till de som sköter sig och straffa de som är dåliga. Det finns massor av sätt, men piskor och morötter är nog det bästa, säger Magnus Enell.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill