Oroliga tider – då blir lön och trygghet viktigare

Pandemin och förändringar på arbetsmarknaden får fler att efterfråga trygga villkor.

ARTIKEL | AUG 2021

Oron över otrygga anställningsvillkor har ökat de senaste åren.

Oron över otrygga anställningsvillkor har ökat de senaste åren.

Svenskar oroar sig allt mer över otrygga anställningsvillkor, och oron är störst bland äldre, kvinnor och arbetare, enligt en rapport från SOM-institutet. Samtidigt visar en undersökning från Manpower att lön blir en allt viktigare faktor när svenskar beskriver sitt drömjobb. Vi lever i oroliga tider, och då spelar tryggheten en avgörande roll för många av oss.

Oron över otrygga anställningsvillkor har ökat de senaste åren. Det framkommer i rapporten ”Framtidens Arbetsmarknad”, som SOM-institutet har tagit fram i samarbete med tankesmedjan Futurion, knuten till TCO. Andelen som uppger att de är oroliga låg på 56 procent för fem år sedan, men har sedan dess ökat och låg förra året på 62 procent, berättar tidningen Kollega. Det rör sig alltså inte om någon jättestor ökning, men utvecklingen är ändå tydlig.

Oron är särskilt stor bland äldre, kvinnor och arbetare, samt bland personer som redan har en otrygg situation. Av personer som idag är arbetslösa svarar 83 procent att de inför framtiden är ganska eller mycket oroade för osäkra anställningsvillkor. Bland personer med tidsbegränsad anställning är siffran 72 procent, bland arbetare 71 procent och bland kvinnor 66 procent.

Coronapandemin har gjort ekonomin mer osäker, men det är bara en av flera faktorer som kan förklara svenskarnas ökade oro över otrygga anställningar. En annan bidragande faktor är den politiska diskussionen om förändringar i LAS, Lagen om anställningsskydd, menar SOM-institutets forskare. I januariöverenskommelsen mellan regeringen och stödpartierna – som dock inte gäller längre – förekom förslag om att förändra LAS och mjuka upp arbetsrätten. Och även om januariöverenskommelsen inte är aktuell längre så lär diskussionerna om att införa en mer flexibel arbetsrätt fortsätta, vilket kan göra att vissa människor känner sig oroliga över framtida arbetsvillkor.

En annan faktor som kan öka känslan av otrygghet är det ökande användandet av automatisering och artificiell intelligens i arbetslivet. Det innebär att många traditionella jobb riskerar att försvinna, och att det ställs allt högre krav på den som vill förbli relevant på sin arbetsplats eller anställningsbar för andra arbetsgivare.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Lön viktigare i synen på drömjobbet

Att svenskar oroar sig mer för sin trygghet jämfört med tidigare är också tydligt i Manpowers nya undersökning om vår syn på drömjobbet och vilka kriterier som påverkar människors yrkesval. I undersökningen Manpower Work Life tillfrågades 2 858 personer bland annat om vad som är viktigt för att de skulle betrakta ett jobb som ett drömjobb, och resultaten visade att en faktor har blivit viktigare sedan pandemin började: Lönen.

När samma undersökning genomfördes 2018 och 2019 så kom hög lön först på nionde plats när deltagarna rangordnade de kriterier som kännetecknar ett drömjobb. Men i 2020 års enkät rankades lönen som den näst viktigaste faktorn. Anställningstrygghet har alltså blivit viktigare för många svenskar. Samtidigt är det fortfarande viktigt för de flesta att jobbet är meningsfullt och utvecklande, understryker Manpower.

De yrken som svenskarna pekar ut som drömjobb andas också trygghet och stabilitet, i kombination med meningsfullhet och utveckling. Högst upp på listan kommer administratör, följt av ingenjör och säljare.


Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill