Säkerställ att du och dina medarbetare är på rätt plats – idag!

Katarina Moberg, AS3: Andelen yrkes- och arbetsplatsinlåsta är 36 procent. Vilken är din och dina medarbetares rätta roll?

Coacha | Karriär | ARTIKEL | SEP 2019

Om du har en individ i din organisation som du behöver agera på, gör det nu.

Om du har en individ i din organisation som du behöver agera på, gör det nu.

Med den historik av arbetsrätt och fackligt engagemang som finns i Sverige har vi en fantastisk anställningstrygghet som man ska värna. Men det finns som alltid en baksida som syns alltför ofta. Medarbetare blir inlåsta, håller sig fast till vilket pris och är inte längre rätt person på rätt plats i rätt tid. Konsekvenserna av det är förödande och vi slår ett slag för att agera redan idag – för allas skull!

Om det ändå vore lätt att ha och vara rätt person på rätt plats i rätt tid. Jag och mina kollegor arbetar med att hjälpa människor att förflytta sig inom och utom organisationer, att hantera själva förflyttningen och att förhålla sig till den transition (inre anpassning) som det innebär när något är viktigt för oss. Det låter mer teoretiskt än vad det behöver vara. För oss handlar det kort och gott om att säkerställa att medarbetare och chefer kommer till sin rätt, får nyttja sin kompetens, ständigt förkovras och själva tar ansvar för sitt livslånga lärande. Och i en tid av ständig förändring är ingenting längre intakt, varken roller eller organisationer. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Arbetsplats- och yrkesinlåsningen är stor

Grafen nedan visar att hela 36 procent av medarbetarna är yrkes- och arbetsplatsinlåsta. Om du har en individ i din organisation just nu som du behöver agera på, gör det! NU! Vänta inte - ta dialogen, fråga medarbetaren hur hen mår, vad hen behöver och försök hitta lösningar på ett tidigt stadium. Ta hjälp internt, externt och av facket.. Det behöver inte bli så dramatiskt. Det behöver inte kosta så mycket som man lätt tror. Vid ett flertal tillfällen har vi fått förmånen att vara stöd kring karriärdialog, ibland i form av utbildningsinsats för HR och chefer, ibland bara som en punktinsats och ibland räcker en timmes karriärstöd för medarbetaren för att komma till egen insikt. De flesta går till jobbet och vill göra en god insats, vara en god kollega och utvecklas. Ibland är det inte alltid så, men alla förtjänar den möjligheten. 

Yrkes- & arbetsplatslåsning

Vägen till den rätta platsen

Många gånger upplever vi att HR får agera och hantera situationer med ”besvärliga medarbetare”. Många gånger handlar det egentligen om att chefer har brustit i sin feedback och i sitt agerande i ett tidigare skede. Och självklart kan det också vara så att medarbetare av olika skäl inte har tagit sitt eget ansvar, har brustit i sin roll, ibland saknar självinsikt och också skapar en hel del oreda bland sina kollegor. Det finns många scenarier och orsaker, men det blir inte bättre av att inte agera. 

Så vad göra? Jo:

 • Tydligt ledarskap, vad förväntar du dig som chef av medarbetaren?
 • Skapa ett aktivt medarbetarskap med tydligt mandat kring ramverk. 
 • Ha konsekvenser av inkorrekt beteende - feedback och uppföljning.
 • Tydlighet kring förväntade beteendeförändringar.
 • Feedback på insatser löpande, förstärkning och påvisning av beteende.
 • Stöd och engagemang ifrån chef kring medarbetarens insatser.
 • Löpande karriär/utvecklingssamtal kring utveckling och lärande.
 • Coaching, öppna frågor till medarbetaren.
 • Uppföljning av överenskomna handlingar.

Det kan låta förenklat och vi har all respekt för att detta är oerhört komplicerat, tidskrävande och viktigt. Men vi har också förmånen att gång efter annan se hur en stukad individ kan komma till sin rätt och blomstra någon annanstans, och den glädje det innebär.

Konsekvensen av att inte ha eller vara rätt person på rätt roll är förödande för alla, inte minst i form av ökade sjuktal. Verksamheter har inte råd med detta då det ställs ökade, ibland helt nya, krav på förändringsförmåga och förmåga att greppa ökad komplexitet.

Agera idag för allas skull

Att vara rätt person men inte på rätt plats är en utmaning. Med hjälp av intern matchning, en aktiv karriärplanering och löpande dialog behöver vi inte tappa våra talanger utan kan säkerställa att vi behåller viktig kompetens.  

Att vara rätt person på rätt plats men vid fel tidpunkt är ett annat delikat dilemma. Men som alltid finns den en lösning. Omställning/outplacement och att låta medarbetare ta klivet utanför organisationen behöver inte heller vara så dramatiskt som det låter. Vi har förmånen att se alla resor och processer som medarbetare tar sig igenom och hur faktiskt 95 procent av alla som kommer till oss finner en ny, hållbar, långsiktig lösning som många gånger är bättre än den de hade. Och inom sin programtid. 

När man som medarbetare aktivt får välja, reflektera och stanna upp fattar man bättre och mer aktiva beslut. Följderna som vi ser är i de flesta fall en mer lämpad roll, bättre lön och att medarbetarna efter avslutad omställningsprocess blir ambassadörer för sin före detta arbetsgivare som har givit dem chansen att ta detta kliv. Hur smärtsamt det än var i ett tidigare skede. 

Min uppmaning är slutligen, vänta inte, agera idag på det du gått och grunnat på. Fråga, utmana och stötta de runt dig som du ser kanske inte är rätt person på rätt plats i rätt tid. Den finns verkligen en plats för alla, men kanske inte just nu och kanske inte just på befintlig plats. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha
 • Karriär

Dela:

Om gästskribenten

Katarina Moberg, VD AS3


Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB, är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år. Hon har jobbat mycket med teamutveckling, coachning och rekrytering. Omställningsfrågor och att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt brinner hon för. Hennes grundtes är att alla kan göra mycket mer om de får möjlighet och att det finns en rätt plats för alla.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill