Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 3

Goda ledare har en inspirerande vision

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

Goda ledare har en inspirerande vision

Goda ledare har en inspirerande vision

I den förra artikeln fokuserade vi på ledarens stöd av vägledande värderingar. Värderingar som gör oss starka att fatta riktiga beslut och att agera. Dessa värderingar fungerar likt en kompass som visar på rätt väg i vårt arbete att förbereda framtiden och utgör själva fundamentet för vårt ledarskap. Förutom vägledande värderingar behöver vi även inspirerande visioner.

Kung Salomo, en ledare synonym med vishet, säger, Utan vision förgås folket.” *

Goda ledare skapar en gemensam vision för sin organisations utveckling. I visionen samordnas och riktas mänsklig energi och skapar kraft mot de gemensamma projekten. När alla drar åt samma håll samtidigt, uträttas storverk. För att ha något gemensamt behöver vi låta varandra ta del av det. Goda ledare får med sig sina medarbetare genom att kommunicera, skapa förståelse och delaktighet. Tillsammans bygger organisationen upp en inspirerande helhetsbild av möjligheter värda att arbeta mot och känna stolthet för. En sådan vision innefattar och inspirerar alla runt omkring oss; leverantörer, kunder och allmänhet.

Viktiga frågor blir: Vilken värld vill vi vara med att skapa? Vilka vill vi vara på vår marknad? Vad vill vi vara kända för i våra sammanhang? Frågor som dessa ger den djupare koppling till meningsfullhet och verklighetsanknytning som vi alla behöver. Vår egen personliga vision och livsfilosofi som ledare får i dessa sammanhang stort genomslag.

Den vise tänker på framtiden.

En personlig vision sträcker sig över vår livstid och innefattar alla livets viktiga områden; familj, hälsa, arbete och fritid. Vi har alla en kreativ förmåga att föreställa oss framtiden. Att se möjligheterna och potentialen i oss själva och andra, i företaget eller i organisationen. Vi ser hur alla i vår familj är vid god hälsa och fulla av energi, hur vårt företag skapar ett större värde för kunderna och samhället, hur vår fritid är fylld med avkoppling och uppbyggande aktiviteter. Det är i våra drömmar och visioner vi låter det växa fram, som vi senare i vår utvecklingsprocess förverkligar.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Allting skapas två gånger. Först sker den mentala skapelsen i vår inre föreställningsvärd. Sen kommer den materiella skapelsen som tar form i vår yttre verklighet. Den mentala skapelsen sker i form av drömmar, förhoppningar, mål och planer. Precis som en byggritning innan huset byggs. Den materiella skapelsen, är när vi är engagerade i själva byggandet av huset.

Se rakt fram! Fäst blicken på det som ligger framför.

Formandet av visioner ger drivkraften mot framtiden. Vi söker något betydelsefullt att sträva efter och inspireras av. En inspirerande och integrerad vision, baserad på vägledande värderingar, får oss att känna att vårt liv har ett syfte och en mening. Den påverkar våra tankar, vårt agerande och hur vi prioriterar vår tid. Visionen blir den drivande kraften bakom allt vi gör.

Den som måste vänta länge blir nedstämd, men när drömmen slutligen går i uppfyllelse blir det liv och glädje.

Det är viktigt är att stämma av de planer man gjort med jämna mellanrum. En god ledare hjälper sin grupp att få perspektiv på det som händer och ett successivt större helhetsgrepp. Vad är det som är bra och vad är det som behöver utvecklas för att vi skall komma vidare? 

Det mesta som är eftersträvansvärt tar tid att uppnå. Med en tydlig vision och en beslutsamhet som växer sig starkare, koncentreras vår mänskliga energi att framhärda.


Med alltför få rådgivare går planerna i stöpet. Många rådgivare ger däremot framgång.

En trovärdig och omfattande förankring av visionen leder processen framåt. Vi får med oss våra medarbetare genom att lyfta fram och bygga på gemensamma värderingar, behov, intressen, förhoppningar och drömmar. Genom att lyfta fram det gemensamma blir vi trygga och kan se varandras individuella styrkor som resurser för gruppens totala utveckling.

Att skapa en kultur som styrs av visioner och värden tar tid. Det kräver både hjärna och hjärta samt ett bra koncept. Enkelhet, delaktighet, kommunikation och repetition är nyckelord.

Det är dåraktigt att drömma i stället för att handla, och en mängd tomma ord kan förorsaka fördärv.

Det är varje ledares ansvar att visa på hur visionen kan förverkligas, att fokusera på gemensamma mål som är mät- och uppföljningsbara. Dessa mål kopplas i sin tur till individuella mål och handlingsplaner. Med en inspirerande vision, stödd av vägledande värderingar som omsätts i handling, skapar vi den framtid vi vill ha.

Bli en visare ledare:

 • Låt ditt agerande och din tid vägledas av en inspirerande vision.
 • Kommunicera och skapa delaktighet kring visionen.
 • Dokumentera och synliggör visionen.
 • Fokusera på visionen och omsätt den i praktisk handling.
 • Lev som du lär.

* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill