Schackrutan – det strategiska

BLOGG | JULI 2016

Nog för att schack för tankarna till Bergman och döden, men denna ruta ska du inte ducka. Då kommer dämonerna och biter dig där bak. Schackrutan handlar om styrdokument och ramar, ledarskap och business intelligence. Men ofta kopplas styrdokument inom jämställdhet – som till exempel jämställdhetsplaner – snarare ihop med hyllvärmare än med ett företags affärsidé och kärnverksamhet.

Nog för att schack för tankarna till Bergman och döden, men denna ruta ska du inte ducka. Då kommer dämonerna och biter dig där bak. Schackrutan handlar om styrdokument och ramar, ledarskap och business intelligence. Men ofta kopplas styrdokument inom jämställdhet – som till exempel jämställdhetsplaner – snarare ihop med hyllvärmare än med ett företags affärsidé och kärnverksamhet.

När jag träffat på företagsledare som säger att det inte behövs en värdegrund i ett sunt företag så brukar jag kontra med att fråga vad de menar med sunt företag eller sunt förnuft för den delen.

Ofta handlar det om att affärerna går bra eller att eftersom de anställer kompetenta rediga människor så kommer värdegrunden på köpet. Detta är en farlig inställning eftersom människor ofta tänker att vår egen referensram är rimlig och vår egen världsbild är logisk – även jag.

När jag studerat fritidsgårdar är det uppenbart att de gårdar som har några tydliga regler (som efterlevs) har mycket tryggare ungdomar än de där det inte finns några uttalade regler (vilket ofta leder till att starka inofficiella ledares åsikter blir gällande).

Det handlar om att ta sig själv, sin organisation och sina medarbetare på allvar. Att visa dem vad som gäller för att skapa trygghet och att även skapa en medveten kultur som gör att anställda kan agera egen hand i linje med din verksamhets plan. Det gör även jobbet som ledare mer effektivt eftersom chefer kan fokusera på verksamhetens utveckling och inte gå in och detaljstyra.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Har du koll på styrdokumenten och tydliga mål för ditt jämställdhetsarbete så har du också en guldgruva att ösa ur när det kommer till marknadsföring och rekrytering. Är ni enda företaget i din bransch där kvinnor och män (och kanske även transpersoner eller icke-binära) syns på hemsidan? Kan ni presentera en lönekartläggning utan osakliga löneskillnader på grund av kön? Har ni en rimlig representation av kvinnor och män på ledande position genom hela organisationen?

Då har ni en fantastisk möjlighet att använda det för att locka nästa generation att arbeta hos er.

Kan ni däremot inte svara på dessa frågor? Då är det bråttom att rätta till det för framtiden väntar inte.

Tips för att få schackrutan att funka:

 • Schack är ett strategispel med regler, se till att följa reglerna. Att inte följa lagen vid sexuella trakasserier eller att bli anmäld för diskriminering är varken charmigt eller bra för varumärket. Om ni inte har kompetensen i företaget – anlita någon ett par timmar.
 • Se till att värdegrund och styrdokument är en förlängning av affärsidén, de ska bära din organisation inte pynta den.
 • Ha en tydlig hierarki på dokumenten, motsägelsefulla direktiv kan förvirra den mest drivna eldsjäl.
 • Se till att ledare i organisationen lever värdegrunden, det spelar ingen roll om ni har åstadkommit lika lön för lika arbete om chefen drar sexistiska eller rasistiska skämt på kafferasten.
 • Se till att hantera jämställdhetsfrågor som alla andra strategiska mål ni sätter. Utvärdera och analysera varför ni inte nått era mål, eller fira om ni gjort det.
   

Jenny Claesson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill