Sex sätt att vässa dina medarbetares prestationer

Använd beteendeförstärkare för att uppmuntra rätt beteende hos medarbetarna.

Ledarskap | ARTIKEL | JULI 2016

Sex sätt att vässa dina medarbetares prestationer

Sex sätt att vässa dina medarbetares prestationer

Som ledare kan du främja nya beteenden och individens utveckling genom att använda dig av så kallade beteendeförstärkare. Det innebär att du på olika sätt uppmärksammar och uppmuntrar beteenden som leder till goda prestationer, och som du därför vill att medarbetaren ska utveckla. Det finns generellt sett sex olika typer av beteendeförstärkare, och dessa ska vi titta närmare på här.

1. Du kan använda så kallade sociala förstärkare såsom beröm, leenden, blickar och ett uppskattande kroppsspråk. Dessa rekommenderar jag dig att slösa med. De är helt skattebefriade och är inte alltför ”beroendeframkallande”. Tänk på att fokusera på att uppmärksamma dina medarbetares rutinarbete.

- Jag uppskattar verkligen att du gör ett bra arbete varje dag.
- Jag uppskattar verkligen att du är noggrann.
- Jag uppskattar verkligen att du kommer i tid.

Det ska vara ärligt beröm och gjort på ett sådant sätt att personen säger ”tack – jag gör bara mitt jobb”. Då ler du och säger ”det är precis det som jag uppskattar”.

2. Du kan också använda monetära förstärkare såsom högre lön, utbetalning av bonus eller extra ledighet. Dessa förstärkare ber jag dig att vara aktsam med att använda i för stor omfattning. De är högt beskattade och skapar lätt tillvänjning och ”beroende”. Dina medarbetare vill ofta ha mer och mer för att få samma ”tillfredsställelse”. Generellt kan man säga att en monetär belöning, till exempel högre lön eller ny tjänstebil, har en effekt som varar i cirka tre månader. Sedan har personen vant sig och vill ha mer.

3. Symboliska förstärkare är bra för att befästa beteenden. Det kan vara diplom, utnämningar och medaljer. Dessa kan du också slösa med. Ett bra sätt att använda detta är att namnge bra idéer från dina medarbetare efter deras förnamn. Den symboliken gör att effekten blir än starkare över tid.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

4. Kopplat till arbetet finns det så kallade arbetsrelaterade förstärkare. Det innebär att du kan befordra, ge din medarbetare nya arbetsuppgifter och tilldela dem nya projekt. Det kan också vara att du ger personen rätt att medverka i ledningsgruppen. Återigen ber jag dig att iaktta försiktighet då dessa typer av förstärkare är svåra att reversera. Om du ska göra detta så tänk på att villkora lön och andra förmåner kopplat till befattningen eller projektet. Låt exempelvis personen få 5 000 kronor extra per månad så länge personen leder projektet. När sedan projektet slutar eller avbryts sker en återgång till den vanliga lönen.

5. Känslomässig förstärkning är en annan variant av förstärkning. Som ledare kan du skapa tillhörighet och stolthet vilket, för många medarbetare, är väl så viktigt. Detta är också något du kan slösa frikostigt med. Denna typ av förstärkare har också en långsiktig effekt och är mycket grundläggande för oss människor.

6. Slutligen kan du använda så kallade kognitiva förstärkare. En ökad förståelse och ökad kunskap kan verkligen ge förstärkning av nya beteenden. Detta är också något jag rekommenderar. Medarbetare kan inte veta och kunna för mycket anser jag.

Tacktävling:
Jag vill att du ska testa beteendeförstärkare nummer ett och se hur många tack du kan få på en arbetsdag.

Thomas Lundqvist

Vår expert inom ledarskap, beteende och medarbetarutmaningar

 • Följ skribent

Thomas Lundqvist är civilekonom och ledarskapsexpert. Thomas arbetar idag som författare, föreläsare och chefscoach. Hans passion för ledarskap och beteendeproblem är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Thomas skriva om ledarskap och beteendeproblem på arbetsplatsen. Detta för att du ska få en ökad förståelse och ”höjt metodtak” för att förebygga och hantera alla problem på din arbetsplats.

https://www.brainscan.se/

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Thomas Lundqvist

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill