Utveckla företagskulturen med ramkompetens

Att hitta och förstärka koden för positivt beteende i ett företag.

Kommunicera | ARTIKEL | MAJ 2018

Hur vi förhåller oss till ramarna skapar kulturen. Vad är ok och vad är inte ok hos oss?

Hur vi förhåller oss till ramarna skapar kulturen. Vad är ok och vad är inte ok hos oss?

Alla organisationer skapar, omedvetet eller medvetet, en företagskultur. Kulturen består av beteenden och ibland lever beteenden som hindrar utveckling kvar. Sätt spelregler för era ramar, vilka beteenden har vi? Vilka är ok och vilka är inte ok? Och skapa modiga medarbetare som vågar utmana ramarna för att utveckla verksamheten.

Rulltrappan upp på flygplatsen är fylld av resenärer. Nästan alla har en stor resväska som hindrar andra, det är så trångt att ingen kan gå förbi. När den första personen kliver av går den två steg framåt och stannar varpå att de bakom får väja, och när den fjärde personen kliver av är det riktigt rörigt.

Vid frukostbuffén på det stora hotellet går kön sakta framåt när många väljer från påläggsbordet. En person kommer från andra hållet och säger: -Jag ska bara hämta lite ost.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Att hitta koden i sociala sammanhang bygger ofta på outtalade normer och regler. Att stå i kö för att vänta på sin tur innebär att personer som var på plats innan mig också får service före mig, fullt logiskt. Vid ett besök till Kuba 1989 skulle vi åka buss.  När vi kom fram till hållplatsen hade vi fått lära oss att säga ”Ultimo”.  Då vinkade den personen som kommit senast när nästa person kom sa den ”Ultimo” och då vinkade jag. När sedan bussen kom klev alla på i tur och ordning, från att ha varit utspridda runt omkring hållplatsen. Alla hade koll på vem som var före i kön tack vare det lilla magiska ordet.

På våra arbetsplatser finns det outtalade regler om när man får ta rast och hur länge, och om företaget bjuder på kaffe. När någon kommer från en annan organisation eller företagskultur blir det extra tydligt vad den har med sig för ”sanningar”, så som det fungerade på gamla arbetsplatsen. Måste jag verkligen ha slips? Har ni flextid? Måste jag tvätta arbetsskjortan själv? Får man köra privat med företagsbilen?

Det finns många outtalade regler och normer

Medvetet eller omedvetet skapar alla organisationer en företagskultur. Ibland lever beteenden som hindrar utveckling kvar. Ibland är det nya uppfinningar som tar plats utan att var helt genomtänkta, man hoppar på första bästa trend i syfte att vara nymodig - helt utan att tänka på konsekvenserna. När det kommer en ny till arbetsplatsen är det så mycket som snurrar inte bara arbetsuppgifterna, utan hela spelet med att försöka förstå miljön.  Vem kan man fråga? När kan man fråga? Får man göra på samma sätt som jag fick göra på gamla jobbet?

Det är först när du upptäcker något som du kan göra något åt det

När Sherlock Holmes kommer till brottsplatsen möts han av Watson, hans medhjälpare som säger: 

-Det finns inga som helst ledtrådar, inte ens hundarna skällde.  

Då svarar Sherlock:

 -Varför skällde inte hundarna?  

Vi missar det mesta vi människor.  Sherlock var klok nog att fråga om det som inte hände, ett uteblivet beteende. Tänk så många aktiviteter som pågår just nu på vår jord.  Bara tänk på din omgivning där du befinner dig just nu. Vilka outtalade åsikter finns i ett rum? Vilka frågor ligger och jäser under ytan? Är ”Elefanten i rummet” medveten om att hen inte agerar i linje med det vi bestämt?

Andra reflektioner att göra för att bli mer medveten om vad som händer, eller inte händer: Vilka ljud hörs?  Vilka färger är det runt dig?  Vad känner du just nu? 

Att ta fram och medvetandegöra ramar för företagskulturen

Värderingar skapar ramar att förhålla sig till och att bygga en stark, välmående företagskultur i. Hur vi förhåller oss till ramarna skapar kulturen. Vad är ok och vad är inte ok hos oss? Några viktiga principer i arbetet med ramar är:

 1. Klargör ramarna. Vilka ramar har vi? Vilka ramar leder till vårt syfte? Vilka ska tas bort?
 2. Klargör undantag eller specialavtal från början. 
 3. Prata om hur vi förhåller oss till undantag. Krismöte innan det är kris.
 4. Om vi går ifrån det vi bestämt att vi ska prata om; uttala det och påpeka att det var ett undantag på grund av att...
 5. Skapa en yttre ram runt vår verksamhet som bygger på att vi alla har ett ansvar för att   agera när vi upptäcker något. När någon upptäcker något som den tror påverkar vår chans att lyckas med det vi är satta att utföra, ska den säga till direkt! 
 6. Vi alla har ett ansvar att fånga den goda intentionen när någon säger något. Med det menas att vi alltid ska utgå från att det någon annan säger har ett gott syfte, oavsett hur det kommer ut i ord eller beteende.
 7. Lyft fram när vi håller det vi sagt genom att säga ”Fånga mig när jag gör det vi bestämt, så att jag får feedback på mitt positiva beteende”.
 8. Ta makten över ramarna och lägg energi på de ramar ni kan påverka. Om inte ni sätter era ramar, gör någon annan det och då får ni hoppas på att ni gillar de ramar som satts.
 9. Ta tag i och skala bort de beteenden som ifrågasätter ramar bara för att vara en tvärtemot.
 10. Kom ihåg att skratta ibland när det blir tokigt.

Att utveckla kompetensen att hantera ramar kräver ett ständigt arbete som aldrig blir klart. Vi glömmer, missar, snubblar ibland. Det kallas att vara människa. Att i kulturen sträva efter det vi satt upp som rätt förutsätter att vi vågar visa halsen när det blivit tokigt. Uppmuntra och stärk de som vågar stå för sina tabbar. Skapa modiga medarbetare som vågar utmana ramarna för att utveckla verksamheten.

Anders Lundin

Anders Lundin

Vår expert inom metakommunikation och värderingar

 • Följ skribent

Anders Lundin är pedagog, föreläsare, utbildare, coach och certifierad förändringsledare. Med en gedigen erfarenhet från lagidrott har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men Anders vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen, rätt kombination skapar sensation och framgång!

Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet, som är avtryck av deras värderingar. Anders hjälper till att skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resultat. Många jobbar med VAD, Anders jobbar med HUR och VARFÖR genom att utmana och ställa frågor, hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling för att forma en kultur som håller över tid.

Anders drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, coachning eller föreläsningar är Anders syfte att skapa nöjdare kunder, medarbetare och bättre resultat.

skickliggöra.se

anders@skickliggora.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Anders Lundin

Anders Lundin

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill