Samspel viktigt för arbetsklimatet

Som chef bör du ta hjälp av dina medarbetare för att tillsammans med dem skapa en trivsam arbetsplats.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2012

Samspel viktigt för arbetsklimatet

Samspel viktigt för arbetsklimatet

Chefen har en viktig roll när det gäller att påverka arbetsklimatet på arbetsplatsen – men den är inte tillräcklig. Riktigt bra blir det först då det råder samstämmighet mellan chefen och de anställda. Det menar forskaren Johan Bertlett vid psykologiska institutionen, Lunds universitet, som i sin avhandling studerat 200 anställda på flygplatsen Arlanda, med fokus på vad som påverkar arbetsklimatet på en arbetsplats.

Det visade sig att både chefens respektive medarbetarnas beteende visserligen var viktiga, men avgörande för ett gott arbetsklimat var att det fanns samsyn mellan parterna.

- Det finns alltid två sidor av ett mynt, och jag vill komplettera chefsperspektivet med medarbetarnas. Det är lätt att fokusera på chefens beteende eller arbetsgruppens behov av ledarskap, men då missar man de anställdas bidrag och interaktionen mellan parterna. Visst är chefen viktig för en arbetsplats, men för att kunna få en helhetsbild behöver man också studera hela arbetsplatsen. Därför undersökte jag hur arbetsklimatet påverkas om det råder samsyn eller diskrepans mellan parternas syn på en gemensam situation, säger Johan Bertlett.

Allra viktigast för ett gott arbetsklimat var om det råder samsyn mellan chefen och de anställda. Då delas en gemensam förståelse mellan parterna med tydliga roller och arbetsuppgifter. Chef och personal tolkar situationer samstämmigt och agerar tillsammans mot ett och samma mål.

- Optimalt är en arbetsplats som involverar medarbetarna i arbetsprocessen och tillåter dem att vara medledare. Där alla parter i arbetslaget känner varandra väl och vet vilka roller och förutsättningar man har. Om någon mår dåligt, hur ska vi då agera? Vem kan ta ansvar? Vem kan vara med och leda för att hjälpa chefen? Då skapas möjligheter för den operativa personalen att sköta det operativa arbetet, medan chefen kan jobba med övergripande ledningsfrågor, taktiskt och stratetigskt, säger Johan Bertlett.

Med en ökad samsyn på en arbetsplats får både chefer och anställda bättre förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. En medarbetare som vill ta klivet fram och leda kan också tilldelas ansvar och befogenheter, vilket ger ökad mening och tillfredsställelse med jobbet. Det tjänar både medarbetarna och företaget på.

Johan Bertletts avhandling heter An Empolyeeship Model and its Relation to Psychological Climate. A study of Congruence in the Behaviour of Leaders and Followers.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill