Bra ledarskap motverkar mobbing

Stefan Blomberg, psykolog och organisationskonsult: "Mellan 5 och 10 procent utsätts för mobbing på arbetsplatsen."

Hälsa | Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | OKT 2013

Bra ledarskap motverkar mobbing

Bra ledarskap motverkar mobbing

Mobbing på arbetsplatsen är ett dolt men vanligt problem - forskarna tror att så mycket som 10 procent av alla anställda utsätts för mobbing i dagens arbetsliv. Dåligt ledarskap, stress och stora organisationsförändringar tros vara några av orsakerna bakom problemet. Och ibland är det chefen själv som är förövaren. "Ett scenarie är att en svag och osäker chef mobbar en stark och duktig medarbetare", säger psykologen Stefan Blomberg.

Stefan Blomberg är psykolog och organisationskonsult med en bakgrund på Universitetssjukhuset i Linköping och AB Previa, som jobbar med företagshälsa. Han säger att mobbing på jobbet är ganska vanligt idag - men exakt hur vanligt det är vet man inte.

- Vi har ingen exakt siffra, det finns ju lite olika definitioner av vad vi menar med mobbing. Vi vet också att alla inte är villiga att svara på om de har utsatts. Men man tror att mellan 5 och 10 procent av alla anställda just nu är utsatta för mobbing på arbetsplatsen. Och om den uppskattningen stämmer så är ju det förskräckliga siffror, säger Stefan Blomberg.

Chefer mobbar också

Mobbingen i arbetslivet kan ta sig många olika uttryck, förklarar han.

- Det generella är att personen blir utsatt för handlingar och beteenden som de flesta skulle hålla med om att de inte är okej. Det kan handla om fula smeknamn och förtal, sabotage i arbetet eller att personen undanhålls viktig information.

Det är tyvärr inte alls ovanligt att chefer mobbar sina medarbetare, säger Stefan Blomberg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Om chefen mobbar en medarbetare så kan det ske genom att medarbetaren får uppgifter som är omöjliga att klara av. En av de vanligaste formerna av mobbing på arbetsplatsen är att den mobbade ständigt bevakas, att chefen eller kollegorna hela tiden försöker hitta fel. Sådant är otroligt stressande, för om man hela tiden letar fel hos någon så lyckas man naturligtvis förr eller senare. Det finns ju ingen som gör allt rätt.

Faktum är att det kanske vanligaste av alla mobbingscenarier inkluderar en chef - i rollen som mobbare.

- Det är väldigt vanligt att den som utsätts för mobbingen är en stark, duktig och drivande medarbetare som upplevs som ett hot av en svag och osäker chef. Chefen vill då sätta medarbetaren på plats, vilket är en väldigt vanlig start på en mobbingprocess, säger Stefan Blomberg.

Dåligt ledarskap

Exakt vad som orsakar mobbing i arbetslivet är naturligtvis svårt att veta. Men det finns en del faktorer som är gemensamma för arbetsplatser där mobbing förekommer.

- På vissa arbetsplatser förekommer aldrig mobbing, oavsett vilka som jobbar där. På andra ställen uppkommer det sådant hela tiden. På dessa ställen finns det ofta problem i arbetsmiljön, exempelvis dåligt ledarskap - ledare som gömmer sig, eller ledare som är alltför auktoritära, säger Stefan Blomberg, och fortsätter:

- Ett annat vanligt problem är att rollerna är väldigt otydliga så att man inte vet vad som förväntas av en, eller att man blir klämd mellan olika roller så att det alltid finns någon som blir missnöjd. Det sistnämnda är ett vanligt problem för exempelvis HR-medarbetare.

Andra faktorer som riskerar att orsaka problem är hög stress samt stora förändringsprocesser, tillägger Stefan Blomberg.

I formell mening, exempelvis inom forskning, är mobbing på arbetsplatsen ett ganska avgränsat begrepp. Enstaka elakheter och kränkningar bör tas på stort allvar - men för att det ska definieras som mobbing krävs det att illvilliga handlingar och beteenden sker regelbundet i minst ett halvår. Det ska också finnas en maktskillnad mellan den mobbade och den eller de personer som mobbar - antingen att flera medarbetare ger sig på en kollega, eller att den som mobbar står högre upp i hierarkin än den mobbade.

- Ett annat kriterium är att elakheten ska vara avsiktlig - alltså att syftet verkligen var att göra personen illa. En kränkning som sker "av misstag", exempelvis ett practical joke som går för långt och oavsiktligt sårar personen, brukar inte räknas som mobbing, säger Stefan Blomberg.

Skyldighet att agera

I praktiken är det dock svårt att veta exakt vad som ska betraktas som mobbing och inte. Finns det en misstanke om att mobbing förekommer har man en skyldighet att agera, vare sig man är chef eller medarbetare. Stefan Blomberg tycker att en vanlig anställd som ser en kollega utsättas för mobbing ska ta upp frågan med chefen eller skyddsombudet. Om dessa själva är inblandade i mobbingen bör man istället vända sig till en högre uppsatt chef eller till det centrala skyddsombudet inom facket.

En chef som får signaler om att mobbing pågår på arbetsplatsen ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrift med koden AFS 1993:17, som finns som pdf på verkets hemsida.

- För det första är man skyldig att ge personen stöd, och gärna då ett oberoende stöd från exempelvis facket eller företagshälsovården. För det andra ska man ta reda på vad som pågår och se till att sätta stopp för det. För det tredje ska man kolla om mobbingen beror på organisationen, till exempel att den mobbade har fått ett uppdrag som gör honom eller henne impopulär, säger Stefan Blomberg.

Som chef är det viktigt att vara aktiv i sådana här lägen, menar han. Men man bör också förebygga mobbing, exempelvis genom att ta fram en policy på arbetsplatsen - och se till att alla vet vad den innebär. Då har man också någonting att hänvisa till när man ska sätta stopp för mobbingen.

- Någon gång per år bör man gå igenom policyn och prata om den, till exempel genom att diskutera hur man skulle vilja att andra agerade om man själv var utsatt - eller hur man själv tror att man borde agera om en kollega blir mobbad. Se till att samtala om de här frågorna och om företagets värdegrund, säger Stefan Blomberg.

Läs också intervjun med föreläsarern Andreas Jonsson som berättar om sina erfarenheter av mobbing - och hur man tar sig ur det.

 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill