Svenska Filminstitutets jämställdhetsarbete gör Hollywood avundsjukt

Filminstitutets vd Anna Serner om strategiskt jämställdhetsarbete på Lunch & Learn: ”Vi har gått från ord till handling när det gäller jämställdhetsfrågan.”

Hållbarhet | ARTIKEL | MARS 2016

Anna Serner, Svenska Filminstitutet

Anna Serner, Svenska Filminstitutet

Som stödgivande institution har Filminstitutet en avgörande betydelse för vilka filmer som produceras i Sverige. År 2013 skärptes jämställdhetsmålen och de tog fram en ny handlingsplan, i vilken det bland annat fastslogs att jämställdhetsperspektivet ännu tydligare skulle genomsyra det dagliga arbetet; från produktionsstöd till val av filmer att lyfta fram från arkivet, från stöd till visningssektorn till rekrytering av ny personal. Idag har man nått målet att stöden fördelas jämnt mellan kvinnor och män när det gäller nyckelpositionerna regissör, manusförfattare och producent. Den strategi Filminstitutet använt kan ses som en riktig framgångssaga då arbetet redan lett fram till nya affärer, fler utmärkelser - och det har Hollywood fått upp ögonen för. Vad är hemligheten?

Vad kommer du att prata om på Lunch & Learn?

– Jag kommer försöka beskriva hur vi på Svenska Filminstitutet har gått från ord till handling när det gäller jämställdhetsfrågan. Vi har åstadkommit riktigt förändring och dessutom på ganska kort tid.  Det är inte svårt om planen läggs och man håller sig till den. På det här sättet är vi med och påverkar vilka filmer som görs i vårt land. En oerhört viktig sak i vårt samhälle.

Hur kan företag och organisationer lära av er process?

– Man måste börja med att identifiera några tydliga utmaningar eller problem som finns i verksamheten. Nästa steg blir att formulera vilka möjliga vägar som finns för att komma åt just den problematiken – på flera nivåer. Det kan handla om direkta och konkreta åtgärder, men det kan också vara mindre konkreta saker som inte alls ger ett direkt resultat, men som leder till beslutsunderlag som förändrar på lång sikt. Det är också viktigt att man erkänner att det finns ett problem och veta varför man vill göra en förändring. Och det tar tid. För oss har det tagit tre år och det anser jag är en väldigt kort tid i sammanhanget.

Anna Serner, Svenska Filminstitutet

Anna Serner, Svenska Filminstitutet

Vad tror du att er framgång i arbetet främst beror på?

– Det enkla svaret är: att vi är så viktiga för filmskaparna. Våra pengar är nödvändiga för att de alla ska kunna göra film. Och därför kan vi genom våra pengar styra branschen åt olika håll. Inte många andra branscher ser ut som vår, där en statlig finansiär har så stort inflytande. Och staten sätter mål på andra sätt än en privata aktörer. Men den typen av mål vi satt kan egentligen alla sätta. Alla kan bestämma sig för att ”Dit vill vi och så här lång tid får det ta!” och sen bara köra. Och när man bestämt sig så kommer möjligheterna i takt med att man jobbar framåt. Det gäller helt enkelt att markera vad som är viktigt. Svårare än så är det inte.

Kan du säga något om din syn på vilken skillnad representation gör på djupet? Hur ska vi få organisationer att förstå ansvar och framgång kopplat till det?

– I vårt fall betyder det allt. Vilka är det som får resurser att berätta sin historia? Vilka är det vi ser på filmduken och vad sker när kvinnor i större utsträckning håller i kameran, klipper och producerar? Vi ser att det är samma typer av berättelser om kärlek, vänskap och död som får ta plats – men perspektivet är annorlunda. Det är inte längre bara unga mäns synsätt vi ser. Och därmed får vi också en annan typ av publik och nya affärsmöjligheter.

Vad säger du till människor som letar svårigheter med att förändra – och kommer med anledningar av olika slag?

– Jag säger egentligen bara en sak: ta hjälp. Kom till mig! Jag har massor med namn! Jag kan hjälpa på massa praktiska punkter, men man måste också vilja själv. Man måste förstå att det är en process och förstå att det kommer att ta tid och kosta pengar. Men – det går! Och pengarna får du igen. På sikt ser vi till exempel enorma vinster i form av flera filmer i internationella sammanhang. Världen tittar på oss för att vi sticker ut och skapar berättelser med nya perspektiv. Det är det här som alla letar efter – en ny publik. Det är helt enkelt en kommersiell fråga. Hälften av våra besökare är ju kvinnor.

Vad kommer en besökare till L&L känna när hen går därifrån?

– Jag tror de kommer känna att ”Det var som fan…” Jag pratar för människor över hela världen och jag ser att folk blir genuint lyckliga när jag berättar om vårt synsätt och våra strategier för att lyckas med jämställdhetsarbetet. Människor ser att det går att förändra.

Anna Serner föreläser på vårt  Lunch & Learn den 14 april. Här kan du läsa mer om eventet och boka en plats till AVEQIA i Stockholm. Välkommen!

Foto: Per Myrehed (liten bild)
Foto: Marie-Therese Karlberg (stor bild)

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

  • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hållbarhet

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hållbarhet

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill