Delaktiga medarbetare – och patienten i fokus

Simon Angeldorff, Årets VD 2015, Mellanstora företag: ”I slutändan handlar det om att patienten får tillgång till sina många gånger livsavgörande läkemedel.”

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2015

Nödvändigheten av att transportera läkemedel i exakt rätt temperatur är en fråga som de flesta av oss är lyckligt omedvetna om. Icke desto mindre är det livsavgörande. Företaget Envirotainer verkar i en anonym bransch, men gör det med bravur – mycket tack vare Simon Angeldorffs framgångsrika ledarskap. Nu har han utsetts till Årets VD i kategorin Mellanstora företag.

Simon Angeldorff, VD för Envirotainer AB, har utsetts till Årets VD 2015 i kategorin Mellanstora företag. Till Motivation.se säger han att han förstås är stolt över utmärkelsen – men också glad att rampljuset riktas mot den viktiga bransch där han och Envirotainer är verksamma.

– Det känns otroligt hedrande och framförallt känns det fantastiskt att det arbete vi bedriver inom Envirotainer uppmärksammas. Vår bransch är relativt anonym – vilket gör att det känns extra bra. Som företag garanterar vi att de temperaturkänsliga läkemedel som transporteras bibehåller exakt rätt temperatur under hela transporten – ett viktigt arbete som gör oss alla inom Envirotainer stolta. Utmärkelsen är ett tecken på framgångsrikt lagarbete – det är medarbetarna, ledningsgruppen och ägarna som tillsammans gör Envirotainer framgångsrikt, säger Simon Angeldorff, och fortsätter:


– I slutändan handlar det om patienten och att patienten får tillgång till sina många gånger livsavgörande läkemedel – vår långvariga starka tillväxt visar att vi är på rätt väg. Att vinna utmärkelsen betyder förhoppningsvis dessutom att vi gör det på rätt sätt, på ett hållbart sätt – och det gör den fortsatta resan än mer motiverande.

Patientsäkerhet i fokus

I motiveringen till Årets VD 2015 skriver juryn bland annat att Envirotainer AB har stabiliserats och vuxit under Angeldorffs ledarskap. Företagets CSR-arbete nämns också.

– Har man som vi patienten och patientsäkerhet i fokus – så medför det att man alltid vill göra mer för patienten – vilket avspeglar sig i vårt CSR-arbete och våra donationer till välgörande ändamål men också i ständigt fokus på att hitta mer tillförlitliga och innovativa lösningar för våra kunder. Kunden ska känna sig trygg i att vi har samma mål och vision som dem, säger han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!


– Som VD har jag stor tilltro till mina medarbetares förmåga – vi har ett gemensamt mål och det är ytterst patientsäkerhet, och till det målet bidrar alla. Det är med patienten och medarbetaren i fokus vi kommer fortsätta vår framgångsrika resa framåt – jag tror att det var det juryn såg.

Simon Angeldorff berättar att han satt med i Envirotainers styrelse innan han blev VD. Han har tidigare suttit i ett flertal styrelser för mellanstora nordiska företag, och har en bakgrund inom bankvärlden.


– Utöver att jag är ekonom i botten är jag även utbildad läkare vilket gör det särskilt inspirerande att vara VD för ett företag i vars produkter det dagligen transporteras närmare två miljoner doser läkemedel. Det genuina intresset för våra produkter och för att tillgodose patienterna med läkemedel fanns med från början. Att patienten är i fokus är viktigt för mig.

Vilka ser du som de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare?

– Att vara intresserad, lyssna och vara visionär - men framförallt att omge sig med kompetenta medarbetare.

I motiveringen till Årets VD nämns att ni har blivit ett stabilt företag som växer stadigt. Vad är hemligheten bakom framgångarna?

– Att varje medarbetare, från tillverkning och utveckling till försäljning och kundvård, verkligen ska känna sig delaktig i att vi som företag hjälper patienter världen över. En skeppning av läkemedel som inte når fram till sina patienter kan få ödesdigra konsekvenser – och alla medarbetare är lika delaktiga i att säkerställa att det inte sker. Att ha tillförlitliga produkter och tjänster är en grundförutsättning, men att medarbetarna känner ansvar och engagemang i såväl företaget som de enskilda arbetsuppgifterna – det gör den stora skillnaden.

– I och med att företaget växer kraftigt så står vi samtidigt ofta inför nya utmaningar – att vid de tillfällena ha tilltro till varandra är en nyckel.

Expansion och CSR-arbete

I sitt framgångsrika CRS-arbete bidrar pristagaren bland annat med experthjälp till mindre utvecklade länder kring miljöfrågor och verkar för att engagemanget och idéerna främst kommer från medarbetarna själva”, skriver juryn för Årets VD 2015.

Simon Angeldorff berättar att det pågår ett intensivt arbete för att öppna nya stationer runt om i världen. CSR-aspekten finns också med i arbetet.

– I 30 års tid har vi varit i framkant av vår industri och vi har som företag varit drivande i utvecklingen av kylkedjan för temperaturkänsliga läkemedel världen över. Nu ligger fokus på länder i Asien, exempelvis Kina, där vi nyss öppnat egen station, och Syd- och Mellanamerika där vi har stationer i bland annat Mexiko och Brasilien. Vi arbetar aktivt med att expandera vårt nätverk av stationer så att läkemedelsbolagen kan transportera till områden där behovet är stort, säger Envirotainers VD.

– Utöver det arbetar vi mot att bli leverantörer till FN och välgörenhetsorganisationer – för att kunna bistå med tillförlitliga lösningar där behovet är som allra mest kritiskt. Redan idag efterskänker vi containrar när det uppstår akuta behov såsom vid katastrofsituationer. Självklart vill vi kunna göra mer – och därför känns det bra att vi har för vana att fira företagets framgångar genom att donera vaccin via UNICEF. Exempelvis för att uppmärksamma denna utmärkelse har vi donerat 50 000 doser stelkrampsvaccin via UNICEF.

Simon Angeldorff utsågs till Årets VD 2015, kategorin Mellanstora företag, med följande motivering:

"Årets pristagare i kategorin mellanstora företag har tagit ett bolag med en historik av stora upp- och nedgångar till ett stabilt företag inte minst genom ett inkluderande och visionärt ledarskap.

Vinnaren har säkerställt att företaget vuxit med mellan 15- 25% per år och visar på stort mod i kraven på snabb tillväxt genom att ständigt bedriva ett förändringsarbete och satsa på unga förmågor. I sitt framgångsrika CRS-arbete bidrar pristagaren bland annat med experthjälp till mindre utvecklade länder kring miljöfrågor och verkar för att engagemanget och idéerna främst kommer från medarbetarna själva."

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill