Socialt samspel skapar ansvarskänsla

Helén Stockhult, forskare: "Ansvarstagande skapas i gruppen."

HR | Medarbetarskap | ARTIKEL | FEB 2013

Socialt samspel skapar ansvarskänsla

Socialt samspel skapar ansvarskänsla

I dagens komplicerade arbetsliv är det viktigare än någonsin att medarbetarna känner ett ansvar som sträcker sig utöver de formellt tilldelade arbetsuppgifterna. Men vad är det som får människor att vilja ta ansvar? En ny avhandling från Örebro universitet visar att det sociala samspelet på arbetsplatsen har en avgörande betydelse för medarbetarnas ansvarskänsla.

Helén Stockhult är forskare i företagsekonomi vid Örebro universitet. Hon disputerade nyligen med en avhandling som handlar om vad som får medarbetare på ett företag att vilja engagera sig och ta ansvar på jobbet. Alla anställda har formella arbetsuppgifter - men vad är det som får medarbetarna att göra det där lilla extra? Och omvänt, varför tycks vissa medarbetare vara ointresserade av att ta ett helhetsansvar för företaget?

Helén Stockhults tes är att det handlar mycket om det sociala samspelet på arbetsplatsen. I tidigare studier har man ofta haft en individualistisk utgångspunkt och tittat på personliga egenskaper hos anställda som väljer att ta ansvar, säger hon.

- Under hela 2000-talet har man haft det individuella ansvarstagandet i centrum. Men jag valde istället att titta på det i grupp, och kunde konstatera att det sociala samspelet är väldigt viktigt. Vi vägleds av sociala regler, och det innebär att även ansvarstagande uppstår i gruppen, säger hon till Motivation.se.

Balans i gruppen

I sin studie har Helén Stockhult följt ett medarbetarskapsprojekt på Posten. Hon undersökte vilket ansvar utöver det formella som brevbärarna var bered

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

da att ta gentemot kunderna, kollegorna och organisationen. Slutsatsen blev att det sociala samspelet spelar en avgörande roll för ansvarskänslan.

- Det måste finnas en balans i gruppen. Det är viktigt att man som medarbetare känner att man får tillbaka det ansvar man ger, både av kollegorna och av organisationen. Det handlar mycket om den kollektiva känslan; man måste vara en självständig, ansvarstagande individ - fast i gruppen, säger Helén Stockhult.

En medarbetare som bryter mot de sociala reglerna och inte hjälper sina kollegor kan inte räkna med att själv få någon hjälp. Ansvarskänslan kan med andra ord både skapas och förstöras i det föränderliga sociala klimatet.

- Det är i gruppen de sociala reglerna bestäms. Varje individ är också med och omkonstruerar reglerna hela tiden tillsammans med de andra individerna i gruppen. Detta har naturligtvis betydelse även för ansvarstagandet, säger den nyblivna doktorn i företagsekonomi, som dock vill poängtera att det sociala samspelet inte är det enda som har betydelse för ansvarskänslan. Även individuella faktorer - exempelvis tillfredställelse med den egna arbetssituationen - är viktiga, men de sociala reglerna har betydelse för hur ansvarstagandet skapas i situationen.

Ledarskapet viktigt

Hur gör man då för att förstärka ansvarskänslan bland de anställda?

Det finns inget enkelt recept, men Helén Stockhult tror att chefen och ledarskapet i organisationen har stor betydelse.

- Närvarande chefer är viktiga för att fånga upp olika signaler, men även för att hålla värderingsarbetet levande, säger hon, och fortsätter:

- Jag har inte tittat på ledarskapet specifikt, men generellt kan man säga att chefen har en viktig roll när det gäller att förmedla ansvarstagande och inspirera medarbetare till att göra det där lilla extra. Chefen bör också hjälpa medarbetarna att hitta rätt balans så att de tar ansvar utan att ta på sig för mycket.

Hon vill också passa på att tillägga att det inte bara är medarbetarna som ska känna ett ansvar utöver det formella.

- Man bör också vända på frågan och diskutera var det lilla extra ansvarstagandet är från företagets sida, säger Helén Stockhult.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Medarbetarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill