Svenskarna stressade - på fritiden

Två tredjedelar av svenskarna är lyckliga - men kraven på tillgänglighet skapar stress.

Hälsa | Arbetsmiljö | ARTIKEL | JUNI 2014

Svenskarna stressade - på fritiden

Svenskarna stressade - på fritiden

Svenskar är mer stressade på fritiden än på jobbet, enligt undersökningen Wise Happiness 2014. Orsaken är dock i högsta grad jobbrelaterad - kravet på att ständigt vara tillgänglig, även under sin lediga tid, gör att tidspressen ökar. Men det finns också hoppingivande signaler i årets studie, som bland annat visar att vi blir lyckligare när vi blir äldre.

Undersökningen Wise Happiness 2014, som i år genomfördes för tredje året i rad, visar att majoriteten - 52 procent - av svenskarna betecknar sig som "ganska lyckliga", medan 14 procent säger sig vara "mycket lyckliga".

Två tredjedelar av befolkningen känner sig alltså lyckliga i någon grad. Det finns dessutom en tydlig koppling mellan hur man upplever sin arbetssituation och hur lycklig man anser sig vara; av de som trivs på jobbet är 8 av 10 mycket eller ganska lyckliga.

- Det är väldigt intressant att titta på vilka faktorer det är som gör oss lyckliga på jobbet. Vår undersökning visar att det handlar mycket om medmänskliga frågor; vi vill ha kul, trivas med våra kollegor och få uppskattning för vårt arbete. Så medmänsklighet är en viktig egenskap för dagens chefer, säger Elisabet Wohlfahrt, kommunikatör på konsultföretaget Wise Group som ligger bakom undersökningen.

- Dessa sociala faktorer rankas högre än till exempel vikten av att känna stolthet i arbetet eller att få möjlighet till utveckling. Det tror jag är viktigt att komma ihåg, inte minst i dagens arbetsliv där man har en stor rörlighet med många medarbetare som kommer och går.

Tillgänglighet skapar stress

14 procent av de drygt 5 000 deltagarna i undersökningen säger att de är "ganska olyckliga", medan 6 procent är "mycket olyckliga". Även här finns det en tydlig koppling till arbetslivet - varannan som vantrivs på jobbet beskriver sig som olycklig.

Många av deltagarna i studien, som har genomförts av YouGov på uppdrag av Wise Group, säger också att de är stressade. 29 procent av kvinnorna och 20 procent av männen uppger att de har en hög tidspress i arbetet.

Men ännu fler - 33 procent av kvinnorna och 26 procent av männen - upplever en stor tidspress på fritiden. Elisabet Wohlfahrt tror dock att stressen på fritiden i hög grad är relaterad till arbetet.

Elisabet Wohlfahrt, kommunikatör på konsultföretaget Wise Group

Elisabet Wohlfahrt, kommunikatör på konsultföretaget Wise Group

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Jag tror att det finns ett starkt samband med att man hela tiden måste vara tillgänglig. Även om det inte alltid är ett uttalat krav så är det många som upplever att de förväntas vara tillgängliga och exempelvis besvara jobbmejl när de är lediga. Sedan tror jag att vår ständiga uppkoppling över huvud taget kan leda till en ökad stress, säger Elisabet Wohlfahrt.

Viktigt diskutera frågan

Hon tycker att det borde ligga i arbetsgivarens eget intresse att ta tag i det här problemet - ingen vinner på att medarbetarna är stressade.

- Det finns länder där man vill lagstadga om att förbjuda arbetsgivaren att kontakta medarbetaren på fritiden. Men jag tror att man måste ta upp frågan och diskutera den mellan arbetsgivaren och medarbetaren: "Nu är det semester, hur ska vi hantera inkorgen?" Vissa blir ju faktiskt lugnare av att få hålla koll, medan andra tycker att det är stressigt. Så det är viktigt att var och en får möjlighet att hantera det på sitt eget sätt. Medarbetarna kan ju också tala med och tipsa varandra om hur man ska förhålla sig till det här.

Kvinnor mer stressade

Undersökningen visar också tydligt att kvinnor känner större tidspress än män, både på jobbet och på fritiden.

- Kvinnor upplever en högre stress, framför allt om de jobbar på kvinnodominerade arbetsplatser. I den mån stressen är arbetsrelaterad så beror den i hög grad på att de jobbar inom yrkesområden där det är svårt att påverka sin arbetssituation. Vi ser att stressen är väldigt hög inom sjukvård, pedagogik och socialt arbete, där en stor andel av medarbetarna är kvinnor. Men de män som befinner sig i samma position är lika stressade som kvinnorna, säger Elisabet Wohlfahrt.

Trots det måste det finnas fler orsaker till att kvinnor är mer stressade än män, tillägger hon.

- Om det bara handlade om möjligheten till påverkan så borde kvinnliga chefer vara mindre stressade, men så är det inte. Det kan därför finnas flera faktorer som spelar in, exempelvis att kvinnor tar ett större ansvar för familjen.

Lyckligare på ålderns höst

Wise Happiness 2014 avslöjar också att lyckan är generellt högre hos sambor och gifta än hos ensamstående. Huruvida man har barn eller inte tycks däremot inte spela någon större roll. Höginkomsttagare är också lyckligare än personer med en lägre inkomst. Och danskar är lite lyckligare än svenskar, vilket står klart sedan undersökningen för första gången även omfattat Danmark.

Men framför allt tyder resultaten på att livet blir bättre med åren. Kvinnor i åldern 50-64 år har förvisso en relativt hög stressnivå, men i övrigt visar undersökningen att personer i just den ålderskategorin har roligare på jobbet, får mer uppskattning och trivs bättre med sina kollegor jämfört med yngre åldersgrupper.

Allra bäst mår pensionärerna. Bland personer över 65 år uppger 84 procent att de är mycket eller ganska lyckliga, medan 8 procent är ganska eller mycket olyckliga. Bland 18-34-åringar säger hela 24 procent att de är olyckliga.

- När man är ung vet man inte riktigt vad livet innebär. Man har enorma förhoppningar och drömmar. När man blir äldre sänker man sina förväntningar, och status blir mindre viktigt. Istället är man glad åt att ha hälsan och kunna njuta av livet. Och visst är det någonting väldigt hoppingivande i det, säger Elisabet Wohlfahrt.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill