Storsatsar - på "bortglömda" trotjänare

SPP satsar på att stärka ledarskapet - och uppmärksamma kärnmedarbetarna.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | JAN 2014

Uppmärksamma kärnmedarbetarna.

Uppmärksamma kärnmedarbetarna.

De levererar dag efter dag, år efter år - men får sällan någon uppmärksamhet. Kärnmedarbetarna är minst lika viktiga som toppresterarna, men hamnar ofta i skymundan när fokus läggs på otåliga talanger. Anette Segercrantz, HR-direktör på SPP, kallar dem för "det klockrena humankapitalet".

Som chef med personalansvar lägger man mycket tid på att motivera talanger och toppresterare samt höja lägstanivån hos medarbetare som har halkat efter. Mellan dessa två ytterligheter finns ett stort antal kärnmedarbetare och trotjänare som sällan uppmärksammas. Anette Segercrantz, HR-direktör på SPP, kallar dem för "det klockrena humankapitalet".

- Det finns en kärntrupp av medarbetare som alltid levererar men som väldigt lätt glöms bort.

Det är viktigt att ge dessa medarbetare uppmärksamhet och få dem att förstå att de är viktiga för företaget. Det handlar om att ta vara på kompetensen, säger Anette Segercrantz.

Inför medarbetarreview

Det "klockrena humankapitalet" är alltså de medarbetare som varje dag bidrar och presterar och som ofta är väldigt nöjda. Men att glömma bort dessa trotjänare är väldigt olyckligt, eftersom man då på sikt riskerar att förlora dem - eller gå miste om deras verkliga potential.

SPP kommer därför att införa ett system för att synliggöra och utveckla denna grupp, berättar Anette Segercrantz. Vid årsskiftet inför företaget någonting de kallar "medarbetarreview", som är en vidareutveckling av det befintliga medarbetarsamtalet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Varje ledningsgrupp går igenom den kompetens som finns och tittar på talanger, prestationer och utvecklingsmöjligheter. Det är ett sätt att ta reda på hur vi kan ta tillvara på den här gruppen på bästa sätt. Det kanske finns medarbetare som vill ta nästa steg - då vill vi titta på hur vi kan ge personen rätt kompetens för att ta det steget, säger SPP:s HR-direktör, och fortsätter:

- Alla typer behövs i en organisation och utan dessa trofasta och leveranssäkra medarbetare lyckas vi varken på kort eller lång sikt. För att få branschens mest engagerade medarbetare är det viktigt att denna grupp bekräftas och får veta hur viktig deras leverans är. Att lyfta dem gynnar de enskilda teamen och för hela bolaget framåt.

Utvecklar ledarskapet

SPP har som mål att få finansbranschens mest motiverade medarbetare. För att nå det målet gör man också en stor satsning på att utveckla ledarskapet.

- Vi ser en koppling mellan gott ledarskap och motivation. Det goda ledarskapet är också kopplat till kundnytta och till lyckade förändringar i organisationen, säger Anette Segercrantz.

- Vi satsar på att få branschens bästa ledare, och därmed också de mest motiverade medarbetarna. Det gör vi genom att fokusera på fyra saker; att sätta mål, att identifiera behov av förändring (Change Management), att satsa på det kommunikativa ledarskapet samt att utveckla det motiverande samtalet, som är viktigt för att skapa förståelse för vad som är krävs för att lyckas.

På SPP utgör företagets värderingar en väldigt viktig grund för hur var och en ska agera, förklarar hon.

- Vi har våra sex kundlöften som fungerare som vägledare. När vi står inför tuffa beslut använder vi oss av dem; vi tittar på vad vi har lovat våra kunder och vad det innebär i den situation vi nu står inför. Vi har gjort kundlöftena levande och vägledande, säger Anette Segercrantz, och tillägger att hållbarhetsperspektivet har en viktig plats när företaget nu utvecklar sitt ledarskap.

- Vi ska vara bra på pension, men vi ska också bidra till att skapa en bra värld att gå i pension i. Det innebär bland annat att vi satsar på transparens och öppenhet. Det ställer höga krav på både ledare och medarbetare. Vi har tagit fram modeller för hur de ska jobba utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och satsar på att träna ledarna i vardagen så att de kan agera som vi vill att de ska agera. Det är också viktigt att stötta ledarna och se till att de möts och pratar om vad det här innebär för deras dagliga arbete.

Nysatsningen på ledarskap och medarbetarengagemang har redan börjat ge resultat, förklarar hon.

- Våra medarbetarundersökningar visar att ledarskapet är på rätt väg. Idag jobbar vi mycket mer än tidigare med att lära i vardagen. Målet är att ha finansbranschens bästa ledare och mest engagerade medarbetare, avslutar Anette Segercrantz.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill