Vad utmärker en frisk arbetsplats?

Forskare har identifierat faktorerna som gör medarbetarna friska.

Hälsa | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MAJ 2014

Tillväxt

Tillväxt

Inom arbetsmiljöforskningen har man ofta studerat vilka faktorer som ökar risken för sjukskrivningar. Men i forskningsprojektet "Hälsa och Framtid" har man istället valt att göra tvärtom. I tre år har forskarna studerat vad som håller folk friska på en arbetsplats. Resultaten visar att faktorer som kommunikation och närhet till chefen spelar en stor roll.

Arbetsmiljöforskning handlar ofta om vad som gör människor sjuka. Men forskarna bakom projektet "Hälsa och Framtid" menar att det är både roligare och bättre att hitta vad det är som gör att man blir frisk.

Under ledning av professorerna Eva Vingård vid Arbetsmiljömedicin i Uppsala och Magnus Svartengren vid Arbetsmiljöverket har forskarna i tre års tid studerat verksamheter inom kommun och landsting med låg sjukfrånvaro. Man har sedan jämfört dessa med andra offentliga verksamheter som har en mer genomsnittlig sjukfrånvaro. Samma forskare har tidigare gjort liknande studier på privata verksamheter.

Närvarande ledarskap

Resultaten av forskningsprojektet, som är baserat på intervjuer med chefer, politiker och långtidssjukskrivna, visar att det finns flera faktorer som leder till låga sjukskrivningstal på en arbetsplats.

En av de viktigaste friskfaktorerna var att ha ett närvarande ledarskap. Om medarbetarna har nära till chefen blir det lättare att regelbundet föra en dialog om exempelvis vilka prioriteringar som ska göras i arbetet. Inom offentliga verksamheter är det vanligt att medarbetarna är många och att de inte arbetar på samma ställe som chefen.

Men verksamheter som har låga sjukskrivningstal utmärks alltså av att deras ledare är närvarande i det dagliga arbetet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En annan faktor som har stor betydelse är synen på kompetensutveckling. Medarbetarna har ett behov av att utvecklas för att känna sig motiverade, och om det behovet tillgodoses minskar också sjukskrivningarna.

Kommunikation och rättvis arbetsfördelning

God kommunikation är en annan källa till välmående på arbetsplatsen. De anställda måste få regelbunden feedback, och det är även viktigt att det finns forum där alla medarbetare har möjlighet att göra sin röst hörd. Som exempel nämns en chef på ett äldreboende som blivit "en fena på att dricka kaffe med personalen".

Studien, som har finansierats av arbetsmarknadens parter via AFA Försäkring, visar också att det är viktigt att ha en rättvis arbetsfördelning på arbetsplatsen samt att det finns möjlighet för medarbetarna att byta arbetsuppgifter.

Inom den offentliga sektorn, där de anställda ofta har en hög arbetsbelastning, är även förmågan att prioritera en väsentlig friskfaktor. Här spelar framför allt chefen och ledarskapet en viktig roll.

Slutligen utmärker sig de friska arbetsplatserna genom att de har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Satsningar på arbetsmiljö lönar sig på längre sikt, menar forskarna som ligger bakom studien.

- Sjukfrånvaro är dyrt. Anställda som inte har utrymme att nå sin fulla kapacitet är också dyrt för en verksamhet. Det handlar mer om ett annat sätt att tänka, säger Magnus Svartengren till nättidningen Suntliv.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill