Ledarskap kräver tid - och mandat

Britta Lejon, ordförande ST: "Chefer måste få bättre förutsättningar att leda."

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2013

Befria cheferna från de tidskrävande administrativa uppgifterna - och ge dem ett tydligt mandat att verkligen leda sin verksamhet. Det kräver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, som nyligen skrev en debattartikel i ämnet tillsammans med tre andra förbundsordföranden. "Jag tror att man behöver forma organisationen så att rätt person gör rätt saker", säger hon till Motivation.se.

Chefer måste få mer tid att leda. Det skriver de fyra ordförandena för Fackförbundet ST, Finansförbundet, Unionen och Vision i en debattartikel på tidningen Dagens Samhälles hemsida.

Ledarskap handlar om att få medarbetarna att växa, nå de bästa arbetsresultaten och skapa framgångsrika organisationer. Men idag tvingas många chefer utföra uppgifter som man upplever som onödiga, eller som skulle kunna utföras av någon annan person eller yrkesgrupp, skriver förbundsordförandena.

Verksamheter slimmas

En av dem fyra som har skrivit under debattartikeln är Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon. Hon säger till Motivation.se att chefernas förutsättningar har förändrats i samband med att många verksamheter har bantats ned under de senaste åren.

- Vi har under en lång tid kunnat se att det administrativa stöd som chefer tidigare hade har försvunnit när verksamheter har slimmats. Det är en trend som vi ser på hela arbetsmarknaden, i såväl privat som offentlig sektor, säger Britta Lejon, som har en bakgrund som socialdemokratisk minister och riksdagsledamot samt som ordförande för Svensk Biblioteksförening.

Ändrade förutsättningar

Idag är hon alltså ordförande för ST, som ingår i TCO och organiserar anställda inom statliga myndigheter och bolag, universitet och högskolor samt statliga stiftelser. En del av förbundets medlemmar är chefer. I TCO:s undersökning Stressbarometern uppger många av cheferna att de har för lite tid över till själva ledarskapet - alltför många arbetstimmar tillägnas den administrativa delen av chefskapet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Att organisationerna har slimmats kan vara en av förklaringarna, menar Britta Lejon. Men det finns även andra orsaker till att chefernas förutsättningar har förändrats.

- Den negativa förklaringen är att det finns en nedvärderande syn på administrativa göromål, många organisationer förstår inte att administration är en kompetens i sig. Då förväntas cheferna sköta dessa sysslor också, trots att deras huvudsakliga kompetens är att leda, säger ST:s ordförande, och fortsätter:

- Men det finns också en positiv förklaring till de ändrade förutsättningarna; idag finns det större kunskap om vad ledarskap innebär, och högre förväntningar på vad ledare ska åstadkomma. Men tyvärr finns det ett glapp mellan kompetensen och mandatet, vilket gör att förväntningarna ofta övergår i besvikelse.

Det räcker således inte att ge cheferna mer tid att ägna åt ledarskap - de måste också få ett ordentligt mandat att verkligen leda, menar Britta Lejon.

Forma organisationen rätt

Dagens chefer har en stor press på sig att hinna vara moderna ledare som coachar sina medarbetare - samtidigt som de tvingas ta ett tungt administrativt ansvar. En rimlig lösning på problemet är att man tar en ordentlig titt på hur arbetsfördelningen i verksamheten egentligen ser ut.

- Chefer måste få bättre förutsättningar att leda. Jag tror att man behöver forma organisationen så att rätt person gör rätt saker, utifrån vilken kompetens man har. Man bör inte förväntas göra saker som inte ingår i ens egentliga arbetsuppgifter. Rigga organisationen så att kompetens och mandat går hand i hand, säger Britta Lejon.

"Måste få mandat"

För chefer i offentlig sektor är situationen ofta ännu mer komplicerad, eftersom de inte alltid ges det mandat som krävs för att kunna leda en verksamhet.

- Cheferna måste få mandat, de måste få leda. Där tror jag att offentlig sektor utmärker sig negativt. Det utövas väldigt mycket kontroll, vilket kan vara bra - men ofta går kontrollen för långt, så att det i realiteten inte längre är ett chefskap. Tyvärr finns det en bristande tillit till chefer i många större myndigheter, säger ST:s ordförande.

När chefer tvingas arbeta under dessa förutsättningar ökar risken att de drabbas av negativ stress, säger Britta Lejon.

- Det tror jag helt klart. Stressen är det största arbetsmiljöproblemet i dagens arbetsliv, och det gäller även cheferna i allra högsta grad.

Fackförbundet ST gör vad de kan för att förbättra villkoren och öka medvetenheten om vad ledarskap egentligen innebär. Samtidigt säger Britta Lejon självkritiskt att de behöver förbättra sina insatser för chefmedlemmarna.

Svårt att rekrytera

Ledarskap handlar ytterst om att bygga relationer, vilket är ett tidskrävande arbete. Såväl offentliga som privata organisationer bör därför se över chefernas arbetsuppgifter samt erbjuda dem ett bättre administrativt stöd och rätt IT-stöd. Misslyckas man med det så finns det en risk att folk inte vill bli chefer. Många offentliga organisationer har redan idag svårt att rekrytera kompetenta chefer. Det har förvisso en hel del med löneläget att göra, men ST:s ordförande tror att det även finns andra förklaringar.

- Jag har funderat mycket på varför folk inte vill bli chefer. Om man har de rätta egenskaperna så är det ett fantastiskt jobb där man får vara med och utveckla en verksamhet och se människor växa, säger Britta Lejon, och fortsätter:

- Men jag tror att arbetsuppgifterna har varit för tuffa. Och folk är ju inte dumma, de ser det. Verksamheter som ger chefer dåliga förutsättningar får svårt att rekrytera, så enkelt är det.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill