”Tvåminutersregeln”

BLOGG | DEC 2016

Jobbar du i offentlig sektor? Då kommer här en rolig tankemodell för att se hur långt ni kommit med jämställdhetsintegreringen! Om du inte jobbar i offentlig sektor men på ett företag som arbetar aktivt med jämställdhet så funkar det nästan lika bra för dig. Om du oavsett var du jobbar inte känner att du ens förstår begreppet jämställdhetsintegrering så kommer du aldrig ångra att du läste denna text, kompetensutveckling på några rader!

Jobbar du i offentlig sektor? Då kommer här en rolig tankemodell för att se hur långt ni kommit med jämställdhetsintegreringen! Om du inte jobbar i offentlig sektor men på ett företag som arbetar aktivt med jämställdhet så funkar det nästan lika bra för dig. Om du oavsett var du jobbar inte känner att du ens förstår begreppet jämställdhetsintegrering så kommer du aldrig ångra att du läste denna text, kompetensutveckling på några rader!

Jämställdhetsintegrering är Sveriges val av strategi för att uppnå jämställdhet i samhället, det innebär att jämställdhetsperspektiv ska in i beslutsfattandet i den ordinarie verksamheten. In i mittfåran (det kallas också gender mainstreamning). Även andra stora organisationer använder jämställdhetsintegrering som strategi, till exempel FN och EU. Sverige har dock hållit på sedan mitten av 90-talet så många kastar lystna blickar på våra metoder och verktyg eftersom vi helt enkelt haft längre tid på oss att misslyckas och försöka igen. Och på så sätt slipat våra skills.

När jag föreläste om jämställdhetsintegrering på Islands universitet för några år sedan så träffade jag Joanne Seager från Berkley University. Hon har studerat jämställdhetsintegrering länge, bland annat inom FN. Under sin föreläsning berättade hon om olika lärdomar och det hela var mycket intressant för en praktiker som jag. Men det var ett litet guldkorn som jag verkligen tog fasta på: tvåminutersregeln.

Det var ett test som Joanne uppfunnit för att testa kvalitén på jämställdhetsintegreringen i en viss organisation. Det hela är mycket enkelt. Du kliver in på sagda organisation och stannar den första person du stöter på, må det vara generaldirektören eller vaktmästaren, om denna person kan prata i två minuter om jämställdhetsarbetet i organisationen, vad som görs och varför - då är din organisation jämställdhetsintegrerad!

Jag gillar att använda det som en tankemodell när jag föreläser för myndigheter och kommuner så att de redan från början i arbetet får med sig principen om att jämställdhet ska in överallt i verksamheten. Och att det är relevant för alla som befinner sig där. Ni som vågar kan testa den i er organisation på kul och om du har en ledande position eller rent av är vd så tycker jag att du ska ta till det här med jämna mellanrum. Det ligger i ditt intresse att jämställdhetsfrågan drivs med kvalitét.

Nästa steg är att titta på HUR personen pratar om jämställdhet, vilken mognad har personen inom begreppen, förstår hen syftet, kan personen förklara fördelarna med just de verktyg och metoder ni valt? Lycka till med inventeringen i din organisation!


Känner du fortfarande att det är lite svårt att förstå konsekvenser av jämtälldhetsintegrering så lägger jag en länk till en film från Sveriges kommuner och landsting här under, den brukar förtydliga för de allra flesta.

https://www.youtube.com/watch?v=f119I6FV324
 

Jenny Claesson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara blogginlägg
  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill