Offentlig sektor riskerar att halka efter digitalt

Digital kompetens behövs i offentliga organisationer – men delar av sektorn hänger inte med i utvecklingen.

Digitalisering | ARTIKEL | FEB 2021

Den digitala utvecklingen fortsätter i hela samhället, och om stat och regioner inte rekryterar rätt kompetens så riskerar de att halka efter.

Den digitala utvecklingen fortsätter i hela samhället, och om stat och regioner inte rekryterar rätt kompetens så riskerar de att halka efter.

Digital kompetens blir en allt viktigare faktor i takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat. Det gäller inte bara privata företag, utan också offentliga organisationer. Efterfrågan av digital kompetens har fördubblats i offentlig sektor sedan 2006, men de senaste åren har den avstannat i vissa delar av sektorn, enligt en ny rapport. Det är oroväckande – eftersom den digitala utvecklingen fortsätter, säger forskarna.

Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle, vilket ställer nya krav på den arbetskraft som rekryteras. Digital kompetens bör i många fall vara ett av de viktigaste kriterierna vid rekrytering – inte bara för privata företag, utan också för offentliga organisationer. Om den offentliga sektorn vill kunna fortsätta att fylla sin funktion så måste den hänga med i utvecklingen. Men gör den det?

Den frågan undersöks i en ny rapport som heter ”Den stora vågen: Digital kompetens i offentlig sektor 2006-2019”. Bakom rapporten står forskningscentret Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), som består av forskare från Göteborgs och Umeås universitet samt från Handelshögskolan i Stockholm. I undersökningen har forskarna analyserat cirka 1,3 miljoner platsannonser från Platsbanken under perioden 2006-2019. Analysen kunde göras med hjälp av en EU-definition av digital kompetens och en särskilt framtagen programvara.

Resultaten visar att efterfrågan av digital kompetens har fördubblats i offentlig sektor under den aktuella perioden. Den största ökningen står kommunerna för, och docent Johan Magnusson från Göteborgs universitet säger att det troligen är början på en stor våg av digital kompetens som sköljer in över kommunerna. Det som behövs är alltifrån grundläggande kompetens till expertkunskaper. Som exempel på hur bred denna våg är, nämner han en kraftigt ökad efterfrågan av digital kompetens hos fritidspedagoger. Den digitala revolutionen påverkar som synes i princip alla verksamheter och yrkesgrupper.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Offentlig sektor riskerar att halka efter

Det finns dock anledning till oro när det gäller den offentliga sektorns digitala kompetensförsörjning. Inom vissa delar av sektorn tycks den ha stannat av. Kommunerna fortsätter förvisso att efterfråga digital kompetens, men inom myndighetssektorn har efterfrågan avtagit något – och inom regionsektorn har den stoppats helt sedan 2016, enligt rapporten.

Det är oroväckande, och tyder på att dessa delar av den offentliga sektorn tror att de redan har uppfyllt behoven, menar forskarna. Den digitala utvecklingen fortsätter emellertid i hela samhället, och om stat och regioner inte rekryterar rätt kompetens så riskerar de att halka efter.

Forskarna har även tittat på siffror för privat sektor, och jämförelsen visar att de privata företagen har en högre efterfrågan av digital kompetens. Om utvecklingen fortsätter på det viset så kommer de offentliga organisationerna att vara ikapp den privata sektorn först år 2035. Offentlig sektor löper med andra ord en stor risk att hamna på efterkälken med sitt digitaliseringsarbete.

– Effekten blir att digitaliseringen sackar efter inom de offentliga organisationerna på grund av bristande kompetens. Företagen har kommit längre i sin digitalisering och ett digitalt sätt att arbeta ses som mer naturligt för att driva verksamheten, säger Johan Magnusson i ett pressmeddelande.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill